MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ADSORPSİYON (TS3)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1216710 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof Dr Erol Pehlivan
Koordinator E-mail erolpehlivan gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Katı-gaz ve katı-sıvı arayüzeyindeki adsorpsiyon proseslerine teorik bir temel oluşturmak. Bu amaçla, adsorpsiyonda denge, adsorpsiyon izotermleri, tek ve çok tabakalı adsorpsiyon konusunda bilgi vermek. İyon değişimini kapsayan adsorpsiyon proseslerini ve bu prosese etki eden parametreleri göstermek. Birçok endüstriyel proseste önem taşıyan yüzey aktif maddelerin ve polimerlerin katı yüzeylere adsorplanma özelliklerini öğretmek. Sabit yataklı kolonlarda adsorpsiyonda, adsorpsiyon prosesinin prensiplerini ve bir sabit yataklı adsorpsiyon kolonunun verimini etkileyen faktörleri öğretmek. Adsorbentlerin yüzey özelliklerinin karakterizasyonu için, yüzey alanı ve gözenek hacmi dağılımı tayini yöntemlerini öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 40 0 20 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Vize Sınavı ve Final Sınavı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyonda temel kavramlar: Tanımlar, adsorpsiyonda etkili olan kuvvetler ve adsorpsiyon enerjileri. D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, 1984
2 Çok kullanılan adsorbentler ve özellikleri. D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984
3 Fiziksel adsorpsiyon: katı-gaz arayüzeyinde adsorpsiyon. katı-gaz arayüzeyinde denge: Adsorpsiyon izotermleri, tek tabaka ve çok tabaka adsorpsiyonu. 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
4 Fiziksel adsorpsiyon: katı-sıvı arayüzeyinde adsorpsiyon. Katı-sıvı arayüzeyinde denge: Adsorpsiyon izotermleri, tek tabaka ve çok tabaka adsorpsiyonu. 1- D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
5 Adsorbanların yüzey özellikleri: Yüzeyin yapısı, yüzey alanı ve gözenek hacmi dağılımı tayini. 1- D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
6 İyon değişimi ile adsorpsiyon: Prensipleri ve iyon değişimi işlemini etkileyen faktörler. 1- D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
7 İzoterm modellerinin teorik temelleri ve örnek izoterm modelleri ile izoterm hesaplanması. 1- D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
8 ARASINAV
9 Yüzey aktif maddelerin yapısı ve çözelti içindeki davranışı. 1- D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
10 Yüzey aktif maddelerin adsorpsiyonu: iyonik ve iyonik olmayan yüzey aktif maddelerin sulu çözeltilerden katı yüzeylere adsorpsiyonu. 1- D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
11 Polimerlerin adsorpsiyonu: Polimerlerin değişik çözeltilerden katı yüzeylere adsorplanma özellikleri. 1- D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
12 Sabit yataklı kolonlarda adsorpsiyon: Adsorpsiyon işleminin prensipleri ve bir sabit yataklı adsorpsiyon kolonunun verimini etkileyen faktöler. 1- D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
13 Sabit yataklı kolonlarda adsorpsiyon: Adsorpsiyon işleminin prensipleri ve bir sabit yataklı adsorpsiyon kolonunun verimini etkileyen faktöler. 1- D.M. Ruthven, and Sons, Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Willey, 1984 2- B. Jönsson, B. Lindman, K. Holmberg, B. Kronberg, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution John Willey and Sons, Chichester, 1998
14 Verilen projelerin sunumu
15 FİNAL
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 20
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kimya Mühendisliği ile ilgili bilimsel ve mühendislik konularında yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak, teorik ve uygulamalı olarak edindiği birikimi alanındaki problemlerin çözümüne yönelik kullanabilmek 4
D.Ö.Ç. 2 1. Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon ayrımını öğreneceklerdir. Yüzey olaylarında temel denge ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Katı gaz ve katı sıvı arayüzeyinde adsorpsiyonun prensiplerini kavrayacaklar ve adsorpsiyon dengesini veren izoterm modellerini öğreneceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 3 2. Öğrendikleri teorik bilgilerin kullanacakları ve atık suların arıtılması, saf su eldesi gibi konularda ve boya, mürekkep, deterjan gibi sanayi sektörlerinde birçok uygulama alanı bulunan iyonların adsorpsiyonu (iyon değişimi), yüzey aktif maddelerin adsorpsiyonu ve polimerlerin çözeltilerden katı yüzeylere adsorpsiyonu konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 4 3. Adsorpsiyon konusunda yapılan en son araştırmaların ve en ileri tekniklerin öğrenileceği bir dönem projesi hazırlayacaklar ve bu projeyi sınıfta sunarak, öğrendikleri yeni bilgileri arkadaşlarına sunum yaparak aktarma becerileri kazanacaklardır. 4
D.Ö.Ç. 5 4. Proje ve verilen ödevler esnasında ortak çalışma imkanı da bulacaklar, takım çalışması yapmanın önemini kavrayacaklardır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20