MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MMU Tercih İşlemleri

Genel Esaslar

  • Bir öğrenci MMU-I ve MMU-II projelerinden sadece birisini Isı dalında yapabilir. Ama ikisini de Mekanik dalında yapması mümkündür.
  • Bir öğretim elemanı kendi anabilim dalını ilgilendiren proje konusu verecektir.
  • Proje konusu dersin ECTS formunda belirtilen amacına uygun olacaktır.

Dersin Amacı

Öğrencilerin, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, mühendislik standartlarını ve gerçekçi koşulları/kısıtları (ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi) içerecek bir ana tasarım deneyimiyle mühendislik uygulamasına hazır hale getirilmesidir.

 

 

MMU-I Tip Proje Konuları ve Tercih İşlemleri:

 

  1. Öğrenciler, MM-FR-02 formu ile konu ve öğretim üyesi tercihi yaparak 15 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Bölüm sekreterliğine ileteceklerdir.
  2. Bahar yarıyılında, öğretim üyesi-öğrenci arasında MMU-I kapsamında anlaşma yapılmayacaktır.

 

Tip Proje Konuları

 

MMU-II Proje Konuları ve Tercih İşlemleri:

 

  1. Bir öğretim elemanının anlaşma yapacağı öğrenci sayısı 1. ve 2. öğretimde en fazla 3’er kişidir.
  2. Anlaşma yapan veya yapamayan tüm öğrenciler, MM-FR-02 formu ile konu ve öğretim elemanı tercihlerini 15 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Bölüm sekreterliğine ileteceklerdir.
  3. MMU-II dersini İngilizce olarak almak zorunda olanlar tercih formunda belirteceklerdir.
  4. Isıl veya Mekanik Proje şartının nasıl sağlandığı tercih formunda mutlaka belirtilecektir.

 

               Proje Konuları