MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Komisyon Görevleri

 Adı Soyadı

GÖREVLER

Prof.Dr. Gülnare AHMETLİ

Bölüm Başkanı, Ders ve Sınav Görevlendirmesi, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Prof.Dr. Mahmut KUŞ

ARGE Müd.Yrd., Bologna Komisyon Bşk., Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Doç.Dr. Mustafa KARAMAN

Erasmus/Farabi/Mevlana Eğitim Koordinatörü, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Doç.Dr. Hüseyin DEVECİ

Enstitü Müdür Yrd., Bölüm Başkan Yardımcılığı, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Yrd.Doç.Dr. Abdullah CEYHAN

Yandal/Çift Anadal Koodinatörü, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖZAYTEKİN

Mezuniyet  Komisyonu Bşk., Faaliyet Raporu Koordinatörü, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Yrd.Doç.Dr. Türkan ALTUN

Staj Komisyonu Bşk. (I.Ö), Bologna Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Serpil EDEBALİ

Staj Komisyonu Bşk.(II.Ö), Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Esen MARTI

Bölüm Başkan Yardımcılığı, İntibak Komisyon Bşk., Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Yrd. Doç. Dr. Özlem ŞAHİN

Ders ve Sınav Programları Koordinatörü, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Yrd. Doç. Dr. Mukaddes CAN

Puantaj, Mezuniyet Komisyonu, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Arş.Gör. Dr. Havva KAHRAMAN

Staj Komisyonu (I.Ö), Mezuniyet Komisyonu, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Arş.Gör. Dr. Şerife PARLAYICI

Staj Komisyonu (II.Ö), Mezuniyet Komisyonu, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Arş. Gör. Dr. Çisem KIRBIYIK İntibak Komisyonu,  Bologna Komisyonu, Lisans Öğrenci Danışmanlığı
Arş.Gör. Dr.  Süheyla KOCAMAN Sınav Programı Komisyonu, Mezuniyet Komisyonu, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Arş. Gör. Farabi TEMEL

Ders Programı Komisyonu, Sınav Programı Komisyonu, Bölüm Web, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Arş. Gör. Gülcihan GÜZEL

İntibak Komisyonu, Faaliyet Raporu Hazırlama, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Arş. Gör. Emre ÖZBAY

İntibak Komisyonu, Faaliyet Raporu Hazırlama, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Arş. Gör. Mehmet GÜRSOY

Sınav Programı Komisyonu, Mezuniyet Komisyonu, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Uzman Dr. Fatma SARIİPEK

Staj Komisyonu (II.Ö), Arş.Gör. için Puantaj, Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Uzman Bircan HASPULAT

Staj Komisyonu (I.Ö), Diğer Rapor ve Bilgi Düzenleme, Lisans Öğrenci Danışmanlığı