MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. MUHAMMED ARİF ŞEN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ana Bilim Dalı:  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
E-Mail :  marifsen selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 223 2008
Adres : Selçuk Ü. Alaaddin Keykubat Kampüsü Müh. Fakt. Makina Müh. Böl. MK-35 Selçuklu, Konya, 42250
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Niğde Ünv. Mekatronik Müh. Böl.20122013
S.Ü. Fen Bil. Enst. Makine Müh. Böl.2013 

  Akademik Yayınlar:

 YüksekLisans Tezi:

Muhammed Arif ŞEN, “İki TekerlekliRobot İçin Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolcü Tasarımı Ve Arı AlgoritmasıKullanarak Optimizasyonu”, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, YüksekLisans Tezi, 77s, Konya, Haziran 2014, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mete KALYONCU.

A. SCI, SCI-expanded Index'te Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. Bilgic H.H., Sen M.A., Kalyoncu M., “Tuning of LQRcontroller for an experimental inverted pendulum system based on The BeesAlgorithm”, Journal of Vibroengineering, Vol. 18, Issue 6, pp. 36843694,2016.

A2. Şen, M. A.,Tınkır, M, Kalyoncu, M., “Optimisation of a PID controller for atwo-floor structure under earthquake excitation based on the bees algorithm”,Journal of LowFrequency Noise, Vibration and Active Control, Vol. 0, Issue 0, pp. 1-21, 2018.

B. Diğer Uluslararasıhakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. Sen,M.A.and Kalyoncu, M., “Optimisation of a PID Controller for an Inverted PendulumUsing the Bees Algorithm”, Applied Mechanics and Material, Section:Manufacturing Science and Technology VI, Chapter 7: Theory and Practice ofControl, Vol. 789-790, pp. 1039-1044, 2015.

B2Sen, M.A. and Kalyoncu, M.,“Optimal Tuning of a LQR Controller for an Inverted Pendulum Using The BeesAlgorithm”, Jounal of Automation and Control Engineering, Vol. 4, No. 5, pp.384-387, October, 2016.

B3- Bakırcıoğlu,V., Sen, M.A. andKalyoncu, M., “Optimization of PID Controller Based on The Bees Algorithm forOne Leg of a Quadruped Robot”, MATEC Web of Conferences, Vol. 42, No. 03004,pp. 1-4, February, 2016.

B4Sen, M.A., Bakırcıoğlu, V. andKalyoncu, M., “ Inverse Kinematic Analysis Of A Quadruped Robot”, InternationalJournal of Scientific & Technology Research, Vol. 6., Issue 09, pp.285-289, September, 2017.

B5- Sen, M.A. and Kalyoncu, M., “OptimalTuning of PID Controller Using Grey Wolf Optimizer Algorithm for QuadrupedRobot”, BalkanJournal of Electrical & Computer Engineering, Vol. 6., No. 01, pp. 29-35, February,2018. (TR index)

C. Uluslararası bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler:

C1. Sen,M.A.,Kalyoncu, M., “Optimisation of a PID Controller for an Inverted PendulumUsing the Bees Algorithm”, Paper ID: N0009, 2015 International Conference onMechatronics and Automation Science (ICMAS 2015), Paris, France, April 13 - 14,2015.

C2.  Sen, M.A. and Kalyoncu, M., “Optimal Tuning ofa LQR Controller for an Inverted Pendulum Using The Bees Algorithm”, 2015 The3rd International conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA2015), Barcelona, Spain, December 21-22, 2015.

C3. Bakırcıoğlu, V., Sen, M.A., Kalyoncu, M., “Optimizationof PID Controller Based on The Bees Algorithm for One Leg of a QuadrupedRobot”, 2015 The 3rd International conference on Control, Mechatronics andAutomation (ICCMA 2015), Barcelona, Spain, December 21-22, 2015.

C4.  Sen, M.A., Bakırcıoğlu, V., Kalyoncu, M., “PerformancesComparison of The Bees Algorithm and Genetic Algorithm for PID ControllerTuning”, 2016 5th International Mechatronics and Control Engineering (ICMCE2016), Venice, Italy, December 14-17, 2016. In: Proceedings of the 5thInternational Conference on Mechatronics and Control Engineering. ACM, pp.126-130, 2016.

C5. Bakırcıoğlu, V., Sen, M.A., Kalyoncu, M., “AdaptiveNeural-Network Based Fuzzy Logic (ANFIS) Based Trajectory Controller Design forOne Leg of a Quadruped Robot”, 2016 5th International Mechatronics and ControlEngineering (ICMCE 2016), Venice, Italy, December 14-17, 2016. In: Proceedings ofthe 5th International Conference on Mechatronics and Control Engineering. ACM,pp. 82-85, 2016.

C6.Sen, M.A.,Bakırcıoğlu, V., Kalyoncu, M., “Design and Simulation Impedance Controller forTrajectory Control with Obstacle of Quadruped Robot’s Leg”, 2017 InternationalAdvanced Researches & Engineering (IAREC 2017), Osmaniye, Turkey, November16-18, 2017.

C7. Sen,M.A., Bakırcıoğlu,V., Kalyoncu, M., “Modelling And Pid Control Of Scara Robot”, 2017International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 2017), Konya,Turkey, December 07-09, 2017.

C8. Bakırcıoğlu, V., Sen, M.A., Kalyoncu, M., “Obtaining DynamicCharacteristics of Electrohydraulic Servo-systems: Case-Study of Parker D1FPProportional Valve”, 2017 International Conference on Engineering Technologies(ICENTE 2017), Konya, Turkey, December 07-09, 2017.

D. Ulusal hakemlidergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Şen,M.A., Bilgiç, H.H., Kalyoncu, M., “Çift TersSarkaç Sisteminin Denge ve Konum Kontrolü için Arı Algoritması ile LQRKontrolcü Parametrelerinin Tayini,” Mühendis ve Makina, cilt 57, sayı 679, s.53-62, 2016.                           

E. Ulusal bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Şen, M. A., Kalyoncu,M., Tınkır, M., “İki Tekerlekli Kendini Dengeleyebilen Bir Araç İçin YapaySinir Ağı ve Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolcü Tasarımı”, Otomatik KontrolUlusal Toplantısı (TOK 2014), Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı BildirilerKitabı, s. 682-687, Kocaeli, 11-13 Eylül 2014.

E2. Bilgiç, H.H., Şen, M. A.,Yapıcı, A., Kalyoncu, M., “Doğrusal Ters Sarkacın Denge Kontrolü İçin YapaySinir Ağı Tabanlı Bulanık Mantık & LQR Kontrolcü Tasarımı”, OtomatikKontrol Ulusal Toplantısı (TOK 2014) (Poster), Otomatik Kontrol UlusalToplantısı Bildiriler Kitabı, s. 921-926, Kocaeli, 11-13 Eylül 2014.

E3.Şen, M.A.,Kalyoncu, M., “İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibiiçin Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı”, Uluslararası Katılımlı17. Makina Teorisi Sempozyumu – (UMTS 2015), Uluslararası Katılımlı 17. MakinaTeorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 666-672, İYTE, İzmir, 14-17 Haziran2015.

E4. Bakırcıoğlu, V., Şen M.A., Kalyoncu, M., “Dört AyaklıRobotun Bir Bacağı için PID Kontrolcü Tasarımı ve Arı Algoritması KullanarakOptimizasyonu”, Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu –(UMTS 2015), Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu BildirilerKitabı, s. 661-665, İYTE, İzmir, 14-17 Haziran 2015.

E5. Bilgiç, H.H.,Conker, Ç., Yavuz, H., Şen M.A.,“Sarkaç Tipi Bir Tepe Vincinin Kontrolüne Bulanık Yaklaşım”, UluslararasıKatılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu – (UMTS 2015), Uluslararası Katılımlı17. Makina Teorisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 455-461, İYTE, İzmir, 14-17Haziran 2015.  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli18/04/2013 

 Ek Bilgi

 Dersler