MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   GENEL KİMYA 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1216107 4,00 / 0,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlkay ÖZAYTEKİN
Koordinator E-mail ozaytekin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. İlkay ÖZAYTEKİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin kimyasal kavramları ve prensipleri iyi bir temel bilgi alacak şekilde öğrenmelerini sağlamak ve öğrencilere kimyanın günlük hayatta önemli rol oynayan kısımlarını tanıtmaktır. Kimya eğitiminde gerekli olabilecek temel kavramların verilmesi, öğrencinin kimya lisans programına başlarken alt yapının oluşturulması amaçlanmıştır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 40 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatım, konu ile ilgili örnek çözme, soru ve cevap, bazı konularda görsel sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Maddenin Özellikleri, metrik sistem, anlamlı sayılar Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
2 Atomlar ve Atom Kuramı Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
3 Peryodik çizelge ve Bazı atom özellikleri Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
4 Atomun elektron yapısı Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
5 Kimyasal bileşikler, formülleri, okunuşları, Yükseltgenme Basamakları Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
6 Kimyasal Eşitlikler, Nicel Bağıntılar, Stokiyometri ve sınırlayıcı bileşenin belirlenmesi Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
7 Sulu çözelti tepkimeleri, Çökelme tepkimeleri, asit baz tepkimeleri, redoks tepkimeleri, Titrasyonlar Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
8 ara sınav (Vize)
9 Gazlar Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
10 Gerçek gazlar ve Kinetik ve moleküler kuram Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
11 Termokimya, Tepkime ısısı, İş ve entalpi Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
12 Sıvılar ve Katılar Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
13 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri, Çözelti türleri, donma noktası alçalması, elektrolit çözeltiler Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
14 Elektrokimya Genel Kimya İlkeler ve Uygulamalar, Petrucci, Harwood, herring , Tahsin Uyar-Serpil Aksoy, Sekizinci baskı, Palme Yayıncılık, Ankara
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kimyadaki temel kavramları öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Maddenin ve atomun yapısını irdeler, maddeyi sınıflandırır, atomun yapısının aydınlanma sürecini ve modellerini açıklar 4
D.Ö.Ç. 3 Kimya ile ilgili problemleri çözer, kimyasal formülleri yazar, reaksiyonları kimyasal denklemlerle ifade eder 4
D.Ö.Ç. 4 Kimyasal reaksiyon türlerini tanır, ölçme ve mol kavramını tanımlar, stokiyometri problemlerini çözer 3
D.Ö.Ç. 5 Kimyasal Reaksiyonları termokimyasal açıdan irdeler, termodinamik kavramları tanımlar, reaksiyon entalpisini hesaplar 3
D.Ö.Ç. 6 Kimyasal bağları tartışır, kimyasal bağ ve çeşitlerini tanımlar, Lewis nokta yapılarını yazar, bağ oluşum teorilerini tanımlar, molekül geometrilerini çizer 4
D.Ö.Ç. 7 Gaz halini ve davranışını tartışır, gaz karışımlarını açıklar, gazların kinetik teorisini açıklar 4
D.Ö.Ç. 8 Çözelti, Konsantrasyon birimleri, Yüzde çözelti, çözeltilerde iyonlar arası çekim kavramlarını bilir ve istenen konsantrasyonda çözelti hazırlayabilir 4
D.Ö.Ç. 9 Moleküller arası kuvvetleri, sıvı ve katıların özelliklerini tartışır, Moleküller arası kuvvet çeşitlerini tanımlar, viskozite ve yüzey gerilimini tanımlar, faz dönüşümlerini ve faz diyagramlarını açıklar, buhar basıncını tanımlar, katıların kristal yapılarını açıklar, katılarda bağlanma türlerini ifade eder 4
D.Ö.Ç. 10 Periyodik çizelgedeki atomları tanıma ve bazı atom özellikleri hakkında bilgi sahibi olma 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20