MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Laboratuvar İmkânları

LABORATUVAR İMKÂNLARI

 

Bölümümüzde Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Anabilim Dallarına bağlı olarak araştırma, proje ve analiz hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca, Fakülte ve sanayi işbirliği ile uzmanlıklar ve bilirkişilikler yapılmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

 

1. Agregaların mekanik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi

2. Kaya maddesine ait mekanik davranışın belirlenmesi

3. Kaya şevlerinin tasarımı ve duraylılık analizi

4. Yer altı madenlerinde ve tünellerde tahkimat tasarımı ve duraylılık analizi

5. Patlatma tasarımı

6. Madenlerde havalandırma tasarımı

7. Kayaç kazılabilirliğin tayini

8. Metalik cevherlerin zenginleştirilmesi

9. Endüstriyel hammaddelerin zenginleştirilmesi

10. Cevher hazırlama tesis tasarımları

11. Kömür hazırlama ve zenginleştirme

 

Bu tasarım çalışmalarında kullanılan laboratuar deneyleri aşağıda sunulmuştur:

1. Doğal yapıtaşı-Agrega laboratuarı deneyleri

1.1. Agrega tane şeklinin bulunması

1.2. Agreganın birim hacminin bulunması

1.3. Agreganın boşluk oranın bulunması

1.4. Agreganın çarpma ve kırılma değerinin bulunması

1.5. Agreganın doğal su içeriğinin bulunması

1.6. Agreganın No.200 eleğinden geçen kısmının bulunması

1.7. Agreganın özgül ağırlığının bulunması

1.8. Don deneyi

1.9. Los Angeles deneyi ile kaba agrega aşındırma kaybının bulunması

 

2. Kömür analizi

2.1. Yalnız higroskobik nem tayini

2.2.Yalnız kızdırma kaybı tayini

2.3.Yalnız asitte (Çözünmeyen madde tayini (SiO2 dahil)

2.4. Kalori tayini

 

3. Cevher hazırlama ve zenginleştirme deneyleri

3.1. Kırma, öğütme

3.2. Tane boyut analizi (Elek analizi ve Andreasen pipet ile)

3.3. Manyetik ayırma deneyi

3.4. MGS deneyi

3.5. Flotasyon deneyi

3.6. Liç deneyi

3.7. Element analizi (AAS ile)

3.8. Temas açısı ölçümü

3.9. Zeta potansiyeli ölçümü

 

4. Kaya mekaniği deneyleri

4.1. Birim ağırlık

4.2. Gözeneklik

4.3. Nem oranı

4.4. Silindirik ve küp biçiminde numune hazırlama

4.5. Blok ve karot kesme

4.6. Tek eksenli basınç dayanımı

4.7. Dona dayanımı

4.8. Endirekt çekme dayanımı (Bralizian)

4.9. Eğilme dayanımı

4.10. Deformabilite davranışının belirlenmesi

4.11. Üç eksenli basınç dayanımı standart numune (NX, BX)

4.12. Direkt makaslama (Φ<80 mm)

4.13. Suda dağılma

4.14. Nokta yükleme indeksi

4.15. Darbe dayanımı (ASTM)

4.16. Schmidt sertliği

4.17. Basalt hazırlama

4.18. Ultrasonik hız ölçüm deneyi (Pundit Plus)

4.19 Kaya küyle sınıflaması (Sistem, Karot sandığı)

4.20. Rezistivite yöntemi ile ölçüm yöntemi,

4.21. Heyelanlı sahalarda delik içinden deformasyonların izlenmesi