MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MADEN VE ÇEVRESEL ETKİLERİ (S.D.-2A)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1209625 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Vildan ÖNEN
Koordinator E-mail vonen selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Madencilik aktiviteleri kaynaklı Çevre problemleri ve çözüm önerileri ile Madencilik ÇED raporu ve içeriği hakkında bilgi vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, Sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Madencilik faaliyetleri ve çevresel etkileri Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset
2 Maden Artıkları ve Özellikleri Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset Çetiner, E.G., Ünver, B., Hindistan, M.A., 2006, Maden Atıkları İle İlgili Mevzuat: Avrupa Birliği ve Türkiye, Madencilik Dergisi,45,1,s 23-34.
3 Cevher hazırlama faaliyetlerinde kullanılan kimyasallar ve özellikleri Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset
4 Zenginleştirme tesisi artıkları özellikleri ve çevresel etkileri Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset
5 Tesis artıklarının değerlendirilmesi Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset
6 Atık barajları Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset
7 Arıtma yöntemleri ve arıtmada kullanılan endüstriyel mineraller Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset
8 Arasınav
9 Madencilik faaliyetleriyle ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması için yapılabilecek çalışmalar Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset Arol,A.İ., Madencilik Atıklarının Bertaraf Edilme Yöntemleri, Madencilikte Çevre Yönetimi Seminer Notları, T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası
10 Çed raporu hazırlama prosedürü Madencilik sektöründe ÇED Yönetmeliği ve Maden Projelerine Uygulanması Seminer Notları ÇED Yönetmeliği, 16.12.2003 tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazete
11 Örnek çed raporlarının incelenmesi Madencilik sektöründe ÇED Yönetmeliği ve Maden Projelerine Uygulanması Seminer Notları ÇED Yönetmeliği, 16.12.2003 tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazete
12 Madencilik faaliyetleri sonrası iyileştirme çalışmaları-Türkiye ve dünyadan örnekler-ödev sunumları Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset
13 Altın madenciliği- çevresel etkileri ve ödev sunumları Cambazoğlu, M., 1995, Türkiyede Altın Madenciliği, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı, İstanbul.
14 Asit maden drenajı nedir- çevresel etkileri-giderim metodları ve ödev sunumları Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset
15 Madencilikte toz ve gürültü- ödev sunumları Karadeniz, M., 1996, Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevresel Etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 6
Final : 1 6
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Madencilik faaliyetlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak 4
D.Ö.Ç. 2 Madencilik faaliyetlerinde oluşan çevresel problemler için çözüm önerileri sunabilmek. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20