MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. FATİH MEHMET BOTSALI
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
E-Mail :  fbotsali selcuk.edu.tr
Telefon : (332)223 19 04
Adres : Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu 42003 Konya
Url : http://www.makina.selcuk.edu.tr/akademik/fatih_mehmet_botsali/13
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

SCI-Expanded ve diğer indeksler tarafından taranan makale ve yayınlar
1.Ümit ÖNEN, Fatih Mehmet BOTSALI, Mete KALYONCU, Mustafa TINKIR, Nihat YILMAZ, Yusuf ŞAHİN “Design and Actuator Selection of a Lower Extremity Exoskeleton”, IEEE Transcation on Mechatronics,(DOI Number: 10.1109/TMECH.2013.2250295,) 2013. 
2. Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., “Vibration analysis of an elastic robot manipulator with prismatic joint and a time varying end mass”, Arabian Journal For Science And Engineering, 29(1C), 27-38 (2004).
3. Ankaralı, A., Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., Şişman, T., “Mathematical modeling and simulation of a flexible shaft-flexible link system with end mass”, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 10(3-4),187-200 (2004).
4. Önen, Ü., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Botsalı, F.M., “Gait generation of a two-legged robot by using adaptive network based fuzzy logic control”, EPE-PEMC'2008, The 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, Poznań, Poland, September 1-3, 964-970, 2008. (IEEE Xplore ve Engineering Index)
5. Önen, Ü., Tınkır, M., Kalyoncu, M., Botsalı, F.M., “Adaptive Network Based Fuzzy Logic Control of a Rigid – Flexible Robot Manipulator”, The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2010), Singapore, February 26 - 28, 102-106, 2010. ( IEEE Xplore, Computer Society Digital Library (CSDL), Ei Compendex ve ISI Thomson Index)
6.Botsalı, F.M., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Önen, Ü., “Fuzzy Logic Trajectory Control of Flexible Robot Manipulator with Rotating Prismatic Joint”, The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2010), Singapore, February 26 - 28, 35-39 2010. ( IEEE Xplore, Computer Society Digital Library (CSDL), Ei Compendex ve ISI Thomson Index)
7.Tınkır, M., Önen, Ü., Kalyoncu, M., Botsalı, F.M., “PID and Interval Type-2 Fuzzy Logic Control of Double Inverted Pendulum System”, The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2010), Singapore, February 26 - 28, 117-121, 2010. ( IEEE Xplore, Computer Society Digital Library (CSDL), Ei Compendex ve ISI Thomson Index)
8.Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., “Lateral and torsional vibration analysis of elastic robot manipulators with prismatic joint”, Proceedings of ETCE2002, ASME Engineering Technology Conference on Energy, Paper STRUC-29024, American Society of Mechanical Engineers, Petroleum Division (Publication) PD, v 2, 949-956, Houston, TX, USA, 2002. (Ei Compendex)

Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Ankaralı, A., Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., Şişman, T., “Mathematical modelling of a flexible shaft-link system by Hamilton’s principle”, Selçuk Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 17(2), 85-89 (2002). 
2.Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., “Ötelenen esnek robot manipülatördeki kalıcı titreşimlerin önlenmesi için bir yöntem”, Selçuk Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 15(2), 79-85 (2000).
3.Kalyoncu, M., Botsalı, F.M., Doğrusal Yörünge Takip Eden Elastik Robot Manipülatörlerin Dinamik Cevabı, T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makina Dergisi, 40, 475, 19 - 24, 1999. 
4.Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., “An analytical method for vibration analysis of elastic robot manipulator sliding in a translating prismatic joint”, Selçuk Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 14(1), 33-38 (1999).
5.Ünüvar, A., Botsalı, F.M., Design Analysis for Machine Tool Spindles by Finite Elements, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 12 Sayı Yıl 1997.

Diğer bilimsel, sanatsal dergilerde yayımlanan makaleler
1.Botsalı, F.M., Tarım Alet ve Makinaları Kontrol Sistemi, Standard ve Belgelendirme Standard Ekonomik ve Teknik Dergi,S . 29-31, Ağustos 1992,Ankara.
2.Botsalı, F.M., Tüketicinin Korunması ve TSE, Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl 7 Sayı 75, S.35-38,Mayıs 1994,Konya.
3.Botsalı, F.M., CE İşareti Nedir,Konya Ticaret Odası Dergisi,Yıl 8, Sayı 90, S.37-43,Ağustos 1995,Konya.
4.Botsalı, F.M., Hizmet Sektöründe Kalite, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi,Yıl 35, Sayı 411, Mart 1996, Ankara.
5.Botsalı, F.M., Dengeleme Konusundaki Türk Standardları, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi,Yıl 36, Sayı 422, Şubat 1997, Ankara.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan, programda yer alan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler
1.Babalık A., Baykan Ö.K., Botsalı F.M., Determination of Non-Vitreousness of Durum Wheat Kernels by Light Transmittance and Neural Networks,INISTA 2007.
2.Babalık A., Baykan Ö.K., Botsalı F.M.,Süne Tahribatlı Buğday Tanelerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tanınması, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU 2007, ISBN 1-4244-0719-2, Anadolu Üniversitesi,1-4, Eskişehir, 2007. (IEEE Xplore tarafından taranan yayın)
3.Babalık A., Baykan Ö.K., Botsalı, F.M., Determination of Wheat Kernel Type by Using Image Processing Techniques and ANN, Proceedings of International Conference On Modelling And Simulation AMSE 2006, (1), 531-534 
4.Önen, Ü., Botsalı, F.M., Kalyoncu, M., “Dynamic analysis of a rigid - flexible robot manipulator by using artificial neural network”, Proceedings of International Conference On Modelling And Simulation AMSE 2006, B201, 157-161, Konya, 2006. 
5.Tınkır, M., Botsalı, F.M., Önen, Ü., Kalyoncu, M., “Seri tip ikili ters sarkaç sisteminin denge kontrolü için kontrolcü tasarımı”, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS International Advanced Technologies Symposium), ISBN 975-448-174-1, 813-818, Konya, 2005.
6.Kalyoncu, M., Ankaralı, A., Botsalı, F.M., Şişman, T., “Dynamic modeling of a flexible shaft-link system with end mass”, Proceedings of ESDA 2002: ESDA 2002 6th Biennial Conference On Engineering Systems Design and Analysis, Paper APM-107, İstanbul, 2002.
7.Tanık, C., Botsalı, F.M., Inverse Kinematic Analysis of 6R Industrial Manipulators Using Lipkin-Duffy Terms, 3rd International Conference on Mathematical and Computational Applications, Konya, Turkey, 2002, pp. 218 - 227, 2002.
8.Botsalı, F.M., Ünüvar, A., Dynamic Analysis of Mechanisms by Finite Elements, Engineering Technology Symposium, Energy Week Conference & Exhibition, pp.264-268, 29 Ocak-2 Şubat 1996, Teksas,ABD.
9.Kalyoncu, M., Botsalı, F.M., “Effect of axial shortening on the vibration of elastic robot arm”, Second Turkish-German Joint Computer Application Days, 313-324, Konya, 1998. 
10.Kalyoncu,M.,, Botsalı, F.M., Ötelenme ve Dönme Yapan Elastik Uzuvlu Bir Robot Manipülatörün Dinamik Modellenmesi, 3. Uluslararası Mekatronik Tasarım ve Modelleme Çalışma Toplantısı (3rd International Mechatronic Design and Modelling Workshop), pp 237-247, 15-18 Eylül 1997, Ankara.
11.Sergio Luis Zarpellon, Fatih M. Botsalı, Computer Aided Measurements, JICA Group Training Course, Individual Study Reports, National Laborotory of Metrology., pp 51-121.,1 Nov.-9 Dec. 1988, Tsukuba, Japan. 
12.Botsalı,F.,M., JICA Group Training Course in Metrology and Measurement Standards, Country Report of Turkey, June 29-July 1,1988, Tsukuba, Japan. 

Ulusal kongre, sempozyum, panel çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler
1.Babalık, A., Baykan, Ö.K., Botsalı, F.M., Buğday Danelerinin Çeşit Tespitinde Yapay Sinir Ağı Ve Temel Bileşen Analizi Kullanılması, 13. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS 2007, 533-537, Sivas, 2007.
2.Baykan, Ö.K., Babalık, A., Botsalı, F.M., Buğday Unundaki Kül Oranının Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Tespit Edilmesi, Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES 2007), (1)357-360, Kocaeli Üniversitesi, 2007.
3.Tınkır, M., Botsalı, F.M. Kalyoncu, M., “Seri tip ikili ters sarkaç sisteminin bulanık mantık tabanlı kontrolü”, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 469-478, Kayseri, 2005.
4.Botsalı, F. M., Önen, Ü., Kalyoncu, M., “Rijit Elastik uzuvlu bir robot manipülatörün dinamik modellenmesi ve titreşim analizi”, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 577-586, Kayseri,2005.
5.Botsalı, F.M., Makine İmalat Sektöründe AB Teknik Mevzuatına Uyum ve Sorunlar, II. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, MATİT 2003, Paneller Kitabı, Makina Mühendisleri Odası, Yayın No:E/2004/327-2.
6.Kısa M., Botsalı, F.M., Özer, H.İ., Mekanik Ofset Baskı Makinasında Bilgisayar Destekli Renk Yoğunluğu Kontrolü, 11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 4-6 Eylül 2003.
7.Ankaralı, A., Kalyoncu, M., Botsalı, F.M., Şişman, T., “Esnek mile bağlı tek kollu esnek manipülatörlerin dinamik analizi I. Bölüm: Hareket denklemlerinin elde edilmesi”, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 394-399, Konya, 2001.
8. Ankaralı, A., Kalyoncu, M., Botsalı, F.M., Şişman, T., “Esnek mile bağlı tek kollu esnek manipülatörlerin dinamik analizi II. Bölüm: Hareket denklemlerinin çözümü”, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 400-408, Konya, 2001.
9.Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., “Zamana bağlı olarak değişen uç kütle bağlanmış kayar mafsala sahip elastik robot manipülatörlerin titreşim analizi”, 9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 118-127, Gaziantep, 1999.
10.Botsalı, F.M., Özgüven, H.N., Elastik Desteklere Oturan Sürekli Kirişlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri, TÜBİTAK 1. Ulusal Makina Teorisi ve Dinamiği Sempozyumu, 12-14 Eylül 1984, Ankara Bildiri Kitabı, S. 283-296. 


Yurtiçinde Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitaplar
1.Teori ve Problemlerle Makine Dinamiği, Fatih M. Botsalı, Nobel Yayın Dağıtım Yayın No:758, Teknik yayın No:58,Ocak, 2005.
2.UMTS 2001 10. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt 1-2,12-14 Eylül 2001, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü. Editörler: Botsalı, F.M, Şaka Z., Kalyoncu M., Ankaralı A.

Ulusal kongre, sempozyum, panel çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan bildiriler
1.Botsalı, F. M., TS-ISO 9000 Serisi Kalite Sistem Standardları, ISO 9000 Serisi Standartlar ve Toplam Kalite Yönetimi Paneli, 14.05.1996 Seydişehir,Konya. 
2.Botsalı, F. M., TS-ISO 9000 Standardlarının Hizmet Sektöründe Uygulanması, Hizmet Sektöründe Kalite Sempozyumu, 19 Ekim 1995 Konya.
3.Botsalı, F. M., TS-ISO 9000 Serisi Kalite Sistem Standardları, TS-ISO 9000 Kalite Sistem Standardları- AT ve Dünyadaki Uygulamalar Sempozyumu, 15 Eylül 1992, Konya.
4.Botsalı, F. M., Konya Sanayiinde Standardizasyon Uygulamaları, Orta Anadolu Sanayii ve Problemleri Sempozyumu, 21-22 Mart 1988,Konya
5.Botsalı, F. M., Eğitim Hizmetlerinde Kalite, Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi,10-12 Mayıs 1996, Konya.
6.Botsalı, F. M., Kalite Güvence Sistemleri Ve Uygulamaya Geçişteki Sorunlar,Traktör Üretiminde Kalite Güvencesi Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, 27 Ekim 1998, Konya.

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
TSE Konya Bölge Müdürlüğü19851997
Konya Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı20042012
Konya Teknokent A.Ş. Genel Müdürlüğü20042012
S.Ü.Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı2011 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Akören Ali Riza Ercan Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.18/06/199721/06/2000
S.Ü. Teknokent Merkez MüdrlüğüMerkez Müd.18/04/2005 
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi Ve Dinamiği A.B.D.Anabilim Dali Bşk.25/10/201007/10/2012
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği BölümüBölüm Başkani07/01/201107/10/2012
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği BölümüBölüm Başkani07/10/201207/01/2014
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi Ve Dinamiği A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/10/201225/10/2016

 Ek Bilgi

 Dersler