MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MMU-I ve MMU-II Proje Teslim Duyurusu

MMU-I   Proje Teslimi

MMU I Projesinin proje danışmanına son teslim tarihi:

Final: 20 Ocak 2017

Bütünleme: 10 Şubat 2017

· Proje dosyası, imzalı MM-FR-04 Proje Teslim ve Kontrol Formu da projenin en sonunda yer alacak şekilde ciltli olarak, proje danışmanına teslim edilmelidir (Danışmandan onay almadan proje ciltlenmemelidir).


Makina Mühendisliği Uygulama Projeleri MMU I-II Yönergesi ve Formlar
 


MMU-II   Proje Teslimi

Öğrencilerin MMU-II sınavlarına girebilmesi için, MM-FR-04 Proje Teslim ve Kontrol Formu fotokopisinin, Proje danışmanı tarafından, Bölüm sekreterliğine son teslim tarihleri:

Final: 17 Ocak 2017

Bütünleme: 07 Şubat 2017
 
1. Öğrenci,ciltlenmemiş uygulama projesi dosyasını ve MM-FR-04 Proje Teslim ve Kontrol Formu’nu doldurarak proje danışmanı’na yukarıdaki tarihe kadar teslim etmelidir.
2. Proje danışmanı tarafından incelenen proje, sınava getirilmek üzere, ilgili öğrenci grubuna tekrar teslim edilir.
3. İmzalanan MM-FR-04 formu’nun aslı öğrencide (projenin sonuna konularak ciltlenmesi için), fotokopisi ise proje danışmanında kalacaktır.
4. Proje danışmanı, MM-FR-04 formunun fotokopisini yukarda verilen tarihe kadar  Bölüm sekreterliğine iletmelidir.
5. Öğrenci, hazırladığı projeyi, sunumları ve isteğe bağlı olarak hazırladığı posterleri sınav salonuna getirir.
6. Öğrenci, sınavdan sonraki üç iş günü içinde ciltlenmiş proje dosyasını, danışmana teslim etmelidir.
7. İsteğe bağlı olarak hazırlanan formlar ve posterin A4 boyutundaki versiyonu, proje ekinde ve aynı cilt içinde sunulmalıdır.
8. Danışman tarafından, proje sınavından sonra ciltlenmiş uygulama projeleri ve Yılsonu Değerlendirme Formu (MM-FR-05), Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir ve Bölüm’deki not listesine sonuç işlenir.


Makina Mühendisliği Uygulama Projeleri MMU I-II Yönergesi ve Formlar