MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAKAN ÖZŞEN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MADEN İŞLETMESİ
E-Mail :  hozsen selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232099
Adres : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2000 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Zedef, V, Koçak, K, Döyen, A, Özşen, H, Kekeç, B. “Effect of salt crystallization on stones of historical buildings and monuments, Konya, Central Turkey”, Building and Environment Vol.42, pp.1453–1457, 2007.

Şensöğüt,C, Özşen, H, Demirbaş, A. “Combustion Characteristics of 24 Lignite Samples”,Energy Sources, Part A, Vol.30, pp.420–428, 2008.

Özkan, İ,Özarslan, A, Geniş, M, Özşen, H. “Assessment of Scale Effects on Uniaxial Compressive Strength in Rock Salt”, Environmental & Engineering Geoscience, Vol.15,pp.91-100, 2009.

Özşen, H,Özkan, İ, Şensöğüt, C. “Measurement and mathematical modelling of the creep behavior of Tuzkoy rock salt”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol.66, pp.128-135, 2014.

Ozsen, H, Bozdag, A, Ince,I. “Effect of Salt Crystallization on Weathering of Pyroclastic Rocks fromCappadocia, Turkey”, Arabian Journal of Geosciences, 10:258, 2017. 


Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Doğanay,O, İnce, İ, Hüseyinca, MY, Bilim, N, Özşen, H. “A Geological View Of The Isauria Rock Tombs”, Ozean Journal of Applied Sciences 3(2), pp.295-302, 2010.

 

Uluslararası bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Özkan, İ, Özşen, H, Doğan, K. “Kaya madde dayanım karakteristiğinin belirlenmesinde fiziksel parametrelerin etkisi”, VIth Regional Rock Mechanics Symposium, Konya, Turkey, s.451-456, 2002.

Önen, V,Özşen, H. “The Flotation of Murgul-Çakmakkaya Copper Mine and the Determination of the Results of Locked Cycle Flotataion Tests”, Proceedings of the Eighteenth International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 2003.

Özkan, İ, Uslu, S, Özşen, H. “TKİ-Yatağan-Eskihisar linyit açık maden ocağında uzun dönemli şev yer değişim ölçümleri”, VIIIth Regional Rock Mechanics Symposium, İstanbul, Turkey, s.253-262, 2006.

Özşen, H,Bilim, N, Özkan, İ. “The Effect of Shape and Size for Marble Rock Units under Uniaxıal Compression”, VIIth International Scientific Conference on Modern Management of Mıne Producıng, Geology and Envıronmental Protectıon - SGEM 2007,Dobrudja, Bulgaria, 2007.

Bilim, N,Özşen, H, Özkan, İ. “Determining The Relations Between Mechanical and Electrical Characterization of Rocks”, VIIth International Scientific Conference on Modern Management Of Mıne Producıng, Geology And Envıronmental Protectıon - SGEM 2007, Dobrudja, Bulgaria, 2007.

Özkan, İ,Bilim, N, Özşen, H. “Stable Crack Propagation Studies in Marble and Travertine”, VIIth International Scientific Conference on Modern Management of Mıne Producıng, Geology and Envıronmental Protectıon - SGEM 2007, Dobrudja,Bulgaria, 2007.

Özşen, H,Özkan, İ, Şensöğüt, C. “Assessment of Pillar Dimensions of Cankiri-Turkey RockSalt Mine by Numerical Analyses”, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011, Bulgaria, 2011.

Özşen,S., Özşen H., Şensöğüt, C. “Determınatıon Of Combustıon Degree Of Some Coal Samples From The Short And Sulphur Analysis Results By Using Artıficial Neural Networks”, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011,Bulgaria, 2011.

Özkan, İ,Özşen, H, Oltulu, F, Boztaş, S. “Mathematical model based on long term inclinometer measurements at an open pit limestone mine”, 2ndConference on Slope Tectonics, Vienna, Austria, 2011.

Özşen, H. "Determining and Modelling Deformations Related with Slope Stability Problems in an Open Pit Lignite Mine", 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE'2016), Barcelona, Spain, 2016.

Ağaçayak,T., Özşen, H., Ağaçayak, Y. “Maden Mühendisliği Laboratuvarlarında Oluşabilecek Bazı Risklerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri”, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, s.312-325, Adana, 2017.


Gök, N., Özşen, H. “Burdur Karaçal Mermer Ocağındaki İş Güvenliği Uygulamasıve Risk Değerlendirmesi”, INES’2017, International Academic Research Congress,s.1056-1063, Alanya, 2017.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şensöğüt, C, Özşen, H. “Türkiye’deki bazı kömürlerin termogravimetrik özelliklerinin belirlenmesi”, S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s.85-90, 2003.

Ağaçayak, T, Özşen, H. “Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme SuyuOlarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği”, KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, s.43-47,2004.

Özşen, H, Özkan, İ. “TKİ-GLİ Ilgın Linyit Açık Ocağı Batı Şevlerinde Oluşan Gerilim Çatlaklarında Oluşan Deformasyonların İzlenmesi ve Zamana Bağlı Matematiksel Modellenmesi”, S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., Cilt1, Sayı 3, s.37-44, 2013.

Özşen, H, Kurt, AC. “Soma Linyit Açık Ocağında Oluşan Deformasyonların İnklinometrik Yöntemle İzlenmesi”, S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn.Derg., Cilt 3, Sayı 3, s.59-65, 2015.

Özşen, H. "Yatağan Eskihisar Linyit Açık Ocağı Batı Şevlerinde Oluşan Deformasyonların Jeodezik Yöntemle İzlenmesi ve Matematiksel Modellenmesi", S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., Cilt 5, Sayı 3, s.329-340, 2017.

Zedef, V, Koçak, K, Zaghloul,N.M, Döyen, A, Söğüt, A.R, Özşen, H, Kekeç, B, Aras, A, Doğan, K, Ağaçayak, T. "Geological AndGeomechanical Properties of Some Carbonate Marbles and Basalt Stone FromMorocco", S.Ü.Müh. Bilim ve Tekn. Derg., Cilt 5, Sayı 3, s.377-385, 2017.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulanve bildiri kitabında basılan bildiriler

Özkan, İ, Pektaş, A, Özşen, H. “Şevlerde dairesel kayma için geliştirilen farklı yaklaşımların karşılaştırılması”, Türkiye 15.Kömür Kongresi, Zonguldak, Türkiye, s.39-51, 2006.


Ulusal Projeler

Özkan, İ, Özşen, H. Şev Yerdeğişimlerinin Bir Açık Maden Ocağı İçin Uzun Dönemde İzlenmesi ve Modellenmesi, TÜBİTAK Proje No:106M126.

Şensöğüt C, Özşen, H. 2002. Bazı Türk Kömürlerinin Termogravimetrik Özelliklerinin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi BAP Projesi,Proje No:2002/024.

Aydoğan S, Koçak A, Önen V., Özşen H., Ağaçayak T., Aras A., veBoyrazlı M. 2003. Koyulhisar CuFeS2 Konsantresinin Ferik İyonları Etkisinde Liçing Şartlarının Belirlenmesi ve Meydana Gelen Tepkimelerin Kinetik Analizi. Selçuk Üniversitesi BAP Projesi,Proje No:2002/157.

Zedef, V., Döyen, A., Koçak, K., Özşen, H., Kekeç, B. 2003. Konyaili ve bağlı ilçeleri Beyşehir,Hüyük ve Seydişehir de kullanılan yapıtaşlarının atmosferik etkilerle bozuşması. Selçuk Üniversitesi BAP Projesi, ProjeNo:2003/121.

Özkan, İ., Özşen, H. 2006. Kaya tuzuna ait kısa ve uzun dönemli mekanik özelliklerin belirlenmesi ve matematiksel modellenmesi, Selçuk Üniversitesi BAP Projesi, Proje No:06101013.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ
MADEN ARAMA VE SONDAJ TEKNİĞİ
MADEN VE TÜNEL PROJESİ HAZIRLAMA
MADENCİLİKTE BİLGASAYAR UYGULAMALARI
MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI