MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. METE KALYONCU
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
E-Mail :  mkalyoncu selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.2231908
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Alaaddin Keykubat Kampüsü 42130
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Ü. Müh. Mim. Fak. Makina Müh. Bölümü1991 

  Akademik Yayınlar:
1. Fahmy, A. A., Kalyoncu, M. and Castellani, M., , " Automatic design of control systems for robot manipulators using the bees algorithm ", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I, Journal of Systems and Control Engineering, 225, , , 2012,( SCI )
2. Tınkır, M., Önen, Ü., Kalyoncu, M., , " Modeling of Neurofuzzy Control of a Flexible Link ", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I, Journal of Systems and Control Engineering, 224 (15), , 529-543, 2010,( SCI )
3. Kalyoncu, M., Haydim, M., , " Mathematical modelling and fuzzy logic based position control of an electrohydraulic servosystem with internal leakage ", Mechatronics, 19(6), , 847-858, 2009,( SCI )
4. Kalyoncu, M., , " Mathematical modelling and dynamic response of a multi-straight-line path tracing flexible robot manipulator with rotating-prismatic joint ", Applied Mathematical Modelling, 32(6), , 1087-1098, 2008,( SCI )
5. Kalyoncu, M., Botsalı, F. M.,, " Vibration analysis of an elastic robot manipulator with prismatic joint and a time varying end mass ", Arabian Journal For Science And Engineering, 29(1C), , 27-38, 2004,( SCI )
6. Ankaralı, A., Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., Şişman, T., , " Mathematical modeling and simulation of a flexible shaft-flexible link system with end mass ", Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 10(3-4), , 187-200, 2004,( SCI )4. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:


 1. Hakan Burak KARADAĞ, “Depremetkisi altında bulunan narin yapıların dinamik modellenmesi ve kontrolü”, Danışman, Selçuk Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü, 2005.

 2. Mustafa HAYDİM, “Elektrohidrolik servo sistemlerde bulanık mantık yaklaşımıyla konum kontrolü”, Danışman, Selçuk Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü, 2006.

 3. Muhammet Arif ŞEN, "İkitekerlekli robot için bulanık mantık tabanlı kontrolcü tasarımı ve arıalgoritması kullanılarak optimizasyonu", Danışman, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

 4. Umut YILMAZ, "Mobil hidrolik teleskobik vinçlerinyük salınımı kontrolü", Danışman,Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

 5. Mehmet SEZER, "Araçüstü hidrolik iş platformlarınınsepet dengeleme kontrolü", Danışman,Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

 6. Abdullah ERDEMİR, "Bir ağır vasıtanın çok akslıdireksiyon mekanizmasının optimizasyonu", Danışman, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

 7. Emin Gürcan GÜREL, "Küresel mafsallı şasi bağlantıparçalarının test sistemi geliştirilmesi ve boşluk miktarının çalışmaşartlarına olan etkisinin modellenmesi", Danışman, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.

 8. Murat ASLAN, "Kaynak prosesinden dolayı oluşan kalıntıgerilmelerin titreşim methodu ile giderilmesi", Danışman, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 09.12.2016.

 9. Faik DEMİRBAŞ, “Engelden kaçan bir mobil robotun yörüngetakibi kontrolü”, Danışman,Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 10.11.2017.

 10. Mahmut ÇİMEN, "Çok yönlü tekerleklere sahip bir çatallıyükleyicinin tasarımı ve kontrolü", Danışman, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20.04.2018.

 11. Ahmet DEVECİ, "Yüksek hızlı demiryollarında tekerlek-raytemas analizi", Danışman, SelçukÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 25.06.2018.

 12. Abdullah YÖNGÜL, “Dört ayaklı yürüyen bir robotun tek bacağıiçin arı algoritması kullanılarak kontrolcü tasarımı”, Danışman, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Devamediyor.

 13. Murat Şükrü AYDINER, “Bir Ağır Vasıta Hava KompresörününModellenmesi ve Performans Optimizasyonu”, Selçuk Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü, Danışman, Devamediyor.

 14. Serdar NAR, “Deneysel Tasarım Yöntemleri KullanılarakPlastik Enjeksiyon Kalıplama Prosesi Parametrelerinin Optimizasyonu”, SelçukÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman,Devam ediyor.

 15. İsmet Fatih ŞEKEROĞLU, “Rijit Plastik Gıda Ambalajı İmalatProsesinde Görüntü İşleme Tabanlı Ürün Kalite Kontrolü“, SelçukÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman,Devam ediyor.

 16. Doğuş ÜNSAL, “Otomatikkontrollü kaynak manipülatörü tasarımı ve imalatı”, İkinci Danışman, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Devamediyor.

   

  5. Yönetilen Doktora Tezleri:


 1. Mustafa TINKIR, “Sarkaç taşıyan tek elastik uzuvlu robotmanipülatörün bulanık mantık tabanlı kontrolü”, Danışman, Selçuk Ü. Fen Bil. Enstitüsü, 2010.

 2. Ümit ÖNEN, “İnsan yürüyüşünü destekleyici dış iskelettasarımı ve kontrolü”, İkinciDanışman, Selçuk Ü. Fen Bil. Enstitüsü, 2011.

 3. Yusuf ŞAHİN, “Giyilebilir Alt Ekstrem Dış İskelet(Exo-Skeleton) Geliştirilmesi”, İkinciDanışman, Selçuk Ü. Fen Bil. Enstitüsü, 2014.

 4. Veli BAKIRCIOĞLU, “Dört ayaklı hidrolik tahrikli bir robotunmodellenmesi ve uygulaması”, Danışman,Selçuk Ü. Fen Bil. Enstitüsü, Devam ediyor.

 5. Muhammed Arif ŞEN, “Dört Ayaklı Bir Robotun Engebeli YüzeylerdeYürüme Analizi ve Kontrolü”, Danışman,Selçuk Ü. Fen Bil. Enstitüsü, Devam ediyor.

 6. Abdullah ERDEMİR, "Tutucu Kola Sahip Dört Ayaklı BirRobotun Optimum Empedans Kontrolü", Danışman, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Devamediyor.

 7. Erdem ÜNÜVAR, "Valf dinamiğinin ağır vasıta havakompresörü performansına etkisi", Danışman,Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam ediyor.

   

  6. Projelerde Yaptığı Görevler:


 1. Bir elastik robotmanipülatörün kontrolü, Selçuk Ü. BAP Araştırma Projesi, Proje no:06401020, Proje Yürütücüsü,24.000,00 TL, 25.05.2006-25.05.2007.

 2. SelçukÜniversitesi imalat sistemleri otomasyonu ve bilgisayar destekli tasarım,üretim, araştırma ve uygulama merkezinin altyapısının güçlendirilmesi, T.C. BaşbakanlıkDevlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Proje No: 2003K120990, Proje ekibi, 1.300.000,00 TL, 17.05.2005-17.05.2006.

 3. Yüksek Hızlı UnTorbalama Sistemi Geliştirilmesi, ENDÜSTRİYEL Elektrik ElektronikSan. ve Tic. Ltd. Şti., TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı,Proje no: 7080252, Danışman, 272.894,04TL, 01.03.2008-31.08.2009.

 4. TorbalamaKantarına Torba Besleme Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi, ENDÜSTRİYELElektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge BaşlangıçDestek Programı, Proje no: 7080644, Danışman,282.798,16 TL, 01.07.2008-31.12.2009.

 5. İnsan YürüyüşünüDestekleyici Dış İskelet Tasarımı ve Kontrolü, AMARTİS Sağlık Medikal İnşaat San.ve Tic. Ltd. Şti., Sanayi ve TicaretBakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANTEZ Projesi, Proje Kodu: 00274.STZ.2008-1, Yardımcı Araştırmacı, 230.160,00 TL,01.09.2008-01.09.2011.

 6. Piston YarımamulüÜretim Hattı Geliştirilmesi, MOGESAN Motor Gömlek Piston San. ve Tic. Ltd.Şti., TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje no: 7080669, Danışman, 328.571,96 TL,01.01.2009-30.06.2010.

 7. YüksekPerformanslı Teleskopik Mobil Vinç Geliştirilmesi, MPG MakinaProdüksiyon Grubu Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş., TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-GeProjeleri Destekleme Programı, Proje no: 3080487, Danışman, 1.435.051,16 TL, 01.03.2009-29.02.2012.

 8. Deprem EtkisiAltındaki Yapılarda Meydana Gelen Titreşimlerin Kontrolü ve Deneysel Olarakİncelenmesi, Selçuk Üniversitesi BAP Araştırma Projesi, Proje no: 09401048, Proje Yürütücüsü, 24.000,00 TL,05.11.2009-05.11.2010.

 9. Mobil HidrolikVinçler İçin Kontrol Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulaması, MPG MakinaProdüksiyon Grubu Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş., Sanayi ve Ticaret BakanlığıSanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANTEZ Projesi, Proje Kodu: 00469.STZ.2009-2, Yardımcı Araştırmacı, 208.581,00 TL,01.09.2009-01.03.2011.

 10. Giyilebilir AltEkstrem Dış İskelet (exo-skeleton) Geliştirilmesi, TUBİTAK 1001 -Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje no: MAG108M289, Proje Yürütücüsü, 340.970,00TL, 01.01.2010-01.07.2013.

 11. Alt Yapılı MobilTeleskobik Vinç Tasarım ve İmalatı, MPG Makina Prodüksiyon Grubu Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş., TÜBİTAK 1501Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje no: 3090646, Danışman, 3.388.819,67 TL,01.01.2010-01.07.2012.

 12. Koekstrüzyon Yöntemiyle DüşükMaliyetli PVC Profil Üretim Sistemi Geliştirilmesi, KOMPEN PVC Yapı ve İnş. Mlz. San.ve Tic. A.Ş., TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje no: 3090859,Danışman, 972.277,52 TL,01.04.2010-30.06.2012.

 13. Su Geçirmez Laminant Kaplı PVC YerDöşeme Profili Geliştirilmesi, BUSEPEN Yapı Elemanları Sanayi ve TicaretLimited Şirketi, KOSGEBTeknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği Projesi, Danışman, 106.412,53 TL,13.05.2010-13.11.2011.

 14. Otomatik Kontrollü Kaynak Manipülatörü Tasarımı veİmalatı, MPG Makina Prodüksiyon Grubu Makinaİmalat San. ve Tic. A.Ş., Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma veGeliştirme Genel Müdürlüğü SANTEZ Projesi, Proje Kodu: 00606.STZ.2010-1,Yardımcı Araştırmacı, 297.510,00 TL,01.07.2010-01.01.2012.

 15. Deşe İşleyebilenve Düşük Yoğunluklu PVC Profil Üretebilen Ekstrüzyon Hattı Geliştirilmesi, BUSEPEN YapıElemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve MİKROSAN Makina ve Kalıp SanayiAnonim Şirketi Ortak Projesi, TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri DesteklemeProgramı, Proje no: 3100505, Danışman,1.638.559,06 TL, 01.12.2010-30.11.2013.

 16. Tam otomatikmürekkep hazırlama sistemi geliştirilmesi, SEZERSANMatbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ticaret A. Ş., TÜBİTAK 1507 -KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje no: 7110095, Danışman, 399.145,39 TL, 01.02.2011-30.04.2012.

 17. Tam otomatik unkâğıt paketleme ve sevke hazırlama sistemi geliştirilmesi, ENDÜSTRİYEL Elektrik Elektronik San.ve Tic. Ltd. Şti., TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,Proje no: 3110318, Danışman, 1.291.269,31TL, 01.07.2011-30.06.2014.

 18. Tam otomatikyüksek performanslı araç üstü insan platformu geliştirilmesi, MPG Makina Prodüksiyon Grubu Makina İmalat San. veTic. A.Ş., TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje no:3110327, Danışman, 364.909,42 TL,01.07.2011-31.12.2012.

 19. Tam OtomatikYüksek Performanslı Hareketli Izgaralı Kazan ve Test Sisteminin Geliştirilmesi, ÇETİK IsıtmaSoğutma Sis. İnş. Gıda ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti., TÜBİTAK 1507 -KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje no: 7110512, Danışman, 399.932,85 TL,01.08.2011-31.01.2013.

 20. Doğada KendiKendine Çözünebilen Biyolojik Esaslı Termoform Ambalaj Folyosu Üretim SistemiGeliştirilmesi, SEZERSAN Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ticaret A. Ş., TÜBİTAK 1507 - KOBİAr-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje no: 7120004, Danışman, 399.659,88 TL, 01.01.2012-30.06.2013.

 21. Tam Otomatik Hurdave Atık Metal Talaşı Geri Kazanım Sistemi Geliştirilmesi, HÜRSAN Pres veTakım Tezgahları Sanayi ve Ticaret A.Ş., TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge BaşlangıçDestek Programı, Proje no: 7120302, Danışman,399.922,05 TL, 01.04.2012-30.09.2013.

 22. Titreşim veOtomasyona Dayalı Kalıntı Gerilme ve Distorsiyonu Azaltılmış Yarı Mamul ÇelikKazan Hazırlama Sistemi Geliştirilmesi, ÇETİK Isıtma Soğutma Sis. İnş.Gıda ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti., TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge BaşlangıçDestek Programı, Proje no: 7130049, Danışman,499.827,07 TL, 01.01.2013-30.06.2014.

 23. YüksekPerformanslı Güneş Enerjisinin Elektriksel Dönüşümünü Sağlayan Sistemin veBileşenlerinin Geliştirilmesi, ENDÜSTRİYEL Elektrik ElektronikSan. ve Tic. Ltd. Şti., TÜBİTAK 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma TeknolojiGeliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı, Proje no: 1120003, Danışman, 1.999.623,74 TL,01.01.2013-31.12.2015.

 24. Çok AmaçlıUzayabilir Kollara Sahip Yüksek Performanslı Mini Yükleyici Geliştirilmesi, MPG Makina Prodüksiyon Grubu Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş., TÜBİTAK 1501- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje no: 3130139, Danışman, 632.994,30 TL,01.03.2013-31.12.2014.

 25. Yüksek UzanmaMesafeli İtfaiye Kurtarma ve Yangın Söndürme Aracı Geliştirilmesi, MPG Makina Prodüksiyon Grubu Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş., TÜBİTAK 1501- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje no: 3130377, Danışman, 1.294.449,50 TL, 01.05.2013–31.10.2015.

 26. Küresel MafsallıŞasi Bağlantı Parçalarının Test Sistemi Geliştirilmesi ve Boşluk MiktarınınÇalışma Şartlarına Olan Etkisinin Modellenmesi, AYD AydınlarYedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş., BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİMve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ TEZLERİ (SANTEZ) PROGRAMI, Proje Kodu:0502.STZ.2013-2, Proje Yürütücüsü, 221.916,00TL, 01.05.2014–01.07.2015.

 27. Ondüleli MetalHortum Isı Değiştiricisine Sahip Güneş Enerjili Su Isıtma DeposununPerformansına Tasarım Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi Ve Tam OtomatikTest Sistemi Geliştirilmesi, SOLİMPEKS Enerji Sanayi ve TicaretAnonim Şirketi, TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge BaşlangıçDestek Programı, Proje no: 7140301,Danışman, 499.690,91 TL, 01.03.2014–31.08.2015.

 28. Ağır vasıta havakompresörünün performansına tasarım parametrelerinin etkisinin incelenmesi vetam otomatik test sistemi geliştirilmesi, YILDIZ PUL OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ., TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje no:7140438, Danışman, 499.899,96 TL,01.04.2014–30.09.2015.

 29. Çok YönlüTekerlere Sahip Yüksek Performanslı Çatallı Yükleyici Geliştirilmesi, SEKİZLİ MAKİNEVE VİNÇ SANAYİ TİCARET A.Ş., TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç DestekProgramı, Proje no: 7140400, Danışman,499.898,93 TL, 01.04.2014–30.09.2015.

 30. Çift YönlüKullanıma Sahip Sökülebilir Şarjörle Beslenen Gaz Geri Tepmeli Yarı OtomatikTüfek Geliştirilmesi, UTAŞ SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge BaşlangıçDestek Programı, Proje no: 7140755, Danışman,498.052,61 TL, 01.07.2014–31.08.2015.

 31. Taktik TekerlekliAskeri Araçlar için Hava Kompresörü Geliştirilmesi, YILDIZ PULOTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge ProjeleriDestekleme Programı, Proje no: 3150646, Danışman,1.207.402,22 TL, 01.07.2015–31.12.2016.

 32. Askeri Araç ÜstüFüze Yükleme, İstif ve Boşaltma Amaçlı Katlanır Bomlu Mobil Hidrolik VinçGeliştirilmesi, MPG Makina Prodüksiyon Grubu Makinaİmalat San. ve Tic. A.Ş., TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri DesteklemeProgramı, Proje no: 3150644, Danışman,1.323.758,25 TL, 01.07.2015–30.06.2017.

 33. Yeni NesilSoğutucu Akışkan Kullanan Güneş Enerjisi Destekli Yüksek Performanslı HavaKaynaklı Isı Pompası Geliştirilmesi, SOLİMPEKS Enerji Sanayi ve TicaretAnonim Şirketi, TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje no: 7151375, Danışman, 499.670,85 TL, 01.10.2015 –31.03.2017.

 34. Dört ayaklırobotlar için hidrolik tahrikli bir bacak geliştirilmesi, Selçuk Ü. BAPAraştırma Projesi, Proje no: 16401148, Proje Yürütücüsü, 21.000,00 TL, 27.10.2016-26.10.2017.

 35. Yazı Tabı ve BaskıKâğıdı İmalat Hattı İçin Yüksek Performanslı Tam Otomatik Geri Kazanımlı SuGiderme Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge ProjeleriDestekleme Programı, KOMBASSAN KÂĞIT MATBAA GIDA VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.,Proje no: 3160463, Danışman, 4.997.176,00 TL, 01.05.2016–31.10.2017.

 36. T Sınıfı Araçlariçin Elektromanyetik Kavramalı Hava Kompresörü Geliştirilmesi ve Entegrasyonu, YILDIZ PULOTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., TÜBİTAK 1509: Uluslararasi Sanayi Ar-GeProjeleri Destekleme Programı, Proje no: 3150646, Danışman, 1.034.136,35 TL, 01.04.2016–31.03.2018 (Devam ediyor).

 37. YükseltilebilenSeyyar İş Platformu ve Mobil Vinç Standartlarını Aynı Anda Karşılayabilen ServoHidrolik Kontrollü Yeni Nesil Dikey ve Yatay Taşıma Aracı Geliştirilmesi, MPG MakinaProdüksiyon Grubu Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş, Ar-Ge Merkezi onaylı proje, Danışman, 2.376.472,58 TL,01.02.2016–31.01.2018 (Devam ediyor).

 38. Altı Akslı YürüyüşSistemine Sahip 450 ton.metre Kapasiteli Mobil Hidrolik Vinç Geliştirilmesi, MPG MakinaProdüksiyon Grubu Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş, Ar-Ge Merkezi onaylı proje, Danışman, 1.942.350,00 TL, 01.04.2017–31.03.2018(Devam ediyor).

 39. Zırhlı MuharebeAracı Üstü Şüpheli Unsur Müdahale Robot Kolu Geliştirilmesi, MPG MakinaProdüksiyon Grubu Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş, Ar-Ge Merkezi onaylı proje, Danışman, 1.356.430,81 TL, 01.03.2016–30.06.2018(Devam ediyor).

 40. Çok Amaçlı AskeriKurtarma Aracı Geliştirilmesi, MPG Makina Prodüksiyon Grubu Makinaİmalat San. ve Tic. A.Ş, Ar-Ge Merkezi onaylı proje, Danışman, 6.500.000,00 TL, 01.12.2016–30.11.2019 (Devam ediyor).

 41. Alüminyum AlaşımlıGövdeye Sahip Ağır Vasıta Hava Kompresörü Geliştirilmesi, YILDIZ PULOTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., TÜBİTAK 1511 - Öncelikli Alanlar AraştırmaTeknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı, Proje no: 1150372,Danışman, 1.457.724,24 TL, 01.04.2017–31.03.2019(Devam ediyor).

 42. Plastik EnjeksiyonMakinesine Entegre Edilebilen Görüntü İşleme Destekli Tam Otomatik AmbalajEtiketleme ve Kolileme Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje no: 7160974,ŞEKEROĞLU KİMYA VE PLASTİK SAN VE TİC. A.Ş., Danışman, 499.229,37 TL, 01.07.2017 – 30.06.2018 (Devam ediyor).

 43. Çok Gözlü SeriBağlı Katlara Sahip Yüksek Performanslı Yeni Nesil Plastik Enjeksiyon KalıplamaSistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1511 -Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik ProjeleriDestekleme Programı, Proje no: 1160367, ŞEKEROĞLU KİMYAVE PLASTİK SAN VE TİC. A.Ş., Danışman,1.881.816,05 TL, 01.10.2016 – 30.09.2018 (Devam ediyor).

 44. Ağır yük taşıyıcıotonom araç geliştirilmesi, MPG Makina Prodüksiyon Grubu Makinaİmalat San. ve Tic. A.Ş., TÜBİTAK 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma TeknolojiGeliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı, Proje no: 1170027, Danışman, 2.731.283,45 TL,01.08.2017–29.02.2020.


 


7. İdari Görevler:


 1. Sektör Kurulu Üyesi,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB Sektör Kurulları Selçuk ÜniversitesiniTemsilen, 2000.

 2. Bölüm Başkan Yardımcısı,Selçuk Üniversitesi Makina MühendisliğiBölümü, 2002.

 3. Mekatronik Birimi AltKomisyon Üyesi, Selçuk Üniversitesi ARGE Merkezi, 2005.

 4. Danışma Kurulu Üyesi,KOSGEB Selçuk TEKMER Kurullarında Konya Teknokenti temsil etmek üzere, 2007.

 5. Yönetim Kurulu Üyesi,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 1998 – 2000.

 6. Yönetim Kurulu SekreterÜyesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 2000 – 2004.

 7. Panelist, Sanayi veTicaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANTEZProjeleri, 21.03.2007.

 8. Panelist, Sanayi veTicaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANTEZProjeleri, 06.05.2008.

 9. Başkan, TMMOB MakinaMühendisleri Odası Konya Şubesi, 2004 – 2008, 2009 – 2013.

 10. TMMOB Konya İlKoordinasyon Kurulu Sekreteri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 2010 – 2013.

 11. Panelist, TÜBİTAK 1512 -Girişimcilik Aşamalı Destek Programı PANELİ, 19.09.2013.

 12. Panelist, TÜBİTAK2014-1-BİDEB 2214/A 2219 MAKİNA MÜH 2 PANELİ, 18.04.2014.

 13. Panelist, TÜBİTAK2014-2241/A 3. dönem Makina Paneli 2, 26.05.2014.

 14. Dış Danışman, TÜBITAK -3001 Baslangıç Ar-Ge Projelerı Destekleme Programı, 02.11.2015.

 15. Panelist, TÜBİTAK 1512 -Girişimcilik Aşamalı Destek Programı PANELİ, 2014-1-USETEG MAKİTEG 4. GRUP,27.08.2014.

 16. Panelist, TÜBİTAK 1005 –Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı, 2015-2-Makine_1005_1paneli, 09.12.2015.

 17. Panelist, TÜBİTAK – 2219Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, 2015-2-BİDEB MAKİNE 2 PANELİ,16.12.2015.

 18. Değerlendirme Komisyonu Üyesi,Teknogirişim Sermayesi Desteği 2015, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,06.04.2015.

 19. Panelist, TÜBİTAK 1511 –Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik ProjeleriDestekleme Programı Makina İmalat-Fabrika Otomasyon Teknolojileri ÇağrıDuyurusu Gerçek Zamanlı Ölçüm Sistemleri, 1511-MAK-OTOM-2015-2 paneli,15.06.2016

 20. Panelist, TÜBİTAK 1001 –Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 2016-1-MakineTeorisi 1, 21.06.2016

 21. Dış Danışman, Tübitak2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştirma Projeleri Destek Programi2016-2209A 2016/1 Dönemi ELEKTRİK/ENERJİ/MEKATRONİK, 17.07.2016

 22. Dış Danışman, TÜBİTAK2238 – Girişimcilik Ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı, 2016-2238 BilimMerkezi Sergi Ünitesi, 20.07.2016

 23. Danışma Kurulu Üyesi,TÜBİTAK TEYDEB Makina İmalat Teknolojileri Grubu (MAKİTEG), 08.04.2014 – 08.04.2017.

 24. Danışma Kurulu Üyesi,Selçuk Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji Danışma Kurulu, 08.06.2016 – Halen.

 25. Anabilim Dalı Başkanı, SelçukÜniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi veDinamiği Anabilim Dalı, 25.10. 2016 – Halen.

 26. Yönetim Kurulu Üyesi,İmalat Sistemleri Otomasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, AraştırmaVe Uygulama Merkezi, 08.04.2015 – Halen.

 27. Yönetim Kurulu Üyesi, SelçukÜniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 27.12.2017 –Halen

 28. Yönetim Kurulu Üyesi, SelçukÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler arası Havacılık TeknolojileriAnabilim Dalı, 25.04.2018 – Halen


 


8. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:


 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Oda sicilno: 34248

 2. International Association of Computer Scienceand Information Technology (IACSIT) üyeliği, Üyelik no: 80340556

 3. IEEE Üyeliği, Üyelik no: 92298941

   

  9. Ödüller:


 1. TUBİTAK UluslararasıBilimsel Yayın Teşviki (UBYT) (2005), iki defa.

 2. Selçuk Ü. Yaşatma veGeliştirme Vakfı Uluslararası Yayın Teşviki (2005), iki defa.

 3. TÜBİTAK - 2219: YurtDışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2008 – 2009),Cardiff Üniversitesi, UK, bir yıl.

 4. TUBİTAK UluslararasıBilimsel Yayın Teşviki (UBYT) (2008), bir defa.

 5. TUBİTAK UluslararasıBilimsel Yayın Teşviki (UBYT) (2009), bir defa.

 6. TUBİTAK UluslararasıBilimsel Yayın Teşviki (UBYT) (2011), bir defa.

 7. TUBİTAK UluslararasıBilimsel Yayın Teşviki (UBYT) (2014), bir defa.

   

  10. Lisans veLisansüstü eğitimde verdiği dersler

  10.1. Lisans Dersleri


Dersin Verildiği Bölüm                                       Ders                                                    :


Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.Makina Müh. Böl           Sistem Dinamiği


                                                                          KontrolSistemleri


                                                                          MekanikTitreşimler


                                                                          Akustikve Gürültü


                                                                          RobotiğeGiriş


                                                                          MakinaMühendisliği Uygulaması I


                                                                          MakinaMühendisliği Uygulaması II


 


10.2. Lisansüstü Dersleri


Dersin Verildiği Enstitü                                      Ders                                                    :


Fen Bilimleri Enstitüsü                                   İleri SistemDinamiği ve Kontrol


                                                            AyrıkSistemlerin Titreşimleri


                                                            BulanıkMantık Tabanlı Kontrol Sistemleri


                                                            Optimizasyontekniği


 


11. Patent/FaydalıModel


 1. Mobil teleskopik vinçler için bom uzatma toplama sistemi, Buluş sahibi, Faydalı Model, TPE Tescil Numarası: 2010/02184, Tescil Tarihi: 23.05.2011.

 2. Un torbalama sistemlerinde tartım-dağıtım ünitesi, Buluş sahibi, Faydalı Model,TPE Tescil Numarası: 2010/01477, Tescil Tarihi: 21.09.2010.

 3. İki farklı karışımdan mamul profil, Buluşsahibi, Patent, TPE BaşvuruNumarası: 2011/06078, Başvuru Tarihi:27.07.2011.

 4. İnsan yürüyüsünü destekleyici dış iskelet sistemi için kilitmekanizması, Buluş sahibi, Patent, TPE TescilNumarası: 2013/04071, Tescil Tarihi: 21.04.2015.

 5. İnsan yürüyüsünü destekleyici dış iskelet sistemi için ayak mekanizması, Buluş sahibi, Patent,TPE Başvuru Numarası: 2013/04066, Başvuru Tarihi: 04.04.2013.

 6. İnsan yürüyüşünü destekleyici dış iskelet sisteminin bacak sensörmekanizması, Buluş sahibi, Patent, TPE Başvuru Numarası:2013/04069, Başvuru Tarihi: 04.04.2013.

 7. İnsan yürüyüsünü destekleyici dış iskelet sistemi için bel mekanizması, Buluş sahibi, Patent,TPE Başvuru Numarası: 2013/04077, Başvuru Tarihi: 04.04.2013.

 8. PV panel ile çalışan mobil su temin ve taşıma ünitesi, Buluş sahibi, Patent, TPE BaşvuruNumarası: 2016/04937, Başvuru Tarihi: 18.04.2016.

 9. PV panel ile çalışan mobil su temin ve taşıma sistemi, Buluş sahibi, Patent, TPE BaşvuruNumarası: 2016/04935, Başvuru Tarihi: 18.04.2016.

 10. İnsan yürüyüsünü destekleyici dış iskelet sisteminin bacak ayarmekanizması, Buluş sahibi, Patent, TPE TescilNumarası: 2013/04067, TescilTarihi: 21.01.2016.


12. ESERLER:


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler:


A1. Kalyoncu, M., Botsalı,F. M., “Vibration analysis of an elastic robot manipulator with prismatic jointand a time varying end mass”, ArabianJournal For Science And Engineering, 29(1C),27-38 (2004).


A2. Ankaralı, A., Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., Şişman,T., “Mathematical modeling and simulation of a flexible shaft-flexible linksystem with end mass”, Mathematical andComputer Modelling of Dynamical Systems, 10(3-4),187-200 (2004).


A3. Kalyoncu, M.,“Mathematical modelling and dynamic response of a multi-straight-line pathtracing flexible robot manipulator with rotating-prismatic joint”, Applied Mathematical Modelling, 32(6), 1087-1098 (2008).


A4. Kalyoncu, M.,Haydim, M., “Mathematical modelling and fuzzy logic based position control ofan electrohydraulic servosystem with internal leakage”, Mechatronics, 19(6),847-858 (2009).


A5. Tınkır, M., Önen, Ü., Kalyoncu, M., “Modeling of Neurofuzzy Control of a Flexible Link”,Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I, Journal ofSystems and Control Engineering, 224(15), 529-543(2010).


A6. Fahmy, A. A., Kalyoncu,M. and Castellani, M., “Automatic design of control systems for robotmanipulators using The Bees Algorithm”, Proceedings of the Institution ofMechanical Engineers, Part I, Journal of Systems and Control Engineering, 226(4), 497-508 (April 2012).


A7. Önen, Ü., Botsalı, F. M., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Yılmaz, N., Şahin, Y., "Design andActuator Selection of a Lower Extremity Exoskeleton", IEEE-ASME TransactionsOn Mechatronics, 19(2), 623-632 (April2014).


A8. Tınkır, M., Kalyoncu,M., Şahin, Y., "Hybrid Controller Design for Two-Floors StructureAgainst Northridge Earthquake", Applied Mechanics and Materials, 307, 57-61 (2013).


A9. Tınkır, M., Kalyoncu,M., Şahin, Y., "Deflection Control of Two-Floors Structure Against NorthridgeEarthquake by Using PI Controlled Active Mass Damping", Applied Mechanicsand Materials, 307, 126-130 (2013).


A10. Tınkır, M., Kalyoncu,M., Şahin, Y., "Experimental Investigation of Full-Order Observered and LQRControlled Building-Like Structure Under Seismic Excitation", AppliedMechanics and Materials, 307,316-320 (2013).


A11. Şahin, Y., Botsalı, F. M., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Önen, Ü., Yılmaz, N., Çakan, A.,"Mechanical Design of Lower Extremity Exoskeleton Assisting Walking ofLoad Carrying Human", Applied Mechanics and Materials, 598, 141-145(2014).


A12. Şahin, Y., Botsalı, F. M., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Önen, Ü., Yılmaz, N., Baykan, Ö. K.,Çakan, A., " Force Feedback Control of Lower Extremity ExoskeletonAssisting of Load Carrying Human", Applied Mechanics and Materials, 598,546-550 (2014).


A13. Şen, M.A. and Kalyoncu,M., “Optimisation of a PID Controller for an Inverted Pendulum Using theBees Algorithm”, Applied Mechanics and Material, Section: Manufacturing Scienceand Technology VI, Chapter 7: Theory and Practice of Control, Vol. 789-790, pp.1039-1044 (2015).


A14. Tınkır, M., Kalyoncu,M., Şahin, Y., "Modelling and Controller Design for a FlexibleStructure System against Disturbance Effects", Low Frequency Noise,Vibration and Active Control, Volume 34,Issue 4, pp. 525-548 (2015).


A15. Şen, M. A. and Kalyoncu,M., “Optimal Tuning of a LQR Controller for an Inverted Pendulum Using TheBees Algorithm”, Jounal of Automation and Control Engineering, Vol. 4, No. 5,pp. 384-387, October, 2016.


A16. Bakırcıoğlu, V., Şen, M. A. and Kalyoncu, M., “Optimization of PID Controller Based on The BeesAlgorithm for One Leg of a Quadruped Robot”, The 3rd International Conferenceon Control, Mechatronics and Automation (ICCMA 2015), MATEC Web of Conferences,Vol. 42, No. 03004, pp. 1-4, February, 2016.


A17. Bilgiç, H.H., Şen, M.A., Kalyoncu, M., "Tuning of LQR controller for an experimentalinverted pendulum system based on The Bees Algorithm”, Journal ofVibroengineering, Vol. 18, Issue 6, pp. 3684-3694 (2016).


A18. Şen, M.A., Bakırcıoğlu, V. and Kalyoncu, M., “ Inverse KinematicAnalysis Of A Quadruped Robot”, International Journal of Scientific &Technology Research, Vol. 6., Issue 09, 285-289, September, (2017)


A19. Şen, M.A., Tınkır, M., Kalyoncu,M.,Optimisation of a PID Controller for a Two-Floors Structure underEarthquake Excitation Based on The Bees Algorithm, Low Frequency Noise,Vibration and Active Control, Vol. 37,Issue 1, pp. 107-127 (2018).


 


B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:


B1. Kalyoncu, M.,Botsalı, F. M., “Ötelenme ve dönme yapan elastik uzuvlu bir robot manipülatöründinamik modellenmesi”, 3. UluslararasıMekatronik Tasarım ve Modelleme, 237-247, Ankara, 1997.


B2. Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., “Effect of axial shortening on thevibration of elastic robot arm”, InternationalSymposium, Second Turkish-German Joint Computer Application Days, 313-324,Konya, 1998.


B3. Kalyoncu, M.,Botsalı, F. M., “Lateral and torsional vibration analysis of elastic robotmanipulators with prismatic joint”, Proceedingsof ETCE2002, ASME Engineering Technology Conference on Energy, PaperSTRUC-29024, American Society of Mechanical Engineers, Petroleum Division(Publication) PD, v 2, 949-956, Houston, TX, USA, February 4–5, 2002.


B4. Kalyoncu, M.,Ankaralı, A., Botsalı, F.M., Şişman, T., “Dynamic modeling of a flexibleshaft-link system with end mass”, Proceedings of ESDA 2002: ESDA 2002 6thBiennial Conference On Engineering Systems Design and Analysis, PaperAPM-107, İstanbul, 2002.


B5. Tınkır, M., Botsalı, F.M., Önen, Ü., Kalyoncu, M., “Seri tip ikili terssarkaç sisteminin denge kontrolü için kontrolcü tasarımı”, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, ISBN 975-448-174-1,813-818, Konya, 2005.


B6. Kalyoncu, M., Tınkır, M., “Fuzzy logic control of structures underseismic excitation”, IMS'2006: 5th International Symposium OnIntelligent Manufacturing Systems,443-449, Sakarya, May 29-31, 2006.


B7. Kalyoncu, M.,Tınkır, M., “Mathematical model for simulation and control of nonlinearvibration of a single flexible link”, IMS'2006: 5th International Symposium OnIntelligent Manufacturing Systems,435-442, Sakarya, May 29-31, 2006.


B8. Kalyoncu,M., Haydim, M, Tınkır, M., “Position control ofan electrohydraulic servo system via fuzzy logic approach”, AMSE’06, International Conference OnModelling And Simulation (MS’06 Turkey), B121, 513-518, Konya, 2006.


B9. Önen, Ü., Botsalı, F.M., Kalyoncu, M., “Dynamic analysis of a rigit - flexible robotmanipulator by using artificial neural network”, AMSE’06, International Conference On Modelling And Simulation (MS’06Turkey), B201, 157-161, Konya, 2006.


B10. Kalyoncu, M., Tınkır, M., “Hierarchicaladaptive network based fuzzy logic controller design for a single flexible linkrobot manipulator”, EPE-PEMC'2008, The 13thInternational Power Electronics and Motion Control Conference, Poznań, Poland, September 1-3, 989-996,2008.


B11. Kalyoncu, M., Tınkır, M., “Semi hierarchical adaptive network basedfuzzy logic controller design for a multi-straight-line path tracing flexiblerobot manipulator with rotating-prismatic joint”, EPE-PEMC'2008, The 13th International Power Electronics and MotionControl Conference, Poznań, Poland, September 1-3, 1147-1154, 2008.


B12. Önen, Ü., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Botsalı, F.M., “Gait generation of atwo-legged robot by using adaptive network based fuzzy logic control”, EPE-PEMC'2008, The 13th International PowerElectronics and Motion Control Conference, Poznań, Poland, September 1-3,964-970, 2008.


B13. Pham, D.T.,Koç, E., Kalyoncu, M., Tınkır, M.,“Hierarchical PID Controller Design for a Flexible Link Robot Manipulator Usingthe Bees Algorithm”, Proceedings of 6thInternational Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya,Turkey, October 14-16, 757-765, 2008.


B14. Kalyoncu, M., Tınkır, M., “Vibrationand Position Control of a Single Flexible Link Robot Manipulator with UsingHierarchical Adaptive Network Based Fuzzy Logic Controllers”, Proceedings of 6th International Symposiumon Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Turkey, October 14-16,233-246, 2008.


B15. Pham, D.T., Kalyoncu, M., “Optimisation of a Fuzzy LogicController for a Flexible Single-Link Robot Arm Using the Bees Algorithm”, 7th IEEE International Conference onIndustrial Informatics (INDIN 2009), Cardiff, UK, June 24-26, 475-480, 2009.


B16. Önen,Ü., Tınkır, M., Kalyoncu, M., Botsalı, F.M., “Adaptive NetworkBased Fuzzy Logic Control of a Rigid – Flexible Robot Manipulator”, The 2nd International Conference on Computerand Automation Engineering (ICCAE 2010), Singapore, February 26 - 28, 102-106,2010.


B17. Tınkır, M., Önen, Ü., Kalyoncu, M., Şahin, Y., “Adaptive Network Based Interval Type-2 FuzzyLogic Controller Design for a Single Flexible Link Carrying a Pendulum”, The 2nd International Conference on Computerand Automation Engineering (ICCAE 2010), Singapore, February 26 - 28, 112-116,2010.


B18. Botsalı, F.M., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Önen, Ü., “Fuzzy Logic Trajectory Control of FlexibleRobot Manipulator with Rotating Prismatic Joint”, The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering(ICCAE 2010), Singapore, February 26 - 28, 35-39, 2010.


B19. Tınkır, M., Önen, Ü., Kalyoncu, M., Botsalı, F.M., “PID and Interval Type-2 Fuzzy LogicControl of Double Inverted Pendulum System”, The 2ndInternational Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2010), Singapore, February 26 - 28, 117-121,2010.


B20. Haydim, M., Önen, Ü., Tınkır, M., Kalyoncu, M., “Adaptive neuro-fuzzy approach for position controlof an electro hydraulic servo system”, 1stInternational Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE),Kuşadası, AYDIN, 3-5 Haziran 2010.


B21. Karadağ, H. B., Kalyoncu,M., Tınkır, M., “Different Type Controllers Design For Structures UnderSeismic Excitation”, 10. Anniversary International Geoconference SGEM , pp.769-774,20-25 Haziran, 2010.


B22. Kalyoncu, M., Eski, İ., Tınkır, M. and Yıldırım, Ş., “Adaptive controlof flexible link robot manipulators using proposed neural network based modelreference adaptive control system” 16th Building Services, Mechanical andBuilding Industry Days Conference and Exhibition, Debrecen-Hungary,14-15 Ekim2010.


B23. Tınkır, M., Kalyoncu, M., Önen, Ü. and Şahin, Y.,“Modeling and Control of Scaled a Tower Crane System”, 2011 International Conference on System Engineering and Modeling (ICSEM2011), Shanghai, China, pp.93-98, March 11-13, 2011.


B24. Tınkır, M., Önen, Ü., Kalyoncu, M. and Botsalı, F.M.,“Competition of Fuzzy Logic Controllers Applied on Flexible Manipulator”, 2011 International Conference on SystemEngineering and Modeling (ICSEM 2011), Shanghai, China, pp.99-103, March11-13, 2011.


B25. Önen, Ü., Tınkır, M., Kalyoncu, M. and Botsalı, F.M.,“Application of Adaptive Neural Network Based Interval Type-2 Fuzzy LogicControl on A Nonlinear System”, 2011International Conference on System Engineering and Modeling (ICSEM 2011),Shanghai, China, pp.104-108, March 11-13, 2011.


B26. Haydim, M., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Önen, Ü.,“Network Based Type-2 Fuzzy Logic Controller Design for Hydraulic System”, 2011 International Conference on SystemEngineering and Modeling (ICSEM 2011), Shanghai, China, pp.129-134, March11-13, 2011.


B27. Tınkır, M., Kalyoncu, M., Şahin, Y., ExperimentalInvestigation of Full-Order Observered and LQR Controlled Building-LikeStructure Under Seismic Excitation, Paper ID:90, 2012 International Conference onMechatronics and Computational Mechanics, Dubai, UAE,December 21, 2012.


B28. Tınkır, M., Kalyoncu, M., Şahin, Y., DeflectionControl of Two-Floors Structure Against Northridge Earthquake by Using PI ControlledActive Mass Damping, Paper ID:91, 2012 International Conference on Mechatronics andComputational Mechanics, Dubai, UAE,December 21, 2012.


B29. Tınkır, M., Kalyoncu, M., Şahin, Y., HybridController Design for Two-Floors Structure Against Northridge Earthquake, PaperID:92, 2012International Conference on Mechatronics and Computational Mechanics, Dubai, UAE, December 21, 2012.


B30. Şahin, Y., Botsalı, F. M., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Önen, Ü., Yılmaz, N., Çakan, A.,"Mechanical Design of Lower Extremity Exoskeleton Assisting Walking of Load CarryingHuman", Paper ID:V4014, 2014 The 4th International Conferenceon Mechanics, Simulation and Control, ICMSC2014 in Moscow/Russia.


B31. Şahin, Y., Botsalı, F. M., Kalyoncu, M., Tınkır, M., Önen, Ü., Yılmaz, N., Baykan, Ö. K.,Çakan, A., "Force Feedback Control of Lower Extremity Exoskeleton Assisting of Load CarryingHuman", Paper ID:V4013, 2014 The 4th International Conferenceon Mechanics, Simulation and Control, ICMSC2014 in Moscow/Russia, 2014.


B32. Sen, M.A., Kalyoncu, M.,“Optimisation of a PID Controller for an Inverted Pendulum Using the BeesAlgorithm”, Paper ID: N0009, 2015 International Conference on Mechatronics andAutomation Science (ICMAS 2015), Paris, France, April 13 - 14, 2015.


B33. Şen, M.A. and Kalyoncu,M., “Optimal Tuning of a LQR Controller for an Inverted Pendulum Using TheBees Algorithm”, 2015 The 3rd International conference on Control, Mechatronicsand Automation (ICCMA 2015), Barcelona, Spain, December 21-22, 2015.


B34. Bakırcıoğlu, V., Şen, M.A. and Kalyoncu, M., “Optimization of PID Controller Based on The BeesAlgorithm for One Leg of a Quadruped Robot”, 2015 The 3rd Internationalconference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA 2015), Barcelona,Spain, December 21-22, 2015.


B35. Sen, M.A., Bakırcıoğlu, V., Kalyoncu, M., “Performances Comparison of The Bees Algorithm andGenetic Algorithm for PID Controller Tuning”, Paper ID: M40, 2016 5thInternational Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2016), Venice, Italy,December 14-17, 2016.


B36. Bakırcıoğlu, V., Sen, M.A., Kalyoncu, M., “Adaptive Neural-Network Based Fuzzy Logic (ANFIS)Based Trajectory Controller Design for One Leg of a Quadruped Robot”, Paper ID:M44, 2016 5th International Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2016),Venice, Italy, December 14-17, 2016.


B37. Çimen, M., Kalyoncu,M., “Manevra Kabiliyeti Yüksek Mobil Araçların Çok Yönlü Tekerlek ile YönKontrolü”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, Kocaeli,Turkey, 12-13 Mayıs 2017.


B38. Sen, M.A., Bakırcıoğlu, V., Kalyoncu, M., “Design and Simulation Impedance Controller forTrajectory Control with Obstacle of Quadruped Robot’s Leg”, 2017 InternationalAdvanced Researches & Engineering (IAREC 2017), Osmaniye, Turkey, November16-18, 2017.


B39. Sen, M.A., Bakırcıoğlu, V., Kalyoncu, M., “Modelling And PID Control Of Scara Robot”, 2017International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 2017), Konya,Turkey, December 07-09, 2017.


B40. Bakırcıoğlu, V., Sen, M.A., Kalyoncu, M., “Obtaining Dynamic Characteristics ofElectrohydraulic Servo-systems: Case-Study of Parker D1FP Proportional Valve”,2017 International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 2017), Konya,Turkey, December 07-09, 2017.


B41. Sen, M.A., Bakırcıoğlu, V., Kalyoncu, M., “Automatıc LQR Controller Tunıng Based On Grey WolfOptımızer Algorıthm for a Quadruped Robot” 2018 International VocationalScience Symposium (IVSS 2018), Antalya, Turkey, April 26-29, 2018. (AbstractOnly)


B42. Bakırcıoğlu, V., Sen, M.A., Kalyoncu, M., “Motıon Analysıs Of The Robotıc Leg Mass CentreDurıng Reference Trajectory Trackıng” 2018 International Vocational ScienceSymposium (IVSS 2018), Antalya, Turkey, April 26-29, 2018. (Abstract Only)


B43. Bakırcıoğlu, V., Sen, M.A., Kalyoncu, M., “ Fuzzy Logıc Controller Desıgn Based On PIDController for a Quadruped Robot ” 2018 International Vocational ScienceSymposium (IVSS 2018), Antalya, Turkey, April 26-29, 2018. (Abstract Only)


 


C. Yazılan kitaplar ve Editörlükler:


C1. Yapılarda DoğalgazDönüşümü ve Denetimi, Kitabın Yazarı,TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, MMO Yayın No: MMO/2007/434, ISBN:978-9944-89-289-6, 2007, KONYA.


C2. Makina İmalat Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör,MMO Yayın No: 228, ISBN: 975-395-331-3, TMMOBMakina Mühendisleri Odası Yayınları, Konya, 1999.


C3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi BildirilerKitabı, Editör, MMO Yayın No: E/2001/279, ISBN: 975-395-477-8, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları,Konya, 2001.


C4. 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2001) BildiriKitabı, Editörlerden birisi, Konya, 2001.


C5. II. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri KongresiBildiriler Kitabı, Editör, MMO Yayın No: E/2003/327, ISBN: 975-395-621-5, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları,Konya, 2003.


C6. II. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri KongresiPaneller Kitabı, Editör, MMO Yayın No: E/2004/327-2, ISBN: 975-395-794-7, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları,Konya, 2004.


C7. III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri KongresiBildiriler Kitabı, Editör, MMO Yayın No: E/2005/384, ISBN: 975-395-923-0, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları,Konya, 2005.


C8. III. Makina Tasarım ve İmalat TeknolojileriKongresi Çağrılı Bildiri, Tasarım Özel Oturumu Sunumları, Paneller ve PosterBildiriler Kitabı, Editör, MMO Yayın No: E/2005/384-2, ISBN: 9944-89-173-8, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları,Konya, 2005.


C9. I. Konya Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editörlerdenbirisi, Editör, ISBN: 978-605-01-0205-5, Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliği Yayını, Konya, 2011.


C10. Chapter 7: Design and Motion Control of aLower Limb Robotic Exoskeleton, Önen, Ü., Botsalı, F. M., Kalyoncu, M., Şahin, Y., and Tınkır, M., Kitap Bölümü (Design,Control and Applications of Mechatronic Systems in Engineering, Edited by SahinYıldırım, ISBN 978-953-51-3126-7, Print ISBN 978-953-51-3125-0, 162 pages,Publisher: InTech, Chapters published May 03, 2017).


 


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


D1. Kalyoncu, M., Botsalı, F. M., “An analytical method for vibrationanalysis of elastic robot manipulator sliding in a translating prismaticjoint”, Selçuk Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi,14(1), 33-38 (1999).


D2. Kalyoncu, M.,Botsalı, F. M., “Ötelenen esnek robot manipülatördeki kalıcı titreşimlerinönlenmesi için bir yöntem”, Selçuk Ü.Müh. Mim. Fak. Dergisi, 15(2),79-85 (2000).


D3. Ankaralı, A., Kalyoncu,M., Botsalı, F. M., Şişman, T., “Mathematical modelling of a flexibleshaft-link system by Hamilton’s principle”, SelçukÜ. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 17(2),85-89 (2002).


D4. Kara, Y., Kalyoncu,M., “Konya’da çalışan endüstri ve makina mühendislerinin iş hayatıprofilinin belirlenmesine yönelik bir araştırma”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makina Dergisi, 45(539), 37-45 (2004).


D5. Kara, Y., Kalyoncu,M., “Makina tasarım ve imalat uygulamalarında teknolojik yeterliliğin vemühendislik sorunlarının incelenmesine yönelik bir saha araştırması”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mühendis veMakina Dergisi, 46(551), 51-57(2005).


D6. Kalyoncu, M.,“Titreşim analiziyle makina elemanları arızalarının belirlenmesi”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mühendis veMakina Dergisi, 47(552), 28-35 (2006).


D7. Yılmaz, U., Kalyoncu,M., "Mobil Hidrolik Teleskobik Vinçlerde Yük Salınım Kontrolü", SelçukÜ. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., 2(2),55-64 (2014).


D8. Sezer, M., Kalyoncu,M., “Araç Üstü Hidrolik İş Platformlarının Sepet Dengeleme Kontrolü” SelçukÜ. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., 2(2), 9-18,(2014).


D9. Gürel, E. G., Kalyoncu,M., “Araçlarda kullanılan stabilizer rotların dayanımına küresel mafsalboşluğunun etkisinin incelenmesi”, Selçuk Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., 3(4), 49-57, (2015).


D10. Şen, M.A., Bilgiç, H.H., Kalyoncu, M., “Çift Ters Sarkaç Sisteminin Denge ve Konum Kontrolüiçin Arı Algoritması ile LQR Kontrolcü Parametrelerinin Tayini,” Mühendis veMakina, 57(679), 53-62 (2016).


D11. Demirbaş, F., Kalyoncu,M., “Differential Drive Mobile Robot Trajectory Tracking With Using PID andKinematic Based Backstepping Controller”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik,Bilim ve Teknoloji Dergisi (SUJEST), 5(1),1-15, (2017).


D12. Aslan, M., Kalyoncu,M., “Kaynak Prosesi Sonucu Oluşan Kalıntı Gerilmelere Kaynak Teli IsılGenleşme Katsayısının Etkisi”, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(3), 568-577, (2017)


D13. Sen, M.A.and Kalyoncu,M., “Optimal Tuning of PID Controller Using Grey Wolf Optimizer Algorithmfor Quadruped Robot”, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering,Vol. 6., No. 01, 29-35, (February 2018). (TR index)


 


E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılanbildiriler:


E1. Kalyoncu, M.,Botsalı, F. M., “Zamana bağlı olarak değişen uç kütle bağlanmış kayar mafsalasahip elastik robot manipülatörlerin titreşim analizi”, 9. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 118-127, Gaziantep, 1999.


E2. Ankaralı, A., Kalyoncu,M., Botsalı, F.M., Şişman, T., “Esnek mile bağlı tek kollu esnek manipülatörlerindinamik analizi I. Bölüm: Hareket denklemlerinin elde edilmesi”, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,394-399, Konya, 2001.


E3. Ankaralı, A., Kalyoncu,M., Botsalı, F.M., Şişman, T., “Esnek mile bağlı tek kollu esnek manipülatörlerindinamik analizi II. Bölüm: Hareket denklemlerinin çözümü”, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 400-408, Konya, 2001.


E4. Tınkır, M., Botsalı, F.M. Kalyoncu, M., “Seri tip ikili ters sarkaç sisteminin bulanık mantıktabanlı kontrolü”, 12. Ulusal MakinaTeorisi Sempozyumu, 469-478, Kayseri, 2005.


E5. Kalyoncu, M.,Karadağ, H.B., “Sismik zorlama altıdaki yapıların model kestirimci kontrolü”, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,513-520, Kayseri, 2005.


E6. Botsalı, F. M., Önen, Ü., Kalyoncu, M., “Rijit – Elastik uzuvlu bir robot manipülatöründinamik modellenmesi ve titreşim analizi”, 12.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 577-586, Kayseri,2005.


E7. Kalyoncu, M.,Tınkır, M., “Tek elastik uzuvlu robot kolu hareketi için hiyerarşik bulanıkmantık kontrolcü tasarımı”, 13. UlusalMakina Teorisi Sempozyumu, 405-413, Sivas, 2007.


E8. Kalyoncu, M.,Tınkır, M., Haydim, M., “Hidrolik tahrikli döner-kayar mafsala sahip elastikuzuvlu bir robot manipülatörün doğrusal yörünge takibi için bulanık mantıktabanlı kontrolü”, 13. Ulusal MakinaTeorisi Sempozyumu, 415-425, 2007.


E9. Kalyoncu, M.,Haydim, M., Tınkır, M., “Bir elektro-hidrolik servo sistemin bulanık mantıktabanlı konum kontrolüne servovalftaki iç sızıntının etkisi”, 13. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,551-561, Sivas, 2007.


E10. Önen, Ü., Botsalı, F.M., Kalyoncu, M., Şahin, Y., Tınkır, M., Yılmaz, N., “Yürüyüşdestekleyici dış iskeletin modellenmesi ve hareket kontrolü”, 16. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,656-662, Erzurum, 2013.


E11. Şen, M. A., Kalyoncu,M., Tınkır, M., “İki Tekerlekli Kendini Dengeleyebilen Bir Araç İçinYapay Sinir Ağı ve Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolcü Tasarımı”, Otomatik KontrolUlusal Toplantısı (TOK 2014), Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı BildirilerKitabı, 682-687, Kocaeli, 11-13 Eylül 2014.


E12. Bilgiç, H. H., Şen, M. A., Yapıcı, A., Kalyoncu, M., “Doğrusal TersSarkacın Denge Kontrolü İçin Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bulanık Mantık & LQRKontrolcü Tasarımı”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK 2014)(Poster), Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, 921-926,Kocaeli, 11-13 Eylül 2014.


E13. Şen, M.A., Kalyoncu,M., “İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi içinArı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı”, Uluslararası Katılımlı 17.Makina Teorisi Sempozyumu – (UMTS 2015), Uluslararası Katılımlı 17. MakinaTeorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 666-672, İYTE, İzmir, 14-17 Haziran 2015.


E14. Erdemir, A., Kalyoncu,M., “Bir Ağır Vasıtanın Çok AkslıDireksiyon Mekanizmasının Arı Algoritması Kullanılarak Optimizasyonu”,Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu – (UMTS 2015),Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı,421-426, İYTE, İzmir, 14-17 Haziran 2015.


E14. Yöngül, A., Kalyoncu,M., “Dört Ayaklı Robotun YürüyüşündeBir Bacağın Yörünge Kontrolü”, Uluslararası Katılımlı 17. Makina TeorisiSempozyumu – (UMTS 2015), Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi SempozyumuBildiriler Kitabı, 457-460, İYTE, İzmir, 14-17 Haziran 2015.


E15. Bakırcıoğlu, V., Şen M., A., Kalyoncu, M., “Dört Ayaklı Robotun Bir Bacağı için PID KontrolcüTasarımı ve Arı Algoritması Kullanarak Optimizasyonu”, Uluslararası Katılımlı17. Makina Teorisi Sempozyumu – (UMTS 2015), Uluslararası Katılımlı 17. MakinaTeorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 661-665, İYTE, İzmir, 14-17 Haziran 2015.


E16. Aslan, M., Kalyoncu, M., “Kaynak Prosesi Sonucu Oluşan Kalıntı Gerilmelere Kaynak Teli IsılGenleşme Katsayısının Etkisi”, 4th International Conference on WeldingTechnologies and Exhibition (ICWET’16), Gaziantep Universitesi, Gaziantep-TURKEY,sayfa 952-962, 11-13 May 2016.


 


F. Diğeryayın ve faaliyetleri:


F1. Ankaralı, A., Şişman, T., Kalyoncu, M., “Endüstriyel robotik manipülatörlerin tasarımındakonfigürasyonların sembollerle oluşturulması”, Makine & Market, 49, 122-125 (2001).


F2. Ankaralı, A., Şişman, T., Kalyoncu, M., “PLC kontrollü robotik manipülatörlerin tasarımı”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya ŞubesiMakina Bülteni, Konya, 2, 16-18 (2001).


F3.Tınkır, M., Doğanalp, S., Kalyoncu, M., Önen, M., “Kuluçka makinesininbulanık mantık ve PID kontrolü”, MakinaTek,99, 90-96 (2006).


F4.Tınkır, M., Kalyoncu, M., “Tek elastik uzuvlu robot koluhareketi için pd kontrol kazanç parametrelerinin bulanık mantık yaklaşımı ilebelirlenmesi”, MakinaTek, 116,90-97 (2007).


F5. Kalyoncu, M.,“Gelişen teknolojide mekanik titreşimlerin önemi”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Makina Bülteni, Konya,1, 18-19 (2001).


F6.Şişman, T., Kalyoncu, M., Ankaralı, A., “Robotik sistemler ve teknolojisi”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya ŞubesiMakina Bülteni, Konya, 5, 13-17 (2002).


F7.Karadağ, H.B., Kalyoncu, M., “Deprem etkisialtındaki bir yapının titreşim izolasyonu”, TMMOBMakina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Makina Bülteni, Konya, 16, 21-23 (2004).


F8. Botsalı, F.M., Önen, Ü., Kalyoncu,M., Tınkır,M., Tarım Araçlarının GPS Sinyallerini KullanarakOto-Navigasyonu, Konya Teknokent (Teknopark)Ar-Ge Proje Pazarı 2008 (ARGEPP 2008), Konya, 14 Haziran 2008.


F9. Önen, Ü., Botsalı, F.M., Kalyoncu,M., Tınkır, M., Yük Taşımaya Yardımcı Giyilebilir Dış Bacak İskeleti, Konya Teknokent (Teknopark) Ar-Ge ProjePazarı 2008 (ARGEPP 2008), Konya, 14 Haziran 2008.


F10. Kalyoncu, M., Tınkır, M., Önen, Ü., Botsalı, F.M., Endüstriyel RobotlarınFizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kullanılması, Konya Teknokent (Teknopark) Ar-Ge Proje Pazarı 2008 (ARGEPP 2008),Konya, 14 Haziran 2008.


G. ALINANATIFLAR:


A1 nolu yayına:


 1. Roberd Saragih, Dede Tarwidi, Vibration Reduction on Single-Link FlexibleManipulator Using H∞ Control, Journal of the IndonesianMathematical Society, 2008.

 2. Chu, M., Zhang, Y., Chen, G., Sun, H., Effects of joint controller onanalytical modal analysis of rotational flexible manipulator, Chinese Journal of MechanicalEngineering (English Edition), 28 (3), pp. 460-469, 2015.

 3. Ma, C., Zhang, X., Xie, S., Luo, Y., Active linear quadratic Gaussiancontrol of the vibration of a flexible beam with a time-varying mass,Proceedings of the Institution ofMechanical Engineers. Part I: Journal of Systems and Control Engineering,229 (6), pp. 475-484, 2015.

 4. Claudio Urrea, John Kern, Design, simulation and comparison of controllersfor a redundant robot, Case Studies in Mechanical Systems and Signal Processing Volume 3,Pages 9–21, June 2016.

   

  A2 nolu yayına:

 5. Mehrnaz Salehian, Sara Sattarzadeh, H. A. Talebi, M. Bayat, Vibration Suppression of a Flexible Shaft SystemUsing Indirect Adaptive Control, Proc. Control, Instrumentation and Automation(ICCIA), 2013 3rd International Conference, Tehran, Iran, January 2013.

 6. Kiang, C.T., Spowage, A., Yoong, C.K., Review of Control and Sensor Systemof Flexible Manipulator, Journal of Intelligent and RoboticSystems: Theory and Applications, 77 (1), pp. 187-213, 2015.

   

  A3 nolu yayına:

 7. Jian-weiZhao, Xiao-gang Ruan, “Research of dynamic model of flexible two-wheel uprightself-balance humanoid robot”, Proceedings- International Conference on Intelligent Computation Technology andAutomation, ICICTA 2008, v.1, 1121-1125, 2008.

 8. Xiao-gangRuan, Jian-wei Zhao, “Research of dynamic model and control ling of flexibletwo-wheel upright self-balance humanoid robot”, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes inArtificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), v.5314 LNAI,n.PART 1, Intelligent Robotics andApplications - First International Conference, ICIRA 2008, Proceedings, 1050-1059,2008.

 9. Zhao,J.-W., Ruan, X.-G., “Modeling and control of a flexible two-wheel uprightself-balance humanoid robot”, Jiqiren/Robot,31 (2), 179-186, 2009.

 10. Jianwei,Z., Xiaogang, R., “The Flexible Two-wheeled Self-balancing Robot IntelligenceControlling Based on Boltzmann”, Guilin, Peoples R China, Dec 19-23, 2009 IEEE International Conference OnRobotics and Biomimetics (ROBIO 2009), Vols 1-4, 2090 - 2095, 2009.

 11. Zhao,J.-W., Ruan, X.-G., “Analyzing model of flexible two-wheel upright self-balancehumanoid robot”, Beijing Gongye Daxue Xuebao / Journal of Beijing University ofTechnology, 36 (2), pp. 163-171, 2010.

 12. Zhao, J.-W., Ruan, X.-G., Modelling and control of a flexibletwo-wheeled self-balancing mobile robot, International Journal of Systems,Control and Communications, 3 (3), pp. 330-355, 2011.

 13. Ata,Atef A.; Haraz, Eman H.; Rizk, Abd Elfattah A.; et al., Kinematic Analysis of a Single Link Flexible Manipulator, IEEEInternational Conference on Industrial Technology (ICIT), Athens, GREECE,Pages: 851-856, MAR 19-21, 2012.

 14. Kazemi,Mojtaba; Ghayour, Mostafa, Effect of Intermediate Location and Time-Varying EndMass on the Dynamic Response of a Flexible Robot Manipulator in TracingMulti-Straight-Line Path, Advanced Materials Research, Volume: 463-464, Pages:1246-1251, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.463-464.1246, 2012.

 15. Wei,X., Liu, S., Computational effective predictiveend-point trajectory control of flexible manipulators with measureable feedbacklag, Research Journal of Applied Sciences,Engineering and Technology 4 (20), pp. 3875-3884, 2012.

 16. Li, R., Zhang, J., Zhang, M., Driving force analysis of the carrierof the multiple flexible wheeled suspension mobile manipulator,Proceedings 2012 International Conference on System Science and Engineering,ICSSE 2012, 2012.

 17. Walsh, A., Forbes, J.R., Dynamic modelling and control offlexible robotic space manipulators with telescoping booms,Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC 8 , pp. 5998-6008,2012

 18. Alshaer, B.J., Darabseh, T.T., Alhanouti, M.A., Path planning, modeling andsimulation of an autonomous articulated heavy construction machine performing aloading cycle, Applied Mathematical Modelling37 (7), pp. 5315-5325, 2013.

 19. Moradi,Hamed; Vossoughi, Gholamreza; Nejad, Firooz Bakhtiari; et al., Design andDevelopment of a mu-Synthesis Controller for a Flexible Robotic Manipulator,Modelled as a Rotating Euler-Bernoulli Beam, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACOUSTICSAND VIBRATION, Volume: 18, Issue: 4, Pages: 173-182, DEC 2013.

 20. Dupac,Mihai; Noroozi, Siamak, Dynamic Modeling and Simulation of a Rotating SingleLink Flexible Robotic Manipulator Subject to Quick Stops, STROJNISKIVESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, Volume: 60, Issue: 7-8, Pages:475-482, JUL-AUG 2014

 21. Korayem,M. H.; Shafei, A. M.; Dehkordi, S. F., Systematic modeling of a chain of N-flexible linkmanipulators connected by revolute-prismatic joints using recursiveGibbs-Appell formulation, ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS, Volume: 84,Issue: 2, Pages: 187-206, FEB 2014

 22. Alshaer,B. J.; Darabseh, T. T.; Momani, A. Q., Modelling and control of an autonomousarticulated mining vehicle navigating a predefined path, INTERNATIONAL JOURNALOF HEAVY VEHICLE SYSTEMS, Volume: 21, Issue: 2, Pages: 152-168, 2014.

 23. Guo, S., Nie, S.-L., Xi, F.-F., Song, T., Modeling and simulation of percussiveimpact for robotic riveting system, Advances in Manufacturing,2 (4), A008, pp. 344-352, 2014.

 24. Lu, J.-W., Sun, X.-M., Vakakis, A.F., Bergman, L.A., Influence of backlash in gear reduceron dynamic of single-link manipulator arm, Robotica, 759 (5), 2014.

 25. Liu, J., Zhu, G., Research status and key technologiesanalysis of amphibious flexible aircraft, Proceedings of the 33rdChinese Control Conference, CCC 2014, 6896085, pp. 6615-6620, 2014.

 26. Zhao,Liang; Hu, Zhen-Dong, Active Vibration Control of an Axially Translating RobotArm with Rotating-Prismatic Joint Using Self-Sensing Actuator, SHOCK ANDVIBRATION, Article Number: 964139, 2015

 27. Walsh, A., Forbes, J.R., Modeling and Control of FlexibleTelescoping Manipulators, IEEE Transactions on Robotics,31 (4), 7128733, pp. 936-947, 2015.

 28. Lu, J.-W., Sun, X.-M., Vakakis, A.F., Bergman, L.A., Influence of backlash in gear reduceron dynamic of single-link manipulator arm, Robotica, 33 (8), pp.1671-1685, 2015.

   

  A4 nolu yayına:

 29. Pozna, C., Precup, R.-E., Preitl, S., Petriu, E.M., Tar, J.K., Structure for behaviouristrepresentation of knowledge, 10th International Symposium ofHungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics, CINTI 2009,pp. 55-68, 2009.

 30. Çetin,S., Akkaya, A.V., Simulation and Hybrid Fuzzy-PID control for positioning of ahydraulic system, Nonlinear Dynamics, 61 (3), pp. 465-476, 2010.

 31. Ghazali,R., Sam, Y.M., Rahmat, M.F., Hashim, A.W.I.M., Zulfatman, Sliding mode controlwith PID sliding surface of an electro-hydraulic servo system for positiontracking control, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4 (10), pp.4749-4759, 2010.