MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   AÇIK İŞLETME METODU
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1209507 3,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZŞEN
Koordinator E-mail hozsen selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Maden üzerindeki örtü tabakasının alınması ve bu suretle üzerinin açılarak maden kitlesinin üretiminin yapılması esasına dayanan açık işletme madenciliği metotlarını öğretmek ve bu metotların hangi temel işlemlerden oluştuğunu kavratmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik anlatım ve problem çözümleme uygulamaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Açık İşletme Tekniği Ders Notları, Atilla Ceylanoğlu
2 Açık Ocak Ön Çalışmaları Açık İşletme Tekniği Ders Notları, Atilla Ceylanoğlu
3 Açık Ocak Planlaması Açık İşletme Tekniği Ders Notları, Atilla Ceylanoğlu
4 Dekapaj Yöntemleri Açık İşletme Tekniği Ders Notları, Atilla Ceylanoğlu
5 Temel İşlemler Delme Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı, Şinasi Eskikaya vd., TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını, ISBN: 975-395-980-x
6 Temel İşlemler Patlatma Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı, Şinasi Eskikaya vd., TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını, ISBN: 975-395-980-x
7 Temel İşlemler Kazı ve Yükleme Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı, Şinasi Eskikaya vd., TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını, ISBN: 975-395-980-x
8 Ara sınav
9 Temel İşlemler Taşıma Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı, Şinasi Eskikaya vd., TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını, ISBN: 975-395-980-x
10 Plaser Madenciliği Açık İşletme Tekniği Ders Notları, Atilla Ceylanoğlu
11 Şev Duraylılğı Analizleri Giriş Şev Duraylılığı Analizlerinde Kullanılan Görgül Yaklaşımlar, İhsan Özkan, Hakan Özşen
12 Şev Duraylılığı Analizleri Düzlemsel Kayma Şev Duraylılığı Analizlerinde Kullanılan Görgül Yaklaşımlar, İhsan Özkan, Hakan Özşen
13 Şev Duraylılığı Analizleri Dairesel Kayma Şev Duraylılığı Analizlerinde Kullanılan Görgül Yaklaşımlar, İhsan Özkan, Hakan Özşen
14 Şev Duraylılığı Analizleri Kama Kayması Şev Duraylılığı Analizlerinde Kullanılan Görgül Yaklaşımlar, İhsan Özkan, Hakan Özşen
15 Şev Duraylılığı Analizleri Problem Çözümü Şev Duraylılığı Analizlerinde Kullanılan Görgül Yaklaşımlar, İhsan Özkan, Hakan Özşen
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 11
Final : 1 11
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Açık işletme madenciliğindeki temel işlemlerin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Şev duraylılığı analizleri yapabilme 4
D.Ö.Ç. 3 Açık ocak maliyet analizleri yapabilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20