MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM ÇINAR
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MADEN İŞLETMESİ
E-Mail :  icinar selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 2232105
Adres : S.Ü. Müh.Fak. Maden Müh. Böl. Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1997 

  Akademik Yayınlar:

 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI& SSCI & Arts and Humanities)

 • Cinar, I; Sensogut, C., “Evaluation of Noise Measurements Performed in Mining Sites for Environmental Aspects” International Journal of Environmental Research, Volume 7, Issue 2, pp.383-386,Spring  (2013).

 • Çınar, İ., Şensöğüt, C.,“Evaluation of Environmental Factors Affecting Noise Propagation, Environmental Monitoring and Assessment”,153,377-382 (2009).

 • Şensöğüt C, Yıldırım Ö.S, Çınarİ, and Özdeniz A.H., “A StatisticalStudy On Thermogravimetry Of Some Coals In Turkey”, Energy Sources Part A, 30, 334-338 (2008).

 • Şensöğüt,C., Çınar, İ., “An Empirical Modelfor The Noise Propagation in Open Cast Mines-A Case Study”, Applied Acoustics, 68, 1026-1035 (2007).

 • Şensöğüt,C., Çınar, İ., “SpontaneousCombustion Liability of Ermenek District Coals”, Mineral Resources Engineering, 9, 421-427 (2000).

 

B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Cinar, I; Sensogut, C., “Noiseanaylsis of the konya karaomerler (Turkey) stone quarry and stone crushingsifting plant”, Time Journals of Engineering and Physical Sciences,Volume 1, Issue1, pp.1 -9, June 2013.

 • ŞensöğütC., Çınar, İ., “A Research on theSpontaneous Combustion Tendency of Turkish Coals-Ilgin Lignite”,Trends in Applied Sciences Research, 1,9-14 (2006).

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Çınar, İ., Şensöğüt, C., “Mermer Fabrikalarında Gürültü Dağılımının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Madencilik ve ÇevreSempozyumu, 27-29 Eylül 2017, Bodrum/Türkiye.

 • Çınar, İ., Şensöğüt, C., “Türkiye Mermer Ocaklarında Risk Değerlendirmesive Uygulama Örnekleri”, 8.Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016,Kütahya.

 • Sensogut, C., Duzyol, S., Cinar, I., “Evaluation of Resistanceto Los Angeles Abrasion and Physical Factors with Grindability Properties ofSome Aggregate Materials”, 8. International Aggregates Symposium, 13-14 October2016, Kütahya.

 • Çınar, İ., Şensöğüt, C.,Sınıksaran, M., “Kapadokya (Nevşehir) BölgesiVolkanik Tüf Tozları ile Polimer Esaslı Kompozit Malzeme Üretimi”, 24.Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 14-17 Nisan 2015, Antalya.

 • Sensogut, C., Cinar, I., “ControlledRecirculation of Ventilating Air in Underground Coal Mining – Applications inTurkey and in the World” 1stInternational Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015), May15-19, 2015, Skopje, Macedonia.

 • Şensöğüt, C., Yıldırım, Ö.S., Çınar İ., Özdeniz A.H., “A statistical approach to thethermogravimetric characteristics of Turkish coals”, 9th International Symposium on Mine Planning andEguipment Selection, 6-9 November, Greece, 233-236 (2000).

 • Şensöğüt,C., Çınar, İ., “Spontaneous Combustion Liability of Turkish Coals – A Case Study”, International  Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES-1999) and on Mine Environmental and Economical Issues (MEEI-1999), 15-18 June, Ukraine, 421-425, (1999).

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


 • Çınar, İ., Şensöğüt, C., “Yeraltı Maden Ocaklarında Aydınlatma Koşullarının Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(2), s. 77-83, Haziran 2017.
 • Çınar, İ., Şensöğüt, C., “MermerFabrikalarında Toz Koşullarının Değerlendirilmesi”, MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, Sayı:23 Cilt: I, s40-48. Yıl: 2017.

 • Çınar, İ., Şensöğüt, C., “Açık İşletmelerde Gürültü Haritalarının Oluşturulması”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, No:13, 78-84 (2007).

 • Çınar, İ., Şensöğüt, C., “Maden İşletmelerinde Gürültü ve İşçi Sağlığı”, İşSağlığı ve Güvenliği Dergisi, 33,24-27 (2007).

 • Şensöğüt,C., Çınar, İ., “Açık Ocaklarda Gürültü Yayılımının Geliştirilen Bir Model İle İncelenmesi”, Madencilik, 45, 27-33(2006).

 • Şensöğüt,C., Çınar, İ., “Çevresel Faktörlerin Gürültü Yayılımına Etkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 131-138 (2006).

 • Özdeniz,A.H., Çınar İ., Şensöğüt, C.,Şekerci , E., “Garp Linyitleri İşletmesinde Kullanılan Motor Yağlarının Analizi Ve Kullanımının Azaltılması”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, 181-186  (2003).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

 • Çınar, İ., Şensöğüt, C.,“Mermer Hazırlama Tesislerinde Oluşan Gürültünün İşçiler Üzerindeki Maruziyet Değerlerinin Belirlenmesi”, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 21-22 Aralık 2015, Adana

 • Çınar, İ., Şensöğüt, C.,“Yeraltı Kömür Madenciliğinde Kontrollü Kısa Devre Havalandırma”,  Türkiye 19. Kömür Kongresi, 21-23 Mayıs 2014, Zonguldak.

 • Çınar,İ., Şensöğüt,C., “Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Gürültünün İşçi Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi”, Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 19-20 Kasım, Adana, Turkey, 93-99 (2009).

 • Şensöğüt, C.,  Yıldırım,Ö.S., Çınar, İ., Özdeniz, A.H., “Bazı Yerli Kömürlerin Termogravimetrik Karakteristiklerine İstatistiksel Yaklaşım”, Türkiye 13. Kömür Kongresi, 29-31 Mayıs, Zonguldak, Turkey, 145-150(2002).

 • Çınar, İ., Özdeniz,A.H., Şensöğüt, C., “Garp Linyitleri İşletmesi Faaliyetlerinin Toz ve Gürültüye Bağlı Olarak İşçi Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi”, II. İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, 28-30 Haziran, Zonguldak, Turkey, 99-104 (2001).

 • Şensöğüt, C., Özdeniz, A.H., Çınar, İ., Taksuk, M., “Garp Linyitleri İşletmesi Faaliyetlerinin Çevre Açısından Değerlendirilmesi”,S.D.Ü., Yer Bilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim, Isparta, Turkey, 312-319(1999)

 • Şensöğüt, C., Çınar, İ.,“Ermenek Bölgesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıklarının Araştırılması”, Türkiye 11. Kömür Kongresi, 10-12 Haziran, Zonguldak, Turkey 1-8 (1998).


  Yönetilen Tezler
1. Mahmut SINIKSARAN, " Volkanik Tüf Tozları ile Polimer Esaslı Kompozit Malzeme Üretimi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Maden Mühendisliği, - 2012, Tamamlandı
2. Mustafa ALTUN, " Bazı Kömürlerin Termogravimetrik Analiz Yöntemi ile Gazlaşma Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Maden Mühendisliği, 2014 - 2017, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İSTATİSTİK
MADEN HAV. VE EMN. İŞLERİ
MADEN ORG. VE TESİS YÖNETİMİ
MADEN ORG. ve TESİS YÖNETİMİ
MADEN VE TÜNEL PROJESİ HAZIRLAMA
MADEN.ULAŞIM VE SU ATIMI