MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. BİLGEHAN KEKEÇ
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MADEN İŞLETMESİ
E-Mail :  kekec selcuk.edu.tr
Telefon : 332 2231951
Adres : Maden Mühendisliği Bölümü Oda No:B220
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2002 

  Akademik Yayınlar:

A- Uluslararası Çalışmalar

 

A1. Bilim, N., Çelik, A., Kekeç, B., A study in costanalysis of aggregate production as depending on drilling and blasting design,Journal of African Earth Sciences, 134, pp. 564-572, 2017

A.2. Bilgehan Kekeç "Evaluation of the usabilityof Erciyes Mountain (Kayseri, Turkey) volcanic materials as plaster materialsproviding thermal insulation" Arabian Journal of Geosciciences, Volume 8,Issue 10, p: 8943-8950

A.3. Bilgehan Kekeç, M. Kemal Gökay, NiyaziBilim“Evaluation of the effect of vibrational wave propagation of differentartificial discontinuous planes in rock samples” Arab J Geosci, DOI10.1007/s12517-014-1647-9

A.4. Veysel Zedef, Kerim Koçak, Adnan Döyen, HakanÖzşen, Bilgehan Kekeç “Effect of Salt Crystallization on Stones of HistoricalBuildings And Monuments, Konya, Central Turkey” Building and Environment, 42,1453 - 1457, 2007

A.5. Bilgehan Kekeç, M. Kemal Gökay,"Investigation of the Artifical Vibration Wave Motions Formed on the Dryand Saturated Rock Samples" Acta Montanistica Slovaca, 19, 1-5, 2014

A.6. Kekec, B., Unal, M., Sensogut,C.,   “Effect Of The Textural Properties Of Rocks On TheirCrushing And Grinding Features”,    J. of University of Scienceand Technology Beijing, 5, 13, 385 - 392, 2006

 

B-Uluslararası Bildiriler

B.1.Bilgehan Kekeç, Niyazi Bilim, 2017. “Konya'da faaliyet gösteren bir kalker madeninde uygulanan reklamasyon çalışmaları” ISME'2017, Bodrum-Türkiye, p:377-387

B.2.Niyazi Bilim, Bilgehan Kekeç, 2017. “Patlatma kaynaklı çevresel etkiler ve önlenmesi için alınması gereken tedbirler” ISME'2017, Bodrum-Türkiye, p:413-424

B.3.Bilgehan Kekeç, Niyazi Bilim, Sertaç Dündar, 2017. “AbrasionProperties of Some Building Stone Wastes and Usability for Sustainability” Proceedings of the 8thInternational Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry,Beijing-ÇİN, ISBN: 978-0-9948791-3-4, p:218-222

B.4. Niyazi Bilim, Sertac Dundar, BilgehanKekeç, Arif Emre Dursun 2017. “Investigation of the Effect ofDrill Bit in Rotation Speed on Sustainable Drilling” Proceedings of the 8thInternational Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry,Beijing-ÇİN, ISBN: 978-0-9948791-3-4, p:206-210

B.5. BilgehanKekeç, Mümin Yüce, Niyazi Bilim, 2016. “Applıcatıon OfControlled Blastıng On Rısk Area In Apa Hotamıs (Ahı) Irrıgatıon Channel”. 2ndInternational Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE’2016),Barcelona-Spain, p:975-983

B.6. Bilim Niyazi, Kekeç Bilgehan “FullyMechanized Excavation System in Underground Coal Mining” 2ndInternational Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE’2016),Barcelona-Spain, p:957-961.

B.7. Bilim Niyazi, Dündar Sertaç, Dursun Arif Emre,Kekeç Bilgehan, 2016. “Development Drilling Prediction Models forRotary Drilling System” International Black Sea Mining&Tunneling Symposium,Trabzon, p:345-352

B.8. BilgehanKekeç, Niyazi Bilim, Mümin Yüce, “Evaluation ofPresplitting Blasting Operation in Apa-Hotamış Irrigation (Ahi) ChannelConstruction” International Conference on Engineering and Natural Sciences,ICENS’2015, Skopje, p:705-711.

B.9. BilgehanKEKEÇ, Niyazi Bilim, “The Importance and State of CoalIndustry in Turkey’s Energy Policy” 31stAnnual Internatioanal Pittsburgh CoalConference 2014, Pittsburgh-Amerika, ISBN#:1-890977-31-4

B.10. Niyazi Bilim, Bilgehan KEKEÇ, Sertaç Dündar“General Assessment and Estimations of Occupational Accidents and Disasters inTurkey Coal Mines” 31st Annual Internatioanal Pittsburgh Coal Conference2014, Pittsburgh-Amerika, ISBN#:1-890977-31-4

B.11. R. Comaklı, N. Bilim, S. Kahraman, A. E. Dursun,B. Kekeç,“Investigation of the Relations Between the Cerchar AbrasivityIndex and Percentage of the Abrasive Minerals for Volcanic Rocks” Proceedingsof the Twentieth International Symposium on Mine Planning and EquipmentSelection MPES 2011, pp. 826-834, Almaty, Republic of Kazakhstan

B.12. B.Kekeç, M. Kemal Gokay “Determination of Ground VibrationAround Limestone Quarry In Konya, Turkey” 9th International MultidicsciplinaryScientific Geoconference and EXPO - Modern Management of Mine Producing,Geology and Environmental Protection, SGEM 2009, Albena, Bulgaria, 1, pp.389-396,

B.13. B.Kekeç, M. Kemal Gokay “Mechanical Properties Of Erciyes Mountain Volcanics And Their Usability As Dimensional Building Stone” 9thInternational Multidicsciplinary Scientific Geoconference and EXPO - ModernManagement of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2009,Albena, Bulgaria, 1, pp. 441-448.

B.14. Gokay M. Kemal; Dogan Kemal; Kekeç Bilgehan, "Electrical Resistivity Measurement to Analyze the effect of rock blasting" 9th International Multidicsciplinary Scientific Geoconference and EXPO - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2009,Albena, Bulgaria, 1, pp. 413-420.

B.15. B.Kekeç, M. Unal, Investigation Of The Texture, Physical AndMechanical Properties Of Some Rocks Used As Building Stone,  7thInternational Multidicsciplinary Scientific Geoconference and EXPO - ModernManagement of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM'2007,Albena, Bulgaria, 7 - , 2007.

B.16. B.Kekeç, M. Unal, Description Of The Relationship BetweenPhysico-Mechanical Properties And Size Reduction Processing Of Rocks, 6thInternational Multidicsciplinary Scientific Geoconference and EXPO - ModernManagement of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2006,Albena, Bulgaria, 6, pp.187 – 200.

 

C-2)   Kitap içinde bölüm

 

C.2.1. Kekeç,B., Bilim, N. 2013. “Evaluation of Blast InducedVibration and Air Blast Measurements nearby a Residential Area”.Mine Planningand Equipment Selection. Proceedings of the 22nd MPES Conference, Dresden,Germany, 14th – 19th October 2013, 719-727.

C.2.2. Bilim, N., Kekeç, B., Dündar, S., 2013. “TheAnalysis of Cuttability Properties of Model Samples Prepared with DifferentStrength”. Mine Planningand Equipment Selection. Proceedings of the 22nd MPESConference, Dresden, Germany, 14th – 19th October 2013, 271-278.

 

D-1)Araştırma makalesi (hakemli)

 

D.1. Veysel ZEDEF, Kerim KOÇAK, Najib Mohamed ZAGHLOUL,Adnan DÖYEN, Ali Rıza SÖĞÜT, Hakan ÖZŞEN, Bilgehan KEKEÇ, Ali ARAS,Kemal DOĞAN, Tevfik AĞAÇAYAK, Geological and Geomechanical Propertıes of SomeCarbonate Marbles and Basalt Stone from Morocco, S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn.Derg., c.5, s.3,pp: 377-385, 2017

D.2. A. Ozkan, M. Ünal, B. Kekeç,   MikrodalgaÖn İşleminin Traverten ve Mermerin Kırılma Hızına Ve Ultrasonik ÖzelliklerineEtkisi,    Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 21, 1-2,143 - 151, 2006

D.3. B.Kekec, M. Kemal Gokay “Farklı Kayaçlar Üzerinde OluşturulanYapay Titreşim Dalga Hareketlerinin İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi FenBilimleri Dergisi, 21, 67-75, ISSN 1302-3055, 2010

 

E-1)Tam metinli bildiriler

E.1. B. Kekeç, M. Ünal, E. Kekeç, GeçmiştenGünümüze Konya'da Doğal Yapıtaşı Kullanımı,    Mersem'2006, 59 -64, 2006

E.2. M. Unal, İ. Özkan, B.Kekeç,   Yapıtaşlarında Tuz Kristalleşmesine Bağlı BozunmanınUltrasonik Hız ölçümleri Ile Kestirimi,    Mersem'2006, 431 -437, 2006

E.3. N. Bilim, A. Çelik, B.Kekeç, "Kırmataş İşletmelerinde Delme-Patlatma İşleminin ToplamMaliyete Olan Etkisinin Belirlenmesi" 8. Delme Patlatma Sempozyumu,İstanbul, pp:259-266

 

F-1)Kitap yazarlığı

 

F.1. Kurt, H., Yeşilkaya, L., Ersoy, M.,Kekeç, B., 2016, Mermer&Parlatılabilir Kayaçlar, Ders Kitabı, s.274,Atlas Akademi ISBN:978-605-65413-7-7


  Yönetilen Tezler
1. Bilgehan KEKEÇ, " PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN, BAZI KAYA MADDE VE KÜTLE ÖZELLİKLERİNE GÖRE İRDELENMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Maden Mühendisliği ABD, 2005 - 2010, Tamamlandı
2. Bilgehan KEKEÇ, " YAPITAŞI OLARAK KULLANILAN BAZI KAYAÇLARIN DOKU, FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Maden Mühendisliği ABD., 2002 - 2005, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İş Sağliği Ve Güvenliği M.H. Uyg. Arş. MerkeziMerkez Müd.27/04/201610/08/2016
S.Ü. İş Sağliği Ve Güvenliği M.H. Uyg. Arş. MerkeziMerkez Müdür V.11/08/201626/10/2016
S.Ü. İş Sağliği Ve Güvenliği M.H. Uyg. Arş. MerkeziMerkez Müd.27/10/201627/10/2019
S.Ü. Mühendislik FakültesiDekan Yrd.06/10/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DELME PATLATMA TEKNİKLERİ
DELME PATLATMA TEKNİKLERİ
MADEN.ULAŞIM VE SU ATIMI
STATİK
TEKNİK RESİM