MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. DR. BİRCAN HASPULAT
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROSES VE REAKTÖR TASARIMI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  PROSES VE REAKTÖR TASARIMI
E-Mail :  bircanhaspulat selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232108
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Bircan Haspulat Muhammet Sarıbel, Handan Kamış, " Surfactant assisted hydrothermal synthesis of SnO nanoparticles with enhanced photocatalytic activity ", Arabian Journal Of Chemistry, , , , 2017,( SCI )
2. Adem Yar, Bircan Haspulat, Tugay Üstün, Volkan Eskizeybek, Ahmet Avcı, Handan Kamış, Slimane Achour, " Electrospun TiO2/ZnO/PAN hybrid nanofiber membranes with efficient photocatalytic activity ", RSC ADVANCES, 7, , 29806-29814, 2017,( SCI )
3. Bircan HASPULAT, Meral TOPÇU SULAK, Handan KAMIŞ, " Effect of Pb2+ and Cu2+ as a codopant on the structure, morphology and conductivity of nanostructured polyaniline ", PARTICULATE SCIENCE and TECHNOLOGY, , , , 2016,( SCI )
4. Ahmet AVCI, Volkan ESKİZEYBEK, Handan KAMIŞ, Bircan HASPULAT, Ömer Sinan ŞAHİN , " ZnO-TiO2 nanocomposites formed under submerged DC arc disge: preparation, acterization and photocatalytic properties ", APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, 116, , 1119, 2014,( SCI )
5. Handan KAMIŞ, Volkan ESKİZEYBEK, Bircan HASPULAT, Fahriye SARI, Ahmet GÜLCE Ahmet AVCI, " Preparation of a New Polyaniline/CdO Nanocomposite and Investigation of Its Photocatalytic Activity: Comparative Study under UV Light and Natural Sunlight Irradiation ", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 52, , 10924-10934, 2013,( SCI )
6. Bircan HASPULAT, Ahmet GÜLCE, Handan KAMIŞ, " Efficient photocatalytic decolorization of some textile dyes using Fe ions doped polyaniline film on ITO coated glass substrate ", Journal of Hazardous Materials, 260, , 518-526, 2013,( SCI )

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bircan Haspulat, Özge Çınar,  Handan Kamış, Sulu Dietilen Glikol OrtamındaPolipirol Üretimi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi,2014, 2, 1-08.

2. Sultan Şule Doğu, Handan Kamış, Bircan Haspulat, YeniBir Elektrokromik Polimer: Poli[1,5-[1-Pirolil)-9,10-Antrakinon], SelçukÜniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2014, 4, 36-46.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1. Bircan HASPULAT, Handan GÜLCE, Öznur ÖLMEZ, EMİNEKILIÇ, The Spectroelectrochemical Investigation of Some Azo Dyes Containing Bisazobenzo[c]cinnoline,9. International Electochemistry Meeting, 25-29 September 2011,Çeşme, TURKEY,281, Poster Sunum.

2. Handan GÜLCE, Emine KILIÇ, Öznur ÖLMEZ, BircanHASPULAT, Electropolymerization of5-[Benzo[c]cinnolin-2-yldazenyl]-2-hydroxybenzoic acid andSpectroelectrochemical Investigation of Formed Film, 9. InternationalElectochemistry Meeting, 25-29 September 2011, Çeşme, TURKEY, 210, Poster Sunum.

3. Bircan HASPULAT, Fahriye SARI, Ahmet Ferat Üzdürmez,Handan GÜLCE, Ahmet GÜLCE, Emine KILIÇ, A Novel Conductive and ElectrochromicPolymer: Poly (3,8-Diaminobenzo[c]cinnoline-5-oxide), 7. InternationalConference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites, 24-27 April 2012, Prague, Czech Republic, 62-63, PosterSunum.

4. KevserDİNCER, Bircan HASPULAT, Handan GÜLCE, Ahmet AVCI, Ahmet AKDEMİR, PerformanceImprovement of the Nano-particle based Nano-Composite Proton Exchange Membranes(PEMs) and their Modeling with a Rule-Based Mamdani-Type Fuzzy (RBMTF)Technique, When China Meets :Energy Matters, Poster Competition, 6 December2012, İstanbul, Türkiye,Poster Sunum.

5. BircanHASPULAT, Özge ÇINAR, Handan GÜLCE, Ahmet GÜLCE, Polipirol/Fe Kompozitinin Sentezi ve Malahit YeşiliBoyasının Bozunmasında Fotokatalizör Olarak Kullanımı, 3. Uluslararası Bursa SuKongresi, 22-24 Mart 2013, Bursa, Türkiye, Poster Sunum.

6. Nadiye DUYAR, Bircan HASPULAT, Handan GÜLCE, AhmetGÜLCE, ZnO Nanopartiküllerinin Üretimi ve Fotokatalitik Aktivitesininİncelenmesi, 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, 22-24 Mart 2013, Bursa, Türkiye,Sözlü Sunum.

7. Bircan HASPULAT, Handan GÜLCE, Ahmet GÜLCE,Preparation of Fe Ions Doped Polyaniline Film on ITO Coated Glass Substrate andUsing as An Efficient Photocatalysts for Decolorization of Some Textile Dyes, 2ndInternational Conferance of environmental science and Technology, 14-17May 2014, Antalya, Turkey, Sözlü Sunum.

8. Bircan HASPULAT, Özge ÇINAR Handan GÜLCE, AhmetGÜLCE, Photocatalytic Decolorization of Rhodamine B by Using The NewlySynthesized Polypyrrole/Fe Nanocomposite under UV Light Irradiation, 2nd InternationalConferance of environmental science and Technology, 14-17 May 2014, Antalya,Turkey, Poster Sunum.

9. Muhammet SARIBEL, Bircan HASPULAT, Handan GÜLCE,Photocatalytic Decolorization of Coomassie Violet Dye on A MagneticallySeparable Fe304 Particles under UV Irradiation, 2nd International Conferance ofEnvironmental Science and Technology, 14-17 May 2014, Antalya, Turkey, PosterSunum.

10. Bircan HASPULAT, Handan GÜLCE, Volkan ESKİZEYBEK, FahriyeSARI, Ahmet GÜLCE, Ahmet AVCI, Photocatalytic Decolorization of Dyes in WaterUsing the Newly Synthesized Polyaniline/ZnO-CdO Nanocomposite, 2nd InternationalConferance of Environmental Science and Technology, 14-17 May 2014, Antalya,Turkey, Poster Sunum.

11. Bircan HASPULAT,Handan KAMIŞ, Electrochemical Production and Photocatalytic Activity of AgDoped Polyaniline Films, 4 European Conferance on Environmental Application ofAdvanced Oxidation Process, 21-24 Ekim 2015, Atina, Yunanistan, Sözlü Sunum.

12. Bircan HASPULAT,Handan KAMIŞ,Hasan MEMİŞ, Production and Visible Light Photocatalytic Activityof Mn-doped ZnO microparticles, 4 European Conferance on EnvironmentalApplication of Advanced Oxidation Process, 21-24 Ekim 2015, Atina, Yunanistan, Poster Sunum.

13. Bircan Haspulat,Handan Kamış, Synthesis,characterization and photocatalytic performance of magnetic CoO nanoparticles,9th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: EnvironmentalApplications, 13-17 Haziran 2016, Strasburg, Fransa, Poster Sunum.

14. Handan Kamış,Bircan Haspulat, Nadiye Duyar, Characterization andphotocatalytic applications of a newly synthesized MnO nanoparticles, 9thEuropean Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: EnvironmentalApplications, 13-17 Haziran 2016, Strasburg, Fransa, Poster Sunum.

15. Muhammet Sarıbel,Handan Kamış, Bircan Haspulat, Synthesis andCharacterization of PANI/Fe3O4 Magnetic Composites for PhotocatalyticDegradation of Textile Dyes, 9th European Meeting on Solar Chemistry andPhotocatalysis: Environmental Applications, 13-17 Haziran 2016, Strasburg,Fransa, Poster Sunum.

16. Harun Örün,Bircan Haspulat, Handan Kamış, Magnetically Separable Co3O4Nanoparticles: Visible Light Photocatalytic Activity, 9th European Meeting onSolar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, 13-17 Haziran2016, Strasburg, Fransa, Poster Sunum.

17. Bircan Haspulat, Handan Kamış, Photocatalyticactivity of electrochemically synthesized Co doped polyaniline films, PhoBiAAnnual Nanophotonics International Conference, 24-26 Nisan 2017, Wroclaw,Polonya, Sözlü Sunum.

UlusalKongrelerde Sunulan Bildiriler

1. Bircan HASPULAT, Ahmet Ferat Üzdürmez, Fahriye SARI,Handan GÜLCE, Emine KILIÇ, Ahmet GÜLCE, Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au PolimerKompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerininİncelenmesi, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 03-06 Eylül 2012,İstanbul, Türkiye, 201-202, Sözlü Sunum.

2. Tugay ÜSTÜN, Adem YAR, Bircan HASPULAT, VolkanESKİZEYBEK, Ahmet AVCI, Handan GÜLCE, Catalytic Activity of PAN/MWCNTNanofiber, 10.Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 17-21 Haziran 2014,İstanbul, Türkiye, 62, Sözlü Sunum.

3. Tugay ÜSTÜN, Hasan ULUS, Bircan HASPULAT, S.EgemenKARABULUT, Handan GÜLCE, Ahmet AVCI, A Facile and Large Scale Synthesis ofTungsten Oxide Nanocubes Structure and Catalytic Activity of Rhodamine B,10.Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 17-21 Haziran 2014, İstanbul,Türkiye, 74, Poster Sunum.

4. Tugay ÜSTÜN, Bircan HASPULAT, Adem YAR, VolkanESKİZEYBEK, Ahmet AVCI, Handan GÜLCE, The Fabrication and Characterization ofPAN/TiO2-ZnO Nanofiber their Photocatalytic Properties, 10.Nanobilim veNanoteknoloji Konferansı, 17-21 Haziran 2014, İstanbul, Türkiye, 459, Poster Sunum.

5. Bircan HASPULAT, Handan Gülce, Ahmet GÜLCE,7-fenilazo-3,8-diaminobenzo[c]sinnolin-5-oksit’inElektrokimyasal Polimerizasyonu, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 02-05Eylül 2014, Eskişehir, Türkiye, 437-438, Sözlü Sunum.

6. Sultan Şule DOĞU, BircanHASPULAT, Handan KAMIŞ, Poli[1,5-(1-Pirolil)-9,10-antrakinon]’nunElektrokimyasal Üretimi ve Spektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, 27.Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale, Sözlü Sunum.

7. Harun ÖRÜN, HandanKAMIŞ, Bircan HASPULAT, Manyetik Co3O4Nanopartiküllerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 27. Ulusal Kimya Kongresi,23-28 Ağustos 2015, Çanakkale, Poster Sunum.

8. MuhammetSARIBEL, Bircan HASPULAT, Handan KAMIŞ, Hidrotermal Yöntemle SnO Nanopartiküllerinin Üretimi, 27. UlusalKimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale, Sözlü Sunum.

9. Nadiye DUYAR, Handan KAMIŞ, BircanHASPULAT, MnONanopartiküllerinin Üretimi ve Karakterizasyonu, 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28Ağustos 2015, Çanakkale,Sözlü Sunum.

 

PROJE DENEYİMİ

1. Yeni Diaminobenzo[c]sinnolinlerin Sentezi,Elektropolimerizasyonu Ve Oluşan Polimerlerin ElektrokromikKarakterizasyonları, TÜBİTAK, Araştırma Projesi, 2010-2013, Bursiyer.

2. Poliofenilendiamin/TiO2Nanokompozitlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Fotokatalitik Özelliklerininİncelenmesi,  SÜBAP, Araştırma Projesi,2013-2014, Yardımcı Yürütücü.

3. Tekstil Atık Sularındaki Boyaların Giderilmesi İçinMetal İyon Katkılı Yeni Bir Fotokatalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonuve Fotokatalitik Uygulamaları,  TÜBİTAK,Araştırma Projesi, 2014-2017, Bursiyer.

4. Manyetik demir oksit nanopartiküllerini içerenpolianilin kompozitlerinin üretimi, karakterizasyonu ve atık su arıtımındafotokatalizör olarak kullanımı, SÜBAP, Araştırma Projesi, 2015-2017, YardımcıYürütücü.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler