MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. SELMA DÜZYOL
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  CEVHER HAZIRLAMA
E-Mail :  selmad selcuk.edu.tr
Telefon : 0 (332) 223 2043
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

A -Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. Ozkan A., Oner B., Onen V.,Duzyol S. (2016). Flocculation ofcoal suspension with mono/dual polymer systems and contribution ofCa(II)/Mg(II) ions. Separation Science and Technology, 51(1),  106–114.

 2. Duzyol S.,Sensogut C. (2015). The relation betweenhydrophobic flocculation and combustion characteristics of coal. FuelProcessing Technology, 137, 333–338.

 3. Duzyol S.(2015). Investigation of oil agglomeration behaviour of Tuncbilek clean coaland separation of artificial mixture of coal–clay by oil agglomeration. PowderTechnology 274, 1–4.

 4. Duzyol S. (2015). Evaluationof flocculation behavior of marble powder suspensions. Physicochemical Problemsof Mineral Processing, 51(1), 5-14.

 5. Ozkan A., Duzyol S. (2014).Gamma processes of shear flocculation, oil agglomeration and liquid– liquidextraction. Separation and Purification Technology, 132, 446-451.

 6. Duzyol S., Ozkan A. (2014). Effect of contact angle,surface tension and zeta potential on oil agglomeration of celestite. MineralsEngineering, 65, 74-78.

 7. Duzyol S., Ozkan A., YekelerM. (2012). Critical oil–liquid interfacial tension for some oil-assisted fineparticle processing methods. Colloids and Surfaces A: Physicochemical andEngineering Aspects, 398(1), 32-36.

 8. Duzyol S., Ozkan A. (2011).Correlation of Flocculation and Agglomeration of Dolomite with its Wettability.Separation Science and Technology, 46(1), 876-881.

 9. Ozkan A., Duzyol S. (2010). Critical solutionsurface tension for liquid–liquid extraction. Separation and PurificationTechnology, 76(1), 79-83.

 10. Duzyol S., Ozkan A. (2010). Role of hydrophobicity and surfacetension on shear flocculation and oil agglomeration of magnesite. Separationand Purification Technology, 72(1), 7-12.

 11. Ozkan A., Ucbeyiay H., Duzyol S. (2009). Comparison of stages in oil agglomeration processof quartz with sodium oleate in the presence of Ca(II) and Mg(II) ions. Journalof Colloid and Interface Science, 329(1), 81-88.

 12. Ozkan A., Uslu Z., Duzyol S., Ucbeyiay H. (2007). Correlation of shear flocculation ofsome salt-type minerals with their wettability parameter. Chemical Engineeringand Processing: Process Intensification, 46(1), 1341-1348.

 

B - Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve BildiriKitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler


 1. Sensogut C., Duzyol S. (2015). İşçi Sağlığı ve İşGüvenliği Açısından Civanın İrdelenmesi, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2015, 289-300.

 2. Duzyol S.,Sensogut C. (2015). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Kurşun ve Bileşiklerinin İrdelenmesi, Maden Hukuku Sempozyumu, 3-4 Ekim.

 3. Duzyol S., ErozB., Agacayak T., Aras A. (2015). Flocculation of waste water from coal washingplant by polymers in Turkey, International Conference on Engineering andNatural Sciences, ICENS, 159-163.

 4. Agacayak T., Koseler M., Duzyol S. (2015). Effect of microwavepretreatment on nickel extraction from lateritic nickel ore in hydrochloricacid, International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS, 533-540.

 5. Duzyol S.(2015). Kömürün hidrofobik flokülasyonu ve bazı parametrelerin etkisi, Türkiye24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, (IMCET2015), 669-675.

 6. Duzyol S.(2014). Mermer tozu süspansiyonunun FLOC 27AS ile bulanıklığının giderilmesi.2nd International Environment and Morality, 797-804.

 7. Duzyol S.(2014). Flokülasyon yöntemi ile askıdaki ince dolomit tanelerinin çökeltilmesi.2nd International Environment and Morality, 805-813.

 8. Sensogut C., Duzyol S. (2014). Utilization of marbletailings for some industries. 2nd International Environment and Morality,783-788.

 9. Duzyol S.,Sensogut C. (2014). Investigation of the oil agglomeration of Eskiceltek lignitesin Turkey. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference &EXPO, SGEM, 3, 889-896.

 10. Duzyol S.,Sensogut C., Aksu AO., Erisir HS., Aspir K. (2014). Tunçbilek linyit kömürününyağ aglomerasyonu ile zenginleştirilmesi. Türkiye 19. Kömür Kongresi, 237-244.

 11. Ozkan I., Duzyol S. (2010). Creep behavior ofCankiri-Turkey rock salt under uniaxial and triaxial loading conditions. RockMechanics in Civil and Environmental Engineering, 115-118.

 12. Duzyol S.,Ozkan A. (2010). Effect of contact angle, surface tension and zeta potential onoil agglomeration of dolomite mineral. XIIth International Mineral ProcessingSymposium, 491-498.

 13. Duzyol S.,Ozkan A. (2008). A study on shear flocculation of magnesite suspensions. 8thInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO, SGEM, 1,11-16.

 14. Duzyol S.,Ucbeyiay H., Ozkan A. (2008). Effect of multivalent ions on the suspensionstability of talc. 11th International Mineral Processing Symposium, 841-846.

 15. Ozkan A., Yılmazer YA.,Ucbeyiay H., Duzyol S. (2007).Baritin polimerik flokülasyonu ve bazı katyonların etkisi. 6. UluslararasıEndüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 262-268.

 16. Ozkan I., DuzyolS. (2004). Kaya tuzu üzerinde bazı mühendislik tasarım parametrelerininbelirlenmesi. VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 67-76.

 

D - Ulusal HakemliDergilerde Yayımlanan Makaleler


 1. Ozkan A., DuzyolS. (2015). Evaluation of critical parameters for wettability-basedprocesses in mineral processing. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-MimarlıkFakültesi Dergisi, 30(1), 57-63.

 2. Ozkan A., DuzyolS., Ucbeyiay H., Agacayak T. (2006). Krom cevherinin kuru ve yaş öğütmekinetiği ve pülp yoğunluğunun etkisi. Pamukkale Üniversitesi MühendislikFakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 73-78.

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.19/12/201729/06/2018

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
CEVHER HAZIRLAMA II
CEVHER HAZIRLAMA -2
CEVHER HAZIRLAMA-2
CEVHER HAZ.TESİS PROJESİ HAZIRLAMA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ -I-
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2
VERİMLİLİK VE KALİTE (S.D.-3B)