MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÜROL ÖNAL
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MEKANİK
E-Mail :  gonal selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.2232565-2767
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Bölümü.Kampüs/Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1990 

  Akademik Yayınlar:

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

A - Uluslararası Çalışmalar

A-1*) SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI’de yer alan Impact faktörü 1.0 veüzeri olan uluslararası dergilerde yayımlanan araştırma makalesi

1- Gürol Önal, “Mechanical Buckling Behavior of Hybrid Laminated Composite Plates with Inclined Crack”, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol:25, No:14,pp 1535-1544, 2006

A-2*) SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI’de yer alan Impact faktörü 0.1-0.9arası olan uluslararası dergilerde yayımlanan araştırma makalesi

2-  Berrin Gunaydin Akkus,  Behcet Daghan, Gürol Önal,  “Fatigue behaviour of surface-cracked glass/polyester composite plates”, Journal ofReinforced Plastics and Composites, Vol:31, No:21, pp 1449-1454, 2012

A-1.1) Derleme, Vaka Takdimi,Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Tartışmavb.

A-3*)Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

1- Gürol Önal, Ali Ünüvar, Tevfik Şimşek, “ 5083 Al-Mg Alaşımında Mekanik Özellikler Üzerine Korozyon Etkisinin Araştırılması”, Gazi Üniversitesi Müh-Mim Fak.Dergisi, Cilt 20, 191-196, 2005

2- İlhan Asiltürk, LeventÇelik,Eyüb Canlı, Gürol Önall, “Regression Modeling of Surface Roughness in Grinding”, Advanced Materials and Information Technology Processing, 271-273, pp 34-39, July, 2011

3-Gürol Önal, Volkan Eskizeybek,” The Prediction of Deimination Via Fuzzy Logıc in Glass / Polyester Composites”,  Academic Journal of Science, ISSN: 2165-6282Volume 01,  Number 03, pp 99-107,2012

B- Uluslararası Bildiriler *

B-1) Tam metinlibildiriler(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)

1-Gürol Önal, Kevser Dinçer, Salih Yayla, Yusuf Yılmaz, A.Serhat Ersoyoğlu, "Pt/C Coating For Proton Exchange MembraneFuel Cell (PEMFC) and Rule-Based Mamdani-Type Fuzzy Modeling of PEMFCPerformance", International Journal of Mining, Metallurgy & Mechanical Engineering (IJMMME) Volume 3, Issue 3, ISSN 2320–4060,1pp. 122-128, KualaLumpur/Malezya, Aug. 25-26, 2015

2- Yusuf Yılmaz, Kevser Dincer, Abdullah Işıktaş, Gürol Önal, A.Serhat Ersoyoğlu, "ExperimentalInvestigation Of Powder Holding Capacities Of H13 And H14 Class ActivatedCarbon Filters Based On En 779 Standard", International Journal of Mining,Metallurgy & Mechanical Engineering (IJMMME) Volume 3, Issue 3, ISSN2320–4060,129-134, Kuala Lumpur/Malezya, Aug. 25-26, 2015

3- Ali Serhat Ersoyoglu, Kevser Dincer, Adnan Berber,Yusuf Yılmaz, Gürol Önal ,"Rule-Based Mamdani-Type Fuzzy Modeling of Exergy Efficiency Performances ofCounter Flow Ranque-Hilsch Vortex Tubes for Square Cross Section Area",International Journal of Mining, Metallurgy & Mechanical Engineering(IJMMME) Volume 3, Issue 3, ISSN 2320–4060,135-141, Kuala Lumpur/Malezya, Aug.25-26, 2015

4- Gürol Önal, Ahmet AVCI,  " The Estimation of Fatigue Crack GrowthIn Al-Mg Alloy ", Internatıonal Civil Engineering &Architecture Symposium for Academicians 2014,  ICESA2014 ", Antalya/Turkey, May 17-20, 2014

5- Gürol Önal, Kevser Dinçer, Salih Yayla" Experimental Investigation Of Performance Anode Side Of Pem Fuel Cell With Spin MethodCoated With YSZ+SDC ", "ICMSE 2014, International Conference on Materials Science and Engineering", Amsterdam/Hollanda, August 7-8, 2014

6- Gürol Önal, Kevser Dinçer, "Experimental Study of Performance of a Counter Flow Ranque-hilschVortex Tube With Inner Threaded Body", International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, ICAMAME, Paris /Fransa, August 29-30, 2013

7-Gürol Önal, Volkan Eskizeybek,” The Prediction of Deimination Via Fuzzy Logıc in Glass / Polyester Composites”,  InternationalJournal of Arts and Sciences, Anglo-American University, Florence/Italy, June19-22, 2012

8-Gürol Önal, Ahmet Avcı,” The Prediction of Deep Direction Crack Growth with via Fuzzy Logıc”, International Journal of Artsand Sciences, Anglo-American University, Lazenska 4, Praha 1, Prag/CzechRepublic, June 21-24, 2011

9- İlhan Asiltürk,Levent Çelik, Eyüb Canlı, Gürol Önal, “Regression Modeling of Surface Roughness inGrinding”, Internatıonal Conference on AdvancedMaterials and Information Technology Processing ( AMITP 2011), v 271-273, pp 34-39,  China, April 17-18, 2011

10- Gürol Önal, Ahmet Avcı, "The Estimation Of  SemiElliptical Surface Cracks Advancement Via Fuzzy Logic", InternationalConference on Computer Science and Software Engineering, ICCSSE , Paris /Fransa, July 28-30, 2010

B-1.1) Özet (Abstract)(Yabancıdilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

B-2) Yabancı dilde posterolarak sunulan ve tam metin yayınlananlar

B-2.1)Yabancı dilde posterolarak sunulan ve özeti yayınlananlar

D- Ulusal Çalışmalar

D-1) Araştırma makalesi (hakemli)

1- Gürol Önal, “Metal Matriks Kompozitler (Bölüm 1)”MakinaMarket Dergisi, sayı 3, 128 - 134, 1996

2- Gürol Önal, “Metal Matriks Kompozitler (Bölüm 2)”,Makina Market Dergisi, sayı 4  88, 1996

3- Gürol Önal,   Metal Matriks Kompozitler (Bölüm 3),  MakinaMarket Dergisi, sayı 5, 128 - 131, 1996

4- Ahmet Akdemir, Gürol Önal, “Metal Matriks Kompozit Malzemelerin İmalat Metodları (1. Bölüm),Makina ve Metal Teknolojisi, sayı 70, 140 - 149, 1997

5- Ahmet Akdemir, Gürol Önal , “Metal Matriks Kompozit Malzemelerin İmalat Metodları ( 2.Bölüm),  Makina ve Metal Teknolojisi, sayı 71, 104 -118, 1997

6- Gürol Önal, “Kafes Sistemleri İçin Bilgisayar Yardımı ileGerilme Analizi”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Makina Bülteni, Sayı: 4, 13 -17,2001.

7- Gürol Önal,Ahmet Yapıcı, Lokman Gemi, “Fiber Takviyeli Termoplastik Kompozit Levhalarda Farklı Delik Çaplarına Göre Elasto-Plastik Gerilmelerin Analizi”, S.Ü. Tek.Bil.Meslek Yüksek Okulu Teknik-Online Dergisi, Vol 4, Cilt 4, ,ISSN 1302/6178,39-52, 2-2005

8- Gürol Önal,Osman Yiğit, “Çerçevelerde Gerilme Analizi”, S.Ü. Tek.Bil. Meslek Yüksek Okulu Teknik-Online Dergisi, Vol 6, Cilt 6, ,ISSN 1302/6178, 120-141, 3-2007

9- GürolÖnal,Ahmet Avcı, “Yüzey Çatlaklı 5086 Al-Mg Alaşımının Eksenel Yorulma Çatlak İlerleme Davranışı”, S.Ü. Tek.Bil. Meslek Yüksek Okulu Teknik-Online Dergisi,Vol 8, Cilt 3, ISSN 1302/6178, 1-17, 3-2009

E- Ulusal Bildiriler

     E-1) Tam metinlibildiriler

     (Sözlü sunulan ve tammetin yayınlananlar)

1- Yalçın Ezginci, Gürol Önal, “Bilgisayar Destekli Eksenel Yorulma Deney Setinde Dinamik Yük Değişimlerinin Bulunması”, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, 778 - 781, 1999

2- GürolÖnal,Ali Ünüvar, A. Tevfik Şimşek , “5083 Al-Mg Alaşımında Soğuk Deformasyon ve Tav Sıcaklığının Mikroyapı ve MekanikÖzelliklere Etkileri”, Makina Tasarım ve İmalat TenolojileriKongresi(MATİT 2001),  75 - 79, 2001

3- Mehmet Tekeli, Gürol Önal, Ahmet Akdemir, “Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Soğuma Hızının Nodül Yapısı Ve Mekanik Özelliklere Etkileri”, Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi (MATİT 2001), 149 - 157, 2001

4- GürolÖnal,Ali Ünüvar, 5086 Al-Mg AlaşımınınGerilmeli Korozyon Mukavemet Kaybı, II. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 188 - 200, 2003

5- Berrin Günaydin, Gürol Önal, Behcet Dağhan, “Fatigue Crack Growth in Glass/Polyester Composites with Surface Crack”, 6 th InternationalFracture Conference, Konya, 365 - 372, 10-12 September 2003

6- Can Candan, AhmetAkdemir, Gürol Önal, “Ballistics properties of Para-Aramid Composites Materials Which is produced opposite to lightly armed”, 6th Internatıonal Fracture Conference, Konya, 525-530,10-12September,2003

7- Gürol Önal, Ahmet Avcı, Ahmet Akdemir, “Predictionof Surface Crack Growth in 5086 Al-Mg Alloy with Surface Crack, 6 thInternatıonal Fracture Conference,Konya, 385 - 394, 10-12 September 2003

8- Yılmaz Bahtiyarca, Gürol Önal,  Vildan Doğan, “Analysis of the Effect of Dietary Boron Sources in Terms of Fracture Mechanics on Quail Tıbia Bones,   7 th Internatıonal Fracture Conference, Kocaeli,Cilt 1, Volume 1, 45 - 50, 19-21 October 2005

F-4)Editörlük (Uluslararası BildirilerKitabı Editörlüğü)

1- Mustafa Doruk, Ahmet Avcı, Ahmet Akdemir, Gürol Önal, 6.Internatıonal Fracture Conferance Bildiriler Kitabı Editörlüğü, 570, Konya/Turkey, Selçuk Üniversitesi, 2003

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri (BAP) Ofis Müdürlüğü2004 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Bilimsel Araştirma Projeleri Koordinatörlüğü (Bap)Koordinatör01/01/200410/08/2016
S.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi13. Mad. Görev.01/01/201208/02/2013
S.Ü. Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.01/01/201418/05/2016
S.Ü. Tip Fakültesi Hastanesi13. Mad. Görev.27/06/201627/06/2018
S.Ü. Bilimsel Araştirma Projeleri Koordinatörlüğü (Bap)Koordinatör V.11/08/201631/10/2016
S.Ü. Bilimsel Araştirma Projeleri Koordinatörlüğü (Bap)Koordinatör01/11/201629/06/2018
S.Ü. Bilimsel Araştirma Projeleri Koordinatörlüğü (Bap)Koordinatör20/07/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler