MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MEVLÜT TÜRKÖZ
Fakülte Adı:  AKŞEHİR MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ana Bilim Dalı:  KONSTRÜKSİYON VE İMALAT
E-Mail :  mevlutturkoz selcuk.edu.tr
Telefon : (0332) 2231982
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Selçuklu KONYA
Url : http://www.makina.selcuk.edu.tr/akademik/mevlut_turkoz/64
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Uşak Üniversitesi Makina Müh. Bölümü20102011
Selçuk Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Müh. Fak. Makina Müh. Bölümü20112013
Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü2013 

  Akademik Yayınlar:

SCI, SSCI, AHCIindekslerinde giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.    Öztürk E., Türköz M., Halkacı H.S.,Koç M., 2016, Determination of optimal loading profiles in hydromechanical deepdrawing process using integrated adaptive finite element analysis and fuzzycontrol approach, Journal of Advanced Manufacturing Technology, Accepted.

2.    Şükür E.F., Türköz M., Dilmeç M., Halkacı H.S., Halkacı M., 2016, Comparison offlow curves of AA 5457-O sheet material determined by hydraulic bulge andtensile tests at warm forming temperatures. Journal of Testing and Evaluation, 44(2), 952 – 966.

3.  Türköz M., Halkacı H.S., Koç M., Halkacı M., Dilmeç M., AvcıS., 2016, Design, Fabrication and Experimental Validation of a WarmHydroforming Test System, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 138,0450001-1.

4.  Halkaci H.S., Turkoz M., Dilmec M. (2014) Enhancing Formability in HydromechanicalDeep Drawing Process Adding a Shallow Drawbead to the Blank Holder, Journal ofMaterial Processing Technology, 214, 8, 1638-1646.

5.  Tinkir M., Dilmec M., Türköz M.  and Halkaci H. S., 2015, Investigation of theeffect of hydromechanical deep drawing process parameters on formability ofAA5754 sheets metals by using neuro-fuzzy forecasting approach, Journal ofIntelligent and Fuzzy Systems 28 (2), 647-659.

6.  Turkoz M., Halkaci H. S., Yigit O., Dilmec M., Ozturk F., 2014,A New  Method  for Determining  Limit  Strains of  Materials  Show Post-Uniform  Elongation Behavior,Journal of Engineering Manufacture, Vol. 228, 3, pp. 450-457.

7.  Dilmec M., Halkaci H. S., Ozturk F.,Turkoz M., 2013, Effect of sheetthickness on anisotropy and thickness distribution for AA2024‑T4, Materiali inTehnologije / Materials and Technology, 47, 5, 605-610.

8.  Dilmec M., Halkaci H. S., Ozturk F.,Turkoz M., 2013, DetailedInvestigation of Forming Limit Determination Standards for Aluminum Alloys, Journalof Testing and Evaluation, 41, 1, 10-21.

EI Compendex,Thomson ISI (ISTP) ve diğer indekslerde taranan dergilerdeki makaleleri

1.    Türköz M., Öztürk E., Acar D., Halkacı H. S.,The Effect of Thermal Coefficients on Temperature Condition of the Blank in FEAnalysis of Warm Hydromechanical Deep Drawing Process, International Journal ofAdvanced Research in Engineering, vol.1(3), pp.1-5, 2015.

2.    Acar D., Türköz M., Gedikli H., Cora Ö.N., "Finite Element Analysis AndExperimental Validation Of Warm Hydromechanical Deep Drawing Process ",Applied Mechanics and Materials, vol.686, pp.535-539, 2014.

3.    Ozturk E., Turkoz M.,Halkaci S., Halkaci M., An Application of Fuzzy Logic Control Algorithm inHydro mechanical Deep Drawing Process, Applied Mechanics and Materials,vol.686, pp.95-100, 2014.

4.    Akay S.B., Şükür E.F., TurkozM., S Halkaci., Koç M., Avcı S., Determination of Proper Loading Profilesfor Hydro-mechanical Deep Drawing Process using FEA, Applied Mechanics and Materials, vol.686,pp. 540-548, 2014.

5.    Türköz M., Halkacı H.S., Koç M., The Effect of Temperature andStrain-Rate Sensitivity on Formability of AA 5754. Applied Mechanics andMaterials, vols. 217-219, pp. 1596-1601, 2012.

6.    Halkacı M., Halkacı H. S., Türköz M., Dağhan B., A Study on DOEMethods for Hydromechanical Deep Drawing Process Parameters. Applied Mechanicsand Materials, vols. 217-219, pp. 1602-1608, 2012.

7.    Halkacı H. S., Türköz M., Yiğit O., Effects of Heat Treatment Conditions on theMechanical Properties of AA 2024 Alloy, Applied Mechanics and Materials, vols.217-219, pp. 1225-1229, 2012.

8.    Türköz M., Yiğit O., Dilmec M., Halkaci H.S., Dağhan B.,Numerical and Experimental Comparison of Hemispherical Punch Stretching Test,Journal for Technology of Plasticity, vol. 36, Number: 2, pp. 87-95, 2011.

9.    Türköz M., Dilmec M., Halkaci H.S., Investigation on EaringBehavior of AA 2024-T4 and AA 5754-O Aluminum Alloys, Advances in Materials andProcessing Technologies, vol. 264 265, pp.12-17, 2011. (Times Cited: 1, Asınıfı SCI makaleden) (Aynı zamanda AMPT 2009’da bildiri olarak sunuldu).

10. Dilmec M., Türköz M., Halkaci H.S., Design of Stamping and Sheet HydroformingTest Unit, Archives of Materials Science, vol. 28/1-4, pp. 25-29, 2007. (Aynızamanda TMT 2008’de bildiri olarak sunuldu).

Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılanbildiriler

1.   Türköz M., Öztürk E., Acar D., Halkacı H. S.,The Effect of Thermal Coefficients on Temperature Condition of the Blank in FEAnalysis of Warm Hydromechanical Deep Drawing Process, ICITSEM 2015, 28-29 Oct 2015, Dubai.

2.   Şükür E.F., Halkacı H.S., Dilmeç M., Türköz M., Design of hydraulic bulgetest unit for warm forming, ICENS 2015, 15-19 May 2015, Skopje.

3.   Dogan Acar, Mevlut Turkoz, Hasan Gedikli, Omer Necati Cora,  Finite Element Analysis and ExperimentalValidation of Warm Hydromechanical Deep Drawing Process, ITMS 2014, 16-17 Sept2014, Singapore.

4.   Ekrem Ozturk, Mevlut Turkoz, Selcuk Halkaci, Mehmet Halkaci, An Application ofFuzzy Logic Control Algorithm in Hydro mechanical Deep Drawing Process, ITMS2014, 16-17 Sept 2014, Singapore.

5.   S.B. Akay, E.F. Şükür, M. Turkoz, S. Halkaci, M. Koç, S.Avcı, Determinationof Proper Loading Profiles for Hydro-mechanical Deep Drawing Process using FEA,ITMS 2014, 16-17 Sept 2014, Singapore.

6.   Emine Feyza Şükür, Hüseyin SelçukHalkacı, Mevlüt Türköz, Murat Dilmeç,Determination of flow curves by using bulge test for various temperatures, ITMAR2014, 20-21 October, Istanbul, Turkey,

7.   M. Huseyin CETIN, Mevlut TURKOZ,Adem Fatih OZALP, Osman YIGIT, Erol ARCAKLIOGLU, "Tool Design IncludingHeating and Cooling Units for Warm Deep Drawing Process", The FirstInternational Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE14, May 8-9,2014, Karabük, Turkey).

8.   Mevlut Turkoz,Huseyin Selcuk Halkaci , Murat Dilmec, Investigation on the Effect of the PartShape to the Optimal Fluid Pressure Path in Hydromechanical Deep DrawingProcess, MS&T 13, Montreal, Kanada, 27–31 October 2013

9.Mevlüt Türköz,H.Selçuk Halkacı, Muammer Koç, The Effect of Temperature and Strain-RateSensitivity on Formability of AA 5754, ADME 2012, Taiyuan, China, 16-18 August2012. (Aynı zamanda Applied Mechanics and Materials dergisinde basıldı).

10.Mehmet Halkacı, H. Selçuk Halkacı, Mevlüt Türköz, Behçet Dağhan, A Studyon DOE Methods for Hydromechanical Deep Drawing Process Parameters, ADME 2012,Taiyuan, China, 16-18 August 2012. (Aynı zamanda Applied Mechanics andMaterials dergisinde basıldı).

11.H.Selçuk Halkacı, Mevlüt Türköz, Osman Yiğit, Effects ofHeat Treatment Conditions on the Mechanical Properties of AA 2024 Alloy, ADME2012, Taiyuan, China, 16-18 August 2012. (Aynı zamanda Applied Mechanics andMaterials dergisinde basıldı).

12.M. Halkaci, M. Türköz, M. Dilmec, H. S. Halkaci, B. Dağhan, Increasing theLimiting Drawing Ratio of AA 5754 Aluminum Sheet by Hydromechanical DeepDrawing Process, Proc. 10th International Conference Technology Plasticity(ICTP 2011), 25-30 Sep 2011, pp. 472 476, 2011, Aachen, Germany.

13.Mevlüt Türköz,Osman Yiğit, Murat Dilmec, H.Selcuk Halkaci, Construction of Forming LimitDiagrams for AA 5754 and AA 2024 Aluminium Alloys, Proceedings of the 12thInternational Conference on Aluminium Alloys, pp. 516 521, September 5-9, 2010,Yokohama, Japan.

14.Mevlüt Türköz,Murat Dilmec, Hüseyin Selcuk Halkaci, Investigation on Earing Behavior of AA2024-T4 and AA 5754-O Aluminum Alloys, The International Conference on Advancesin Materials and Processing Technologies (AMPT2009), pp.16, 26-29 October 2009,Kuala Lumpur, Malaysia. (Aynı zamanda Advances in Materials and ProcessingTechnologies dergisinde basıldı).

15.Fahrettin Ozturk, Murat Dilmec, Mevlüt Türköz, Remzi E. Ece, Hüseyin S.Halkaci, Grid Marking and Measurement Methods for Sheet Metal Formability, 5thInternational Conference and Exhibition on Design and Production of Machinesand Dies/Molds, pp. 41 49, 18 21 June 2009, Aydın, Turkey.

16.Murat Dilmec, Mevlüt Türköz, H. Selcuk Halkaci, Design of Stamping and SheetHydroforming Test Unit, TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26-30 August, pp. 165-168,2008. (Aynı zamanda Archives of Materials Science dergisinde basıldı).

Ulusalhakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.    Türköz M.,Halkacı H.S. 2009 Sacların Hidrolik Şekillendirilmesinde ProsesParametrelerinin Belirlenmesi İçin Deney Tasarımı, Mühendis ve Makine Cilt 50,Sayı 591


  Yönetilen Tezler
1. Mevlüt TÜRKÖZ, " Ilık Hidromekanik Derin Çekmede Proses Optimizasyonu - Baskı Plakası Kuvveti, Basınç ve Sıcaklık Üzerine Deneysel ve Sayısal Çalışmalar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Makine Mühendisliği, 2009 - 2015, Tamamlandı
2. Mevlüt TÜRKÖZ, " AL 2024 VE AL 5754 ALAŞIMLI ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRİLEBİLME KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, 2007 - 2009, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Bölüm başkan yardımcısı2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli03/03/201130/04/2013
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli30/04/201303/01/2014
S.Ü. İmalat Sis.Ot.Bilg.Des.Tas.,Üretim Arş Uy.Mrkz.Merkez Müd. Yrd.03/01/2017 
S.Ü. Akşehir Mühendislik Ve Mimarlik Fakültesi13. Mad. Görev.09/05/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler