MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   PETROL RAFİNERİSİ (TS2)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1216612 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof Dr Erol Pehlivan
Koordinator E-mail erolpehlivan yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, petrolün yararlı ve değerli ürünlere dönüştürülmesinde uygulanan temel ve kimyasal işlemleri anlatılmaktadır. Uygulanan temel işlemler kapsamlı olarak ele alınmasa da petrolün bileşimi ve sınıflandırılması, temel özellikleri, petrol arıtımının genel prensipleri, arıtmada kullanılan yöntemler, petrol ürünleri ve petrol arıtımında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlemler genel anlamda öğrenciye tanıtılmaktadır. Tekrar şekilleme, hidrokraking, vis-kırma ve yağlama yağı üretme bu kurs içerisinde ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Kimya sanayinin organik süreçlerinin bazılarının anlatılacağı bu ders kapsamında öğrencinin endüstriyel çevreyi kısmen tanıması sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında konu anlatımı, ödevler, örnek çözümü ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Petrolün oluşumu, aranması, çıkarılması, petrolün oluşum teorileri, rezerv durumları, petrolün bileşimi, petroldeki hidrokarbon çeşitleri, diğer bileşikler, petrolün sınıflandırılması, petrolün oluşum teorileri, rezerv durumları. C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
2 Petrol arıtımının genel ilkeleri, petrol türünün önemli olduğu durum, arıtım işlemlerinin önemli olduğu durum, arıtım işlemlerinin sınıflandırılması, temel arıtım süreçleri, temel akış şeması türleri, planlama ve yerleştirme C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
3 Petrol ürünleri ve özellikleri, petrol ürünlerinin adlandırılması, ürünlerin tanıtımı, ürün özelliklerinin belirlenmesi, oktan sayısı, setan sayısı, dizel indeksi, viskozite, buhar basıncı, yakıt katkıları C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
4 Damıtma işlemi, ayırma işlemleri, damıtma öncesi uygulanan işlemler, tuz ayırma, ön ısıtma, atmosferik damıtma, damıtma kolonunun incelenmesi, ürünler, vakum damıtması ve elde edilen ürünler, damıtma yan işlemleri, kararlılaştırma işlemi C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
5 Parçalama işlemi, ısıl parçalama, parçalama tepkimelerinin termodinamiği, parçalama tepkimelerinin kinetiği, ısıl parçalama işlemlerinin mekanizması, ısıl parçalamanın uygulanması, besleme ve işletme koşulları, viskozite ayarlama (visbreaking), kok üretimi C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
6 Katalitik parçalama, katalitik parçalama tepkimelerinin mekanizması, katalizörler, süreç türleri, tepkime koşulları, süreçlerin karşılaştırılması C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
7 Hidrokraking işlemi, hidrokraking sürecinin kimyası, işletme değişkenleri, uygulamaları. Reformlama işlemi ve diğer kalite artttırmaya yönelik süreçler, reforming işleminin kimyası, işletme değişkenlerinin etkisi, platforming, polimerleştirme, polimerleştirme tepkimeleri, polimerleştirme sürecinin uygulanması C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
8 ARASINAV
9 Alkilleme, alkilleme tepkimeleri, alkilleme sürecinin uygulanması, izomerleştirme, izomerleştirme tepkimeleri, izomerleştirme sürecinin uygulanması, yardımcı süreçler ve bitirme işlemleri, hidrojenleme, hidrojenleme tepkimeleri, hidrojenleme uygulaması, C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
10 Asitle arıtım, asitle arıtımın uygulanması, kil ile arıtım, tatlılaştırma işlemi, doktor işlemi, kükürt üretimi, çözücü üretimi, diğer bitirme işlemleri. Yağlama yağları, vaks ve asfalt, yağlama yağları,parafin ayırma, üre ile parafin ayırma, MEK işlemi, moleküler eleklerle n-parafin ayırma, asfalt ayırma, asfalt yapımı, çözücüler ile arıtma, madeni yağ bitirme işlemleri, yağlama yağı rafinerisi C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
11 11 Rafineri atıkları, rafineri atık suları, rafineri atık sularının kaynakları ve özellikleri, temizleme yöntemleri, Rafinerilerde kullanılan kimyasal maddeler ve katalizörler, Gaz atıklar, gaz atıkların kaynakları ve nitelikleri, gaz atıkların temizlenmesi, katı atıklar C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
12 Rapor sunumları C.A. Heaton, The Chemistry and Technology of Petroleum , Ömer Kuleli, Petrol Teknolojisi,
13 Rapor sunumları
14 Rapor sunumları
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ham petrole uygulanan rafinasyon öncesi işlemleri, petrolün rafinasyonu ve elde edilen ürünleri, bu ürünlerin kullanım alanlarını, petrolün enerji kaynakları içindeki önemi ve petrokimya sanayii ile bağlantısını tartışabilme. 4
D.Ö.Ç. 2 Petrolün rafinasyonu ve sonrasındaki uygulanan süreçleri basit akım şemaları ile açıklayabilme. Akım şemalarında yer alan fiziksel ve kimyasal değişimleri tanımlayabilme. 4
D.Ö.Ç. 3 Akım şemalarında yer alan fiziksel ve kimyasal değişimleri tanımlayabilme. 4
D.Ö.Ç. 4 Bazı endüstriyel üretim süreçlerinin Dünya da ve Türkiye de nasıl gerçekleştirildiği konusunu kavrayabilme. 4
D.Ö.Ç. 5 Ders kitabı dışındaki diğer yardımcı kaynaklardan da yararlanmanın önemini kavrayabilme. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20