MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ANALİTİK KİMYA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1216302 4,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Handan Kamış
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerin kalitatif ve kantitatif kimyasal analiz yapabilmeleri için gerekli temel bilgi ve kavramların verilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, ödevler ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Analitik kimyaya giriş Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
2 Analitik kimyada hesaplamalar, Kimyasal stokiyometri Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
3 Çözeltiler ve konsantrasyonları Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
4 Sulu çözeltiler ve kimyasal denge Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
5 Asit-baz dengeleri, Tampon çözeltiler Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
6 Çözünürlük hesaplamaları Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
7 Kimyasal dengelere elektrolitlerin etkisi Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
8 Vize Sınavı
9 Denge problemlerinin sistematik yöntemle çözülmesi Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
10 Karmaşık sistemlerde denge Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
11 Gravimetrik analiz yöntemleri Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
12 Titrimetrik yöntemler Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
13 Asit-baz titrasyonları Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
14 Yüksetgenme-indirgenme titrasyonları, Kompeksometrik titirasyonlar, Çöktürme titrasyonları Prof. Dr. Handan KAMIŞ Ders notları
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 8
Küçük Sınavlar : 3 7
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Öğrenci temel kimyasal analiz yöntemlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Öğrenci kimyasal analiz yönyemlerini araştırabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Öğrenci kimyasal analiz sonuçlarını değerlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Öğrenci farklı türdeki numunelerin kalitatif analizini yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Öğrenci farklı türdeki numunelerin kantitatif analizini yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Öğrenci gravimetrik yöntemi kullanarak farklı türdeki numunelerin analizini yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Öğrenci titrimetrik yöntemi kullanarak farklı türdeki numunelerin analizini yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Öğrenci kimyasal proseslerin kontrolü için kullanacağı temel analitik kimya bilgisine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Öğrenci kimyasal ürünleri kalite kontrolü için deneysel işlemleri yapar ve sonucu rapor eder. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Öğrenci kimyasal denge durumundaki bir sistemde bulunan türlerin konsantrasyonlarını hesaplayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20