MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1216709 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Handan KAMIŞ
Koordinator E-mail handankamis selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I dersinin devamı olan bu dersin amacı kimyasal reaksiyon mühendisliği temel prensipleri kullanarak farklı reaktör türlerinin tasarımının gerçekleştirilmesidir. Bu doğrultuda, öncelikle reaktör tasarımı yapılabilmesinin temelini oluşturan reaksiyon hız eşitliklerinin türetilmesi için deneysel verilerin elde edilmesi ve reaksiyon hız eşitliklerinin türetilmesi konularının detaylı incelenmesi amaçlanmıştır. Bundan başka, gerçek sistemlerde karşılaşılan çoklu reaksiyonlar ve istenilen ürünün maksimize edilmesi ile ilgili kavramların da ders kapsamında tartışılması ve reaktör tasarımına uygulanması hedeflenmiştir. Ayrıca reaksiyon mekanizmalarının belirlenmesi konusunda da öğrenciler bilgi sahibi olacaklardır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında konu anlatımı şeklinde gerçekleştirilecektir. Tasarım eşitliklerinin çözülmesi için polymath programı kullanılacaktır
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hız Verilerinin Toplanması ve Analizi Giriş Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi
2 Kesikli Reaktör Verileri ile Hız Verilerinin Diferansiyel Yöntemle Analizi için Grafiksel ve Sonlu Fark Formülleri Yöntemlerinin Kullanılması Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi
3 Kesikli Reaktör Verileri ile Hız Verilerinin Diferansiyel Yöntemle Analizi için Polinominal Uygunluk Yönteminin Kullanılması Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi
4 Kesikli Reaktör Verileri ile Hız Verilerinin İntegral Yöntemle Analizi Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi
5 Kesikli Reaktör Verileri ile Hız Verilerinin Analizi İçin Başlangıç Hızları Yöntemi ve Yarı Ömür Yönteminin Kullanılması Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi
6 Hız Verilerinin Analizi İçin Diferansiyel ve Diğer Laboratuvar Tipi Reaktörlerin Kullanılması Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi
7 Ara Sınav Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, 4rt Edition, Prentice Hall, 2005,Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. H. Kamış Ders notları
8 Çoklu Reaksiyonlar Giriş, İstenen ve istenmeyen Reaksiyonlar Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, 4rt Edition, Prentice Hall, 2005,Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. H. Kamış Ders notları
9 Reaksiyon çalışma koşulunun belirlenmesi, istenen ürünün maksimize edilmesi, reaktör seçimi Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, 4rt Edition, Prentice Hall, 2005,Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. H. Kamış Ders notları
10 Çoklu Reaksiyonlar İçin Fraksiyonel Dönüşümlerin Kullanıldığı Stokiyometrik Tablo Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, 4rt Edition, Prentice Hall, 2005,Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. H. Kamış Ders notları
11 Net reaksiyon hızı ve PFR, PBR ve CSTR da çoklu reaksiyonlar Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, 4rt Edition, Prentice Hall, 2005,Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. H. Kamış Ders notları
12 Reaksiyon Mekanizmaları ve Hız Eşitlikleri Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, 4rt Edition, Prentice Hall, 2005,Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. H. Kamış Ders notları
13 Kinetik Modelin Test Edilmesi Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, 4rt Edition, Prentice Hall, 2005,Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. H. Kamış Ders notları
14 Biyoreaktörler Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, 4rt Edition, Prentice Hall, 2005,Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. H. Kamış Ders notları
15 Final Sınavı Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, 4rt Edition, Prentice Hall, 2005,Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Prof. Dr. Satılmış BASAN, Gazi Kitabevi, Prof. Dr. H. Kamış Ders notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kinetik verileri çözümleyip uygun hız ifadesini(reaksiyon mertebesi ve reaksiyon hız ifadesi) kullanabileceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 2 Tepkime koşullarına bağlı olarak uygun reaktör veya reaktör sistemini seçebileceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 3 Akışlı, kesikli, ve yarı kesikli reaktörleri tek ve çoklu reaksiyonlar için çözümleyebileceklerdir.
D.Ö.Ç. 4 Seçimlilik ve verim kavramları ile reaksiyon koşullarını istenen ürün dağılımına göre uyarlayabileceklerdir.
D.Ö.Ç. 5 Reaktörlerin güvenli çalıştırılmasını gerçekleştirebileceklerdir.
D.Ö.Ç. 6 Kimyasal tepkime ilkelerini, canlı sistemlere ve günlük yaşamdaki kimyasal tepkime bağlantılı problemlere uygulayabileceklerdir.
D.Ö.Ç. 7 Reaksiyon mekanizmalarının belirlenmesi için uygulanacak yöntemleri öğreneceklerdir.
D.Ö.Ç. 8 Reaksiyon mühendisliği konularında sözlü ve yazılı iletişim kurabileceklerdir.
D.Ö.Ç. 9 Reaksiyon mühendisliği ile ilgili internet, kütüphane ve veri tabanı kullanma becerilerini geliştirebileceklerdir.
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20