MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1209201 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İhsan Özkan
Koordinator E-mail ozkani selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Alper Özkan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ülkemiz maden yataklarının ve ekonomik potansiyelinin öğretilmesi, madencilik tarihçesi hakkında bilgilerin aktarılması, ülkemizde faaliyet gösteren kamu ve özel madencilik firmalarının tanıtılması, maden mühendisliğinin görev ve sorumluluklarının tanımlanması, maden organizasyonu, maden işletme faaliyetleri (maden işletme yöntemleri, kuyu ve galeri açma, tahkimat, nakliye, havalandırma, emniyet) ve cevher hazırlama (temel tanımlar, metalürjik tanımlamalar, temel işlemler, zenginleştirme yöntemleri) yöntemleri öğretilerek maden mühendisliği hakkında öğrenciyi bilgilendirmek ve lisans eğitimine hazırlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ülkemiz maden yatakları ve ekonomik potansiyeli Maden Mühendisliğine Giriş
2 Madencilik tarihçesi Maden Mühendisliğine Giriş
3 Maden mühendisliğinin görev ve sorumlulukları Maden Mühendisliğine Giriş
4 Maden organizasyonu, kamu ve özel madencilik firmaları Maden Mühendisliğine Giriş
5 Maden işletme yöntemleri (yeraltı ve yerüstü) Maden Mühendisliğine Giriş
6 Madenlerde kuyu ve galeri açma Maden Mühendisliğine Giriş
7 Madenlerde tahkimat Maden Mühendisliğine Giriş
8 Ara sınav
9 Madenlerde nakliye ve su atımı Maden Mühendisliğine Giriş
10 Madenlerde havalandırma ve emniyet Maden Mühendisliğine Giriş
11 Cevher hazırlamanın tanımı ve amacı Cevher Hazırlama El Kitabı
12 Temel kavramların açıklanması Cevher Hazırlama El Kitabı
13 Metalurjik denge tabloları Cevher Hazırlama El Kitabı
14 Cevher hazırlamada temel işlemler Cevher Hazırlama El Kitabı
15 Zenginleştirme yöntemlerinin tanıtımı Cevher Hazırlama El Kitabı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 26
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Maden Mühendisliği hakkında ön bilgi kazanma. 4
D.Ö.Ç. 2 Maden işletme ve cevher hazırlama hakkında ön bilgiyi kazanma 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20