MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ŞÜKRÜ ULAŞ ATMACA
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TERMODİNAMİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TERMODİNAMİK
E-Mail :  uatmaca selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232735
Adres : Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi  

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası dergilerde yayınlanan makalaler

·        The Effects of Elbows At the Inlet of Pipes on Heat Transfer and Pressure Loss in Turbulent Heat Transfer, A.H.Altun, U. Atmaca, Ş.Bilir, S. Kargıcı, Thermotecnicha, 1,1, 51-59, 2010.

 

 

 

 

Uluslararası bildiriler

·        Investigation of Elbow Turn Effects on Pressure Drop in Turbulent Pipe Flow By Adaptive Neuro-Fuzzy Approach, Aziz Hakan ALTUN, Şefik BİLİR, Mustafa TINKIR, Ulaş ATMACA, Saim KOÇAK, 1. International Symposium on Computing in Science & Engineering, June, 3-5, 2010, Kuşadası

·        Investigation of  The Blockage Effects on Pressure Drop in Turbulent Pipe Flow By Adaptive Neuro-Fuzzy Approach, Aziz Hakan ALTUN, Şefik BİLİR, Mustafa TINKIR, Ulaş ATMACA, Saim KOÇAK, 1. International Symposium on Computing in Science & Engineering, June, 3-5, 2010, Kuşadası

·        Modelling the effects of elbows at the entrance of pipes on turbulent heat transfer by Neuro-Fuzzy approach, Ulaş ATMACA, Suna KARGICI, Şefik BİLİR, Mustafa TINKIR, Aziz Hakan ALTUN, 1. International Symposium on Computing in Science & Engineering, June, 3-5, 2010, Kuşadası

·        Transientheat transfer in pipes with time periodically changing boundary condition, AzizHakanAltun, SefikBilir, Ali Ates, Ulas Atmaca, SaimKocak, MathematicalMethods in Engineering International Conference, MME2013, PORTO, PORTUGAL,July 22-24,2013

·        Transient conjugated heat transfer in a thick walledpipe circumferentially half heated with constant surface temperature, Ulas Atmaca, Sefik Bilir, Ali Ates, MathematicalMethods in Engineering International Conference, MME2013, PORTO, PORTUGAL,  July 22-24, 2013

Transient Conjugated Heat Transfer For ThermallyDeveloping Laminar Flow in Thick Walled Pipes And Minipipes CırcumferentiallyHalf Heated With Convective Boundary Condition, Ulaş Atmaca, Şefik Bilir, AliAteş, Aziz Hakan Altun, Selçuk Darıcı, ASME-ATI-UIT 2015 Conference on Thermal EnergySystems: Production, Storage, Utilization and the Environment17 – 20 May, 2015, Napoli, Italy

Transient ConjugatedHeat Transfer For ThermallyDeveloping Laminar Flow In Thick Walled Pipes AndMinipipesCircumferentially Half Heated With Constant Heat Flux , Ulaş Atmaca,Şefik Bilir, Ali Ateş, Aziz Hakan Altun, Selçuk Darici, Asme-Ati-Uit2015 Conference On Thermal Energy Systems: Production, Storage, Utilization AndThe Environment17 – 20 May, 2015, Napoli, Italy

 

 

 

Ulusal bildiriler

·        Borularda Türbülanslı Akışta Dirsek Ve Tıkama Elemanlarının Basınç Kaybına Etkileri, Aziz Hakan ALTUN, Şefik BİLİR, Şükrü Ulaş ATMACA, ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi veTekniği Kongresi, 30 Mayıs-2Haziran 2007, KAYSERİ

·        Değişken çevre koşullarında ısıl konfor,  Ali Ateş, Ulaş Atmaca, ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi veTekniği Kongresi, 30 Mayıs-2Haziran 2007, KAYSERİ

·        Borularda türbülanslı akışta dirseklerin ısı transferine etkileri, Suna Kargıcı, Ulaş Atmaca, Şefik Bilir, Selçuk Darıcı,  “14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta,3-5 Eylül 2003.

·        Çevresel olarak yarısı sabit yüzey sıcaklığı ile ısıtılmış ince cidarlı bir boruda geçici rejim ısı transferi U. Atmaca, A. Ateş, Ş. Bilir, ULIBTK’13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 9-12 Eylül 2013, SAMSUN

 

 

 

Ulusal hakemli dergi yayınları

·         Ş. Ulaş Atmaca, Suna Kargıcı, “Konya’da kış aylarında yapı malzemelerinde oluşan buhar geçişinin örnekle incelenmesi”, Mühendis ve Makine Dergisi , Sayı 553, sayfa: 55-62 , Şubat 2006


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler