MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ANALİTİK KİMYA LABORATUARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1216303 1,00 / 2,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Handan Kamış
Koordinator E-mail handankamis selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çözeltiler ve çözelti hazırlama işlemleri. pH ve pH öçümü, asit-baz indikatörleri, tampon çözeltiler. Katyon ön denemeleri - katyon belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, 3. - 5. grup katyonlarının sistematik analizi. Anyon ön denemeleri-anyonların belirtme tepkimeleri, sistematik analiz, 1. - 2. grup anyonlarının sistematik analizi. Gravimetri - gravimetrik yöntemle nikel tayini. Nötralimetri: asit-baz titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar, redoks titrasyonları ? iyodometri. Regrasyon analizi, korelasyon katsayıları hesaplama, en küçük kareler metodu.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 50 0 10 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bu ders laboratuvar ortamında öğrencinin uygulamalı olarak analitik kimya deneylerini yürütmesi ile gerçekleşecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Laboratuar hakkında genel bilgiler ve tanıtım Analitik Kimya Deney Föyü
2 I. Grup Katyon Analizinin ön denemeleri Analitik Kimya Deney Föyü
3 II. Grup Katyon Analizinin ön denemeleri Analitik Kimya Deney Föyü
4 I. ve II. Grup Katyonların Bilinmeyen Numunedeki Analizi Analitik Kimya Deney Föyü
5 NaOH çözeltisinin hazırlanması ve ayarlanması ve Cl- miktar tayini Analitik Kimya Deney Föyü
6 Volhard yöntemi ile Cl- miktar tayini Analitik Kimya Deney Föyü
7 Su sertliği analizi Analitik Kimya Deney Föyü
8 Ara sınav
9 Çimento analizi Analitik Kimya Deney Föyü
10 Çimento Analizi Analitik Kimya Deney Föyü
11 Çimento Analizi Analitik Kimya Deney Föyü
12 Telafi Deneyi Analitik Kimya Deney Föyü
13 Telafi Deneyi Analitik Kimya Deney Föyü
14 Telafi Deneyi Analitik Kimya Deney Föyü
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 20 - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 0 0
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 15 2
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 5 6
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Miktar tayinlerinde uygun yöntem seçebilme, bazı yöntemlerin uygulamasının öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Genel olarak analitik kimya laboratuarında güvenlikle ve disiplinli çalışma becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 3 Stok şişe üzerinden madde ile ilgili bilgi okuma ve çözelti hazırlama becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 4 Reaktifleri birbiri üzerine ilave ederek fiziksel değişimleri gözlemleme becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 5 Bu gözlemler sonucunda ilgili tepkimeleri yazabilme ve denkleştirme 4
D.Ö.Ç. 6 Katyonları özelliklerine göre sistematik olarak birbirinden ayırma ve belirtme yapabilme. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20