MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ORGANİK KİMYA LABORATUARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1216403 1,00 / 2,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa TABAKCI
Koordinator E-mail mtabakci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Organik bileşiklerin fiziksel özelliklerinin tanıtılması. Teorik olarak öğrendikleri Organik Kimya bilgilerinin, bazı organik bileşiklerin sentezleri yapılarak görsel olarak kavranmasının sağlanması. Organik sentezde kullanılan temel laboratuar işlemlerini (ayırma, kurutma, saflaştırma vs.) gerçekleştirebilme becerisinin kazandırılması. Sentezledikleri organik bileşiklerin yapılarının aydınlatmaları için kullanılan yöntemlerin öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders, laboratuar ortamında karşılıklı konu anlatımı ve öğrencilerin deney yapmaları şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Organik laboratuarı ve işleyişi hakkında genel bilgi verilmesi. Uyulması gereken kuralların yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi. Deney gruplarının belirlenmesi. 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
2 Portakal Kabuğundan Limonen Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
3 Çaydan Kafein Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
4 Benzamit Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
5 Diazoaminobenzen Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
6 Metil Benzoat Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
7 Elde edilen ürünlerinin yapılarının aydınlatılması 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
8 Vize Sınavı
9 Biyodizel Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
10 ?-Nitro Naftalin Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
11 p-Toluen Sülfonik Asit Sodyum Tuzu Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
12 Sabun Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
13 İyodoform Eldesi 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
14 Organik Bileşiklerin Tanınması ve Ayrılması 1) Prof Dr. Ender Erdik, Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2000. 2) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ-Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT, Organik Kimya Laboratuarı, Mimoza.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 20 - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Öğrenci, Organik Kimya Laboratuarında çalışma, güvenliğini sağlama, laboratuar gereçleri ve ekipmanlarını tanır 4
D.Ö.Ç. 2 2. Öğrenci, Kimya bilgilerini deney tasarlama, yürütme ve yorumlamada etkin ve doğru şekilde kullanma becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 3 3. Öğrenci, sistem kurma, ayırma ve saflaştırma yöntemlerini gerçekleştirir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Öğrenci, deneysel sonuçları rapor halinde sunabilme yeteneği kazanır 4
D.Ö.Ç. 5 5. Öğrenci, organik bileşikleri yakından tanıyabilir 3
D.Ö.Ç. 6 6. Öğrenci, organik sentez yöntemlerini kullanarak organik bileşikleri sentezleyebilir ve değişik sentez yöntemlerini öğrenir 3
D.Ö.Ç. 7 7. Öğrenci, ders sonunda özgüvenli grup çalışmasına yatkın ve atılımcı olur 3
D.Ö.Ç. 8 8. Öğrenci, sentez yaparak yeni bileşiklerin oluşmasını görür ve teorik bilgilerle ilişkilendirerek organik kimya bilgilerini pekiştirir 4
D.Ö.Ç. 9 9. Öğrenci, sentezlenen bileşiklerin saflaştırılmalarını yapabilir 4
D.Ö.Ç. 10 10. Öğrenci, sentezlenen bileşiklerin, yapılarının spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmasını ve doğrulamaları öğrenir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20