FACULTY OF ENGINEERING
CHEMICAL ENGINEERING
 
 Name and Surname: Assistant. EMRE ÖZBAY
Name of the Faculty:  FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING PROGRAM OF PROCESS AND REACTOR DESIGN
 
E-Mail  emreozbay selcuk.edu.tr
Phone 0 (332) 443 21 47
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Emre ÖZBAY, Handan KAMIŞ, " ZnO ÜRETİMİNDE SENTEZ PARAMETRELERİNİN FOTOKATALİTİK AKTİVİTEYE ETKİSİ ", 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, , 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, , 2014,( Diğer )

Uluslararası Bildiriler

A. A. Ceyhan, E. Özbay, O. Baytar, M. Akaslan, The Analysis of Methylene Blue Adsorption With Using Factorial Design, 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

M. E.. Baysal, A. A. Ceyhan, E. Özbay, O. Baytar, E. Demir, B. Akdeniz, The Statistical Analysis of The Methylene Blue Removal From Aqueous Solutions by Using Core-Shell of Melon, 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

M. E.. Baysal, A. A. Ceyhan, E. Özbay, O. Baytar, S. İçer, B. Emre, The Statistical Analysis of Adsorption between Methylene Blue and Core-Shell of The Watermelon

Ulusal Bildiriler

Emre Özbay, Handan Kamış, ZnO Üretiminde Sentez Parametrelerinin Fotokatalitik Aktiviteye Etkisi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir 2014

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emre Özbay, Handan Kamış, Çinko Oksit Nanopartikülleri Sentezi Ve Karakterizasyonu, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknik Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 1-8, Konya 2014


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Proses Ve Reaktör Tasarimi A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli15/11/201222/03/2017

 Additional Information

 The Courses