MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1209705 3,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Tevfik AĞAÇAYAK
Koordinator E-mail tevfik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Maden Mühendisliği öğrencilerinin bu mesleği yaparken madenlerini bilinçli bir şekilde aramak ve işletmek için bu dersin önemi büyüktür. Çünkü , endüstriyel hammaddelerin mineralojisi,kullanım alanları, kökeni ve oluşumu,üretimi ve rezervleri bu ders kapsamında verilmektedir. Endüstriyel hammaddelerin spesifik olarak zenginleştirilmesi konusunda öğrenciyi bilgilendirmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik anlatım, soru-cevap,
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Endüstriyel Hammaddelerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
2 Yakıt Hammaddeleri: Linyitler, Taşkömürleri, Türkiye ve Dünya Linyit ve Taşkömürü Rezervler Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
3 Yapı Endüstrisi Hammaddeleri:Kireçtaşı, Dolomit, Alçıtaşı, Kum, Çakıl, Çimento Hammaddeleri, İzolasyon Hammaddeleri Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
4 Seramik Endüstrisi:Feldispatlar, Kil Mineralleri, Diyatomit Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
5 Kimya Endüstrisi:Barit, Florit, Bor Tuzları, Stronsiyum Bileşikleri Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
6 Refrakter Hammaddeler:Asbest, Olivin, Manyezit Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
7 Suni Gübre Hammaddeleri:Fosfat Tuzları, Nitrat Tuzları Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
8 Ara sınav
9 Zenginleştirme yöntem/yöntemlerinin seçimi, akım şeması geliştirme, Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
10 Zenginleştirme yöntem/yöntemlerinin seçimi, akım şeması geliştirme, Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
11 Zenginleştirme yöntem/yöntemlerinin seçimi, akım şeması geliştirme, Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
12 Barit, selestit, bor mineralleri, feldispat, grafit, talk, manyezit, florit, fosfat, trona, tuz ve kükürt vb. cevherlerinin zenginleştirilmesi/kazanımı Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
13 Barit, selestit, bor mineralleri, feldispat, grafit, talk, manyezit, florit, fosfat, trona, tuz ve kükürt vb. cevherlerinin zenginleştirilmesi/kazanımı Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
14 Barit, selestit, bor mineralleri, feldispat, grafit, talk, manyezit, florit, fosfat, trona, tuz ve kükürt vb. cevherlerinin zenginleştirilmesi/kazanımı Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
15 Genel tekrar ve değerlendirme Sarıiz K., Nuhoğlu İ., 1992 ?Endüstiriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği?, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no : 636, Eskişehir.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Endüstriyel hammaddeler hakkında geniş bilgi sahibi olmak 4
D.Ö.Ç. 2 Cevher hazırlama ve zenginleştirme bağlamında endüstriyel hammaddelerin değerlendirilmesi konusunda öğrenciyi mesleki olarak hazırlamak 4
D.Ö.Ç. 3 Endüstriyel hammaddeler için akım şeması geliştirebilme ve yorunlayabilme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20