MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ŞEFİK BİLİR
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TERMODİNAMİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TERMODİNAMİK
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
ELSAN Elektrik Motorları A.Ş., Etimesgut, Ankara19801981
Selçuk Üniversitesi1981 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası Makaleler 

(1) Şefik Bilir, “Numerical solution of Graetz problem with axial conduction”, Numerical Heat Transfer Part A, Vol. 21, pp.493-500, 1992.

(2) Şefik Bilir, “Laminar flow heat transfer in pipes including two dimensional wall and fluid axial conduction”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 38, No. 9, pp. 1619-1625, 1995.

(3) Şefik Bilir, “Transient conjugated heat transfer in pipes involving two-dimensional wall and axial fluid conduction”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 45, No. 8, pp. 1781-1788, 2002.

(4) Aşır Genç, Galip Oturanç, Şefik Bilir, Necdet Özbalta, Aydın Kurnaz, İsmail Kınacı, “Statistical analysis of solar radiation data using cubic spline functions”, Energy Sources, Vol. 24, pp.1131-1138, 2002.

(5) Şefik Bilir, Ali Ateş, “Transient conjugatedheat transfer in thick walled pipes with convective boundary conditions”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 46, pp. 2701-2709, 2003.

(6)  Ali Ateş, Selçuk Darıcı, Şefik Bilir, “Unstaedy conjugated heat transfer in thick walled pipes involving two-dimensional wall and axial fluid conduction with uniform heat flux boundary condition”, International Journal of Heat Mass Transfer, Vol. 53, pp.5058-5064, 2010.

(7) Ahmet Ali Sertkaya, Şefik Bilir, Suna Kargıcı, “Experimental investigation of the effects of orientation angle on heat transfer performance of pin-finned surfaces in natural convection”, Energy, Vol. 36, pp. 1513-1517, 2011. 

Ulusal Makaleler 

(1)  Şefik Bilir, “Effects of fluid axial conduction on laminar flow heat transfer in circular pipes”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt. 16, No. 3-4, Sayfa 15-20, 1994.

(2)  Şefik Bilir, Orhan Kural, “ A new design for an efficient wood burning stove”, Selçuk Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 12,Sayı 2, Sayfa 42-52, 1997.

(3)  Şefik Bilir, “Alternatif enerji kaynakları”, Mimar ve Mühendis, Sayı 33, Sayfa 56-58, 2004.

(4)  Selçuk Darıcı, Ali Ateş, Sefik Bilir, “Effect of velocity distribution on transient conjugated heat transfer in laminar pipe flow”, Selçuk University Journal of Faculty of Eng. and Arch,   V.20, n. 3, pp.61-71, 2005. (In Turkish)

(5)  Selçuk Darıcı, Ali Ateş, Şefik Bilir, “Kalın cidarlı üniform akışlı bir boruda, ısıl giriş bölgesi geçici rejim birleşik ısı transferi”, Selçuk Üniversitesi TBMYO Teknik-Online Dergi/ISSN 1302/6178, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa 186–202, 2008.

Uluslararası bildiriler

(1)  Ali Ateş, Selçuk Darıcı, ŞefikBilir, Transient conjugated heat transfer in thick walled pipes with uniform heat flux boundary condition, 5th International Conference on HeatTransfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Sun City, South Africa, 2007.

(2) Ulaş Atmaca, Suna Kargıcı, Şefik Bilir, Mustafa Tınkır, Aziz Hakan Altun, “Modelling the effects of elbows  at the entrance of pipes on turbulent heat transfer  by Neuro-Fuzzy approach“, 1. International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE), Kuşadası, AYDIN, 3-5 Haziran 2010.

(3) Aziz Hakan Altun, Şefik Bilir, Mustafa Tınkır, Ulaş Atmaca, Saim Koçak, “Investigation of elbow turn effects on pressure drop  in turbulent pipe flow by adaptive Neuro-Fuzzy approach”, 1. International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE), Kuşadası, AYDIN, 3-5 Haziran 2010.

(4) Aziz Hakan Altun, Şefik Bilir, Mustafa Tınkır, Ulaş Atmaca, Saim Koçak, “Investigation of the blockage effects on pressure drop in turbulent pipe flow by adaptive Neuro-Fuzzy approach”,1.International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE), Kuşadası, AYDIN, 3-5 Haziran 2010.

(5) A.H. Altun, U. Atmaca, Ş. Bilir, S. Kargıcı, “The effects of elbows at the inlet of pipes on heat transfer and pressure loss in turbulent heat transfer”, Mechanisms,  Mechanics of the Machines, Machinebuilding and Energetic Technologies, National Conference with International Participation, Countryside Bacadjika, Bulgaristan, 25-27 June,2010.

(6) Aziz Hakan Altun, Sefik Bilir, Ali Ates, Ulas Atmaca, Saim Kocak, “Transient heat transfer in pipes with time periodically changing boundary condition”, Mathematical Methods in Engineering, International Conference, MME2013, PORTO, PORTUGAL, July 22-24, 2013.

(7) Aziz Hakan Altun, Sefik Bilir, Ali Ates, “Transient conjugated heat transfer in thermally developing laminar flow in thick walled pipes with time periodically varying external wall temperature boundary condition” Mathematical Methods in Engineering, International Conference, MME2013, PORTO, PORTUGAL, July 22-24, 2013.

(8) Ulas Atmaca, Sefik Bilir, Ali Ates, “Transient conjugated heat transfer in a thick walled pipe circumferentially half heated with constant surface temperature”, Mathematical Methods in Engineering, International Conference, MME2013, PORTO, PORTUGAL, July 22-24, 2013.

Ulusal bildiriler

(1)  Şefik Bilir, Orhan Kural, “Odun sobalarının verimi üzerine bir çalışma”, 5. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, İstanbul, 1985.

(2)  Şefik Bilir, “Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde basınç kaybı dengelenmesi”, 2. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu, İzmir, 1986.

(3)  Şefik Bilir, Akbay T. Gökçe, “Borularda düşük Peclet sayılı laminer akış ısıl gelişme bölgesi ısı transferinin incelenmesi”, 7. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, İzmir, 1989.

(4)  Şefik Bilir, “Effects of fluid axial conduction on laminar flow heat transfer in circular pipes”, 9. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Elazığ, 1993.

(5)  Şefik Bilir, “Laminar flow heat transfer in pipes including two dimensional wall and fluid axial conduction” 9. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Elazığ, 1993.

(6) Şefik Bilir, Selçuk Darıcı, “Borularda akış tıkanmasının türbülanslı ısı transferine etkileri”, 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Edirne, 1997.

(7)  Şefik Bilir, Ali Ateş, “Kalın cidarlı borularda taşınım sınır şartı ile geçici rejim birleşik ısı transferi”, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, 1999.

(8)  Suna Kargıcı, Ahmet Ali Sertkaya, Şefik Bilir, “Pimli yüzeylerden doğal taşınım ile ısı transferi”, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, 2000.

(9) Şefik Bilir, Mine Kapçı, Suna Kargıcı, “Borularda asimetrik akış tıkanmasının türbülanslı ısı transferine etkileri”, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, 2000.

(10) Şefik Bilir, Aziz Nalbant, Selçuk Darıcı, “Borularda klape şeklindeki bir eleman ile gerçekleştirilen asimetrik akış tıkanmasının türbülanslı ısı transferine etkileri”, 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Konya, 2001.

(11)  Suna Kargıcı, Selçuk Darıcı, Şefik Bilir, “İletken olmayan konik pimli yüzeylerden zorlanmış taşınım ile ısı transferi”, 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Konya, 2001.

(12)  Suna Kargıcı, Bülent Çelik, Şefik Bilir, Ali Kahraman, “Dairesel kanatçıklı silindirlerden doğal taşınım ile ısı transferi”, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, 2003.

(13) Suna Kargıcı, Ulaş Atmaca, Şefik Bilir, Selçuk Darıcı, “Borularda türbülanslı akışta girişteki dirseklerin ısı transferine etkileri”, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, 2003.

(14) Aydın Kurnaz, İsmail Kınacı, Galip Oturanç, Aşır Genç, Şefik Bilir, “Günlük sıcaklık verilerinin kübik spline fonksiyonları yardımıyla modellenmesi”, 1. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, 22-24 Mayıs 2003.

(15)  Selçuk Darıcı, Ali Ateş, Şefik Bilir, “Kalın cidarlı borularda eş zamanlı gelişen laminer akışta geçici rejim birleşik ısıtransferi”, 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, 7-9 Eylül 2005.

(16)  İsmail Kınacı, Aşır Genç, Galip Oturanç, Aydın Kurnaz, Şefik Bilir, “Konya ili sıcaklık verilerinin çiftdoğrusal zaman serisi modeli ile modellenmesi”, 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Mersin, 19-21 Ekim 2005.

(17)  Aziz Hakan Altun, Şefik Bilir, Şükrü Ulaş Atmaca, “Borularda türbülanslı akışta dirsek ve tıkama elemanlarının basınç kaybına etkileri”, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, 30mayıs-2 haziran 2007.

(18)  Selçuk Darıcı, Ali Ateş, Şefik Bilir, “Kalın cidarlı borularda üniform akışta taşınım sınır şartı ile geçici rejim birleşik ısı transferi”, ULIBTK'09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa 731—737, Sivas, 2009.

(19)  Selçuk Darıcı, Osman Babayiğit, Soner Şen, Şefik Bilir, “Tarım ürünlerinin kuruma karakteristiklerini belirlemek İçin bir deney seti tasarımı, imalatı ve denenmesi”, II. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman MYO Tebliğ Günleri, Tam Metin CD, Sayı 2, No. 1, Sayfa 103–121, 2010.

(20) Ulaş Atmaca, Ali Ateş, Şefik Bilir, “Çevresel olarak yarısı sabit yüzey sıcaklığı ile ısıtılmış ince cidarlı bir boruda geçici rejim ısı transferi”, ULIBTK’13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, SAMSUN, 9-12 Eylül 2013.


  Yönetilen Tezler
1. Mine Kapçı, " Borularda asimetrik akış tıkanmasının türbülanslı ısı transferine etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, - 1999, Tamamlandı
2. Osman Babayiğit, " Tarım Ürünlerinin Kuruma Karakteristiklerini Belirlemek İçin Bir Deney Seti Tasarımı ve İmalatı ve Denenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, - 2010, Tamamlandı
3. İhsan Denizkuşları, " Kanatçıklı yüzeylerden doğal taşınım ile ısı transferi ", Selçuk Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, - 2002, Tamamlandı
4. Aziz Hakan Altun, " Borularda türbülanslı akışta dirsek ve tıkama elemanlarının basınç kaybına etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, - 2004, Tamamlandı
5. Ali Ateş, " Kalın cidarlı borularda taşınım sınır şartı ile geçici rejim birleşik ısı transferi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Makina Mühendisliği, - 1998, Tamamlandı
6. Aziz Hakan Altun, " Kalın cidarlı borularda zamanla periyodik olarak değişen dış yüzey sıcaklığı sınır şartı ile laminer akış ısıl gelişme bölgesi geçici rejim birleşik ısı transferi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Makina Mühendisliği, - 2013, Tamamlandı
7. Kevser Özgül, " Ürünlerin Kuruma Karakteristik Değerlerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, - 2007, Tamamlandı
8. Selçuk Darıcı, " Kalın cidarlı borularda eş zamanlı gelişen laminer akışta geçici rejim birleşik ısı transferi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Makina Mühendisliği, - 2004, Tamamlandı
9. Şükrü Ulaş Atmaca, " Çevresel olarak yarısı sabit yüzey sıcaklığı ile ısıtılmış kalın cidarlı bir boruda geçici rejim birleşik ısı transferi ", Selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Makina Mühendisliği, - 2013, Tamamlandı
10. Selçuk Darıcı, " Borularda akış tıkanmasının türbülanslı ısı transferine etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, - 1998, Tamamlandı
11. Burhan Canlı, " Orifis tipi blokajın borularda türbülanslı ısı transferine etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, - 1996, Tamamlandı
12. E. Fulya Denizkuşları, " Kanatçıkların düzlemsel yüzeylerden doğal taşınım ile ısı transferine etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, - 2004, Tamamlandı
13. Aziz Nalbant, " Borularda klape şeklindeki bir eleman ile gerçekleştirilen asimetrik akış tıkanmasının türbülanslı ısı transferine etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği, - 2001,

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Anabilim Dalı Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı.19891990
Bölüm Başkan Yardımcılığı, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü.19911993
Bölüm Koordinatörlüğü, Selçuk Üniversitesi, Sarayönü Meslek Yüksek Okulu19921996
Anabilim Dalı Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı.19952001
Bölüm Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü19951998
Fakülte Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi.19951998
Fakülte Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi.19982001
Dekan Yardımcılığı, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi19992001
Dekan Vekilliği, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi.20032003
Rektör Yardımcılığı, Selçuk Üniversitesi20032011
Dekan Vekilliği, Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi. 20042004
Yüksekokul Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi, Ilgın Meslek Yüksekokulu20062011
Anabilim Dalı Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı.2010 
Dekan Vekilliği, Selçuk Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi20102012
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi2013 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.08/11/198926/07/1990
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği BölümüBölüm Bşk. Yrd.01/03/199130/09/1993
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.03/02/199522/03/2001
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik FakültesiFak.Kur.Üyesi06/11/199514/07/1998
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Endüstri Mühendisliği BölümüBölüm Başkani06/11/199514/07/1998
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik FakültesiFak.Kur.Üyesi23/09/199823/09/2001
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik FakültesiDekan Yrd.16/02/199911/05/2001
S.Ü. RektörlükRektör Yrd.24/11/200327/12/2011
S.Ü. Rektörlük13. Mad. Görev.24/11/200327/12/2011
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.22/03/200707/10/2012
S.Ü. Ereğli Eğitim FakültesiDekan Vekili05/05/201013/01/2012
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/10/201222/03/2013
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.22/03/201322/03/2016

 Ek Bilgi

 Dersler