MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   AYIRMA PROSES. YENİ TEK.
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1216618 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa TABAKCI
Koordinator E-mail mtabakci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kimya mühendisliği teknolojisinde uygulanan klasik ayırma tekniklerinden farklı olarak membran ayırma teknikleri, adsorpsiyon, iyon değişimi, kramotografi, süperkritik ekstraksiyon gibi yeni proseslerinin tanımı ve uygulamaları.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, ödevler ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve tanımlar Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
2 Klasik ayırma tekniklerine genel bakış, ditilasyon ile yeni tekniklerin kıyaslanması Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
3 Membranlara giriş, tanımlamalar. Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
4 Membran malzemeleri ve üretim teknikleri Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
5 Membran modülleri Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
6 Membranlarda taşınım olayları Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
7 Adsopsiyon: giriş ve tanımlar Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
8 Vize Sınavı
9 Adsorban üretim teknikleri, adsorpsiyon tipleri Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
10 Adsorplanma mekanizmaları Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
11 İyon değişimi Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
12 İyon değişim reçineleri Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
13 Kromatografi Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
14 Süperkritik ekstraksiyon Seader, J. D., Henley, E. J.,Separation Process Principles, Wiley, 1998
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 5 9
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kimya Mühendisliği ile ilgili bilimsel ve mühendislik konularında yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak, teorik ve uygulamalı olarak edindiği birikimi alanındaki problemlerin çözümüne yönelik kullanabilmek 4
D.Ö.Ç. 2 Karmaşık Kimya Mühendisliği sorunlarını anlayabilmek, bu problemleri formüle etme ve çözebilmek için gerekli modern analiz araç ve modellerini seçebilmek, uygun düzeyde bilgisayar, mühendislik yazılımları ve bilişim teknolojilerini kendi alanına uygulayabilecek yeteneğe kavuşmak 4
D.Ö.Ç. 3 Kimya Mühendisliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik deneysel düzenek tasarlayabilme ve kurabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme ve bu verileri analiz edebilme becerisini kazanmak 4
D.Ö.Ç. 4 Kimya Mühendisliği alanındaki her türlü projeyi geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak, sorumluluğu altında çalışanları projeye dâhil edebilme, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisini kazanmak 3
D.Ö.Ç. 5 Bilgiye ulaşabilmek için uygun veri tabanlarını etkili biçimde kullanabilme, bilgiyi tanımlayabilme, ayıklayabilme ve ulaştığı bilgiyi ve görüşlerini aktarabilme yeteneğinin kazanılması 3
D.Ö.Ç. 6 İlgili proje, çalışma sonucu bulguları, sonuçları ve çıkarımları rapor edebilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğini geliştirme 3
D.Ö.Ç. 7 Tek başına ve/veya takım içinde çalışabilme, karar alabilme, girişimde bulunabilme, özgüvene sahi sahip olma, eleştirel değerlendirme ve farklı yorumlar/yaklaşımlar getirebilme 4
D.Ö.Ç. 8 Öğrenmeyi öğrenebilme, yönetebilme ve bunu ömür boyu sürdürebilme farkındalığının oluşması 3
D.Ö.Ç. 9 Kimya Mühendisliği alanındaki sözlü ve yazılı kaynakları takip edebilecek, meslektaşları ile etkin bir iletişim kurabileceği en az bir adet yabancı dili öğrenme 3
D.Ö.Ç. 10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi, çevre ve insan sağlığı konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 2
D.Ö.Ç. 11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, dürüst, vatandaşlık bilinci gelişmiş ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyebilme 3
D.Ö.Ç. 12 Girişimciliğin, yeniliğin, ülkenin ekonomik temellerinin, sorunlarının ve önceliklerinin, sürdürülebilir kalkınmanın farkında olmak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20