MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
(DÖNEM 1)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
1207103MATEMATİK 17,00Yrd. Doç. Dr. Yusuf Beceren
1207104FİZİK 16,00Doç.Dr. Bekir ÇAKIR
1207107ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 12,00Okt. Nedim SARIGÜZEL
1207108TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 12,00Okt. Yıldıray ÇAVDAR
1207110JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ4,00Yrd. Doç.Dr. Şeyda PARLAR
1207111GENEL KİMYA 6,00Doç. Dr. Hüseyin DEVECİ
1207120İLERİ YABANCI DİL 13,00Okut.Ayşegül Pektaş
(DÖNEM 2)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
1207203MATEMATİK 26,00Yrd. Doç. Dr. Yusuf Beceren
1207204FİZİK 26,00 Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
1207207ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II2,00
1207208TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 22,00Okutman Yasemin DİNÇ
1207210GENEL JEOLOJİ 6,00Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
1207216ANALİTİK KİMYA5Yrd. Doç. Dr. Türkan ALTUN
1207220İLERİ YABANCI DİL 23,00Okut. Ayşegül Pektaş
1207221YABANCI DİL 23,00Okut.Ayşegül Pektaş
(DÖNEM 3)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
1207305MİNERALOJİ 1 4,00Doç. Dr. Necati KARAKAYA
1207306MALZEME VE MUKAVEMET4,00Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖYEN
1207308OLASILIK VE İSTATİSTİK4,00Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK
1207310YAPISAL JEOLOJİ 14,00Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
1207311STRATİGRAFİ VE SEDİMANTOLOJİ5,00Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207312TARİHSEL JEOLOJİ VE PALEONTOLOJİ 5,00Doç.Dr. Cengiz OKUYUCU
1207313STRATIGRAPHY AND SEDIMENTOLOGY5,00Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207314DİFERANSİYEL DENKLEMLER4,00Yrd. Doç. Dr. Yusuf Beceren
(DÖNEM 4)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
1207404OPTİK MİNERALOJİ 3,00Doç. Dr. Kürşad Asan
1207405MİNERALOJİ 2 4,00Doç. Dr. Necati KARAKAYA
1207407KAYA MEKANİĞİ 4,00Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207409YAPISAL JEOLOJİ 24,00Prof.Dr. Yaşar EREN
1207412STRUCTURAL GEOLOGY 24,00Prof. Dr. Yaşar EREN
1207413BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE CBS UYG.4,00Doç. Dr. Fetullah ARIK
1207414MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ4,00Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
1207421MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ3,00Doç. Dr. Atilla ÖZÜTOK
1207441GÖZLEMSEL JEOLOJİK İNCELEMELER4,00Yrd. Doç.Dr. Alican ÖZTÜRK
(DÖNEM 5)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
1207503JEOKİMYA4,00Doç.Dr. Mehmet Muzaffer KARADAĞ
1207504JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ 5,00Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
1207505HİDROJEOLOJİ 4,00Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ
1207507MAGMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ 5,00Prof.Dr. Kerim KOÇAK
1207513GEOLOGICAL MAPPING5,00Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
1207514IGNEOUS PETROGRAPHY5,00Prof. Dr. Kerim KOÇAK
1207530ÇEVRE JEOLOJİSİ (S.T. D.-2)5,00Prof.Dr. Kerim KOCAK
1207531KİL MİNERALOJİSİ (S.T. D.-2)5,00Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207532JEOTERMAL ENERJİ (S.T. D.-2)5,00Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ
1207533TUFA AND TRAVERTINE SEDIMENTOLOGY (S. T.D.-2)5,00Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207534FASİYES TANIMLAMA VE YORUMLAMA (S.T.D.-1)5,00Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207535ENVIRONMENTAL GEOLOGY (S.T. D.-2)5,00Prof. Dr. Kerim KOÇAK
1207536NEOTEKTONİK (S.T.D.-1)5,00Prof. Dr. Yaşar EREN
1207537JEOLOJİK MİRAS (S.T. D.-2)5,00Doç. Dr. Kürşad ASAN
1207538JEOMORFOLOJİ (S.T.D.-1)5,00Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
1207539FACIES DETERMINATION AND INTERPRETATION (S.T.D.-1)5,00Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207540NEOTECTONIC (S.T.D.-1)5,00Prof. Dr. Yaşar EREN
1207541TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS 3,00Doç.Dr.Kadir Canöz
(DÖNEM 6)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
1207604SEDİMANTER KAYAÇLAR 4,00Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207605SAHA JEOLOJİSİ3,00Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
1207607MADEN YATAKLARI4Doç. Dr. Fetullah ARIK
1207608JEOLOJİK HARİTA ALIMI 5,00Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
1207609METAMORFİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ 4,00Yrd. Doç. Dr. Gürsel KANSUN
1207613SEDIMENTARY ROCKS4,00Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207631ÇEVRE JEOKİMYASI (S.T. D.-4)5,00Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖYEN
1207632KÖMÜR JEOLOJİSİ (S. T.D.-4)5,00Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207634UYGULAMALI HİDROJEOLOJİ (S.T. D.-3)5,00Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207635MERMERLER VE KAPLAMA TAŞLARI (S.T. D.-3)5,00Prof.Dr.Hüseyin Kurt
1207636LEVHA TEKTONİĞİ VE DEPREMLER (S.T.D.-3)5,00Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
1207638PLATE TECTONICS AND EARTHQUAKES (S.T.D.-3)5,00Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
1207639MİKROPALEONTOLOJİ (S.T.D.-3)5,00Doç. Dr. Cengiz Okuyucu
1207642TIBBİ JEOLOJİ (S.T.D.-4)5,00Doç. Dr. Necati KARAKAYA
1207645UZAKTAN ALGILAMA (S.T. D.-4)5,00Yrd. Doç. Dr. A. Ferhat BAYRAM
(DÖNEM 7)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
1207701JEOFİZİK3,00Öğr. Gör. Hamdi GÜLŞEN
1207702ZEMİN MEKANİĞİ4Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207705SEMİNER ÇALIŞMASI4,00Prof.Dr.Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207707JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM 13,00Prof. Dr. Kerim KOÇAK
1207715KUYU HİDROLİĞİ3,00Yrd. Doç. Dr. A. Ferat BAYRAM
1207717DESIGN IN GEOLOGICAL ENIİNEERING 13,00Prof. Dr. Kerim KOÇAK
1207720SEMİNARY4,00Prof.Dr.Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207721YAZ STAJI3,00Doç. Dr. Kürşad Asan
1207730TÜRKİYE JEOLOJİSİ (S.T. D.-6)5,00Prof. Dr. Cengiz Okuyucu
1207731METALİK MADEN YATAKLARI (S.T. D.-5)5,00Doç. Dr. Mehmet Muzaffer KARADAĞ
1207732MICROTECTONICS (S.T. D.-5)5,00Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
1207734BARAJ VE TÜNEL JEOLOJİSİ5Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207735PETROL JEOLOJİSİ (S.T. D.-5)5,00Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ
1207736MİNERAL TAYİN. ANALİTİK YÖNTEMLER (S.T. D.-5)5,00Doç. Dr. Necati KARAKAYA
1207737İLERİ METAMORFİZMA (S.T. D.-6)5,00Yrd. Doç. Dr. Gürsel KANSUN
1207738SEDİMANTER KAYAÇLARDA LAB. TEK. (S.T. D.-6)5,00Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
1207739LOW TEMPERATURE GEOCHEMISTRY (S.T. D.-6)5,00Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207742VOLKANOLOJİYE GİRİŞ (S.T. D.-6)5,00Doç. Dr. Kürşad Asan
(DÖNEM 8)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
1207801JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM 26,00Prof.Dr.Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207803MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK UYGULAMALAR4Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207804ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 4,00Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ
1207808SONDAJ BİLGİSİ3,00Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ
1207831UYGULAMALI JEOFİZİK (S.T. D.-7)5,00Öğr. Gör. Hamdi GÜLŞEN
1207832MADEN JEOLOJİSİ (S.T. D.-7)5,00Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ
1207833YERALTI JEOLOJİSİ (S.T. D.-8)5,00Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
1207834JEOTEKNİK İNCELEMELER5Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ
1207835DOĞAL YAPI MALZEMELERİ (S.T. D.-8)5,00Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK
1207837SU KİMYASI VE KİRLİLİĞİ (S.T. D.-7)5,00Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ
1207838MADEN İŞLETME TEKNİKLERİ ( S. T.D.-8)5,00Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖYEN
1207839İŞLETME VE MADEN HUKUKU (S.T. D.-7)5,00Yrd. Doç. Dr. Mehmet Muzaffer KARADAĞ
1207841MÜHENDİSLİK ETİĞİ3,00PROF. DR. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207842DESIGN IN GEOLOGICAL ENGINEERING 26,00Prof.Dr.Muazzez ÇELİK KARAKAYA