MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1216111 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Nedim SARIGÜZEL
Koordinator E-mail nsariguzel selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı öğrencilere Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini benimsetmek, Atatürkün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslar arası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Tartışma, Soru-cevap, Örnek olay incelemesi, Beyin fırtınası, Problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve o dönemi ilgilendiren kavramların tanımı (İnkılap, İhtilal, Islahat,Tekamül, Batılılaşma vs. gibi ) GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış nedenleri ve yıkılışının nedenlerinin açıklanması. GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
3 Osmanlı imparatorluğunda devletin yıkılmaması için yapılan yenileşme hareketleri ve izahı GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
4 Osmanlı İmparatorluğunda demokratikleşme ve cumhuriye giden yol (Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı 1.ve II Meşrutiyet hareketleri). GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
5 Osmanlı İmparatorluğunda meydan gelen düşünce akınları ve izahı (Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık) GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
6 Osmanlı tarihinde azınlıkların faaliyetleri özelliklede Ermeni meselesinin ortaya çıkışının ve bu güne olan yansımaları GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
7 Birinci Dünya savaşının çıkış nedenleri ve Osmanlı Devletinin savaşa katılışı GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
8 İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın tepkisi GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
9 Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkması düşüncesinin uygulamaya başlaması ordu ve mülki idere ile temas kurması. GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
10 Vize Sınavı
11 Milli mücadele için atılan ilk adımlar:Amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas Kongreleri ve bu kongrelerin milli mücadele içindeki yeri ve önemi GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
12 Kuvayi Milliye ve Misakı Milli teşkilatlarının kurulmaları ve meydane gelen siyasi gelişmeler. GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
13 TBMM açılması ve istklal savaşı yönetimini eline alması GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
14 Mondros ateşkes anlaşması hükümlerinin uygulanması ve Türkiye ye yönelik tehditler açısından değerlendirilmesi GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
15 Milli mücadele de TBMM karşı meydana gelen isyanlar (1 ve II. Bozkır Zeynelabidin İsyanları, Yozgat İsyanları, Bolu ve Düzce isyanları ve diğerleri) GÖYÜNÇ,Nejat,Atatürk ve Milli Mücadele , Edt. SEMİZ, Yaşar Türkiy Cumhuriyeti Tarihi, ARMAOĞLU, Fahir 20. Yy Siyasi Tarihi,AYBARS Ergün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mustafa Kemal Atatürkün Türkiyenin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması fikrini anlamak. 4
D.Ö.Ç. 2 Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi edinerek mücadelenin ruhunu kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 Konu alanı ile ilgili kavramları bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve Savaş sürecinde Osmanlı Devletinin durumu hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek 2) Mustafa Kemal Atatürk ün ?Türkiye nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması? fikrini anlamak. 3) Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneği kazandırmak 4
D.Ö.Ç. 6 Sömürgecilik faaliyetleri ve Osmanlı Devletinin bu faaliyetlerden nasıl etkilendiği hakkında fikir edinir. 4
D.Ö.Ç. 7 Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 8 Osmanlı Devletinin yıkılma nedenlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Mondros Mütarekesi ve sonuçlarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 10 T.B.M.M. nin neden, nasıl açıldığını ve faaliyetlerini bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20