MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MÜHENDİSLİK ETİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1207841 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
Koordinator E-mail mcelik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sorumluluk, onur ve özgüven duygusunu geliştirmek. Görgü kuralları, adalet, dürüstlük ve şeref duygusunu vermek. Ahlaki temelleri ve kanunlara itaati kavramak.Sistemli düşünme, tartışma ve uzlaşma yetisi kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 20 10 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Verilen teorik bilgiler ışığında öğrencilere değişik mühendislik uygulamalar veya güncel mühendislik olayları aktarılarak etik yönünden bu mühendislik uygulamaları tartışmaya açılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma, ders programı ve içeriğinin tanıtılması, yararlanılabilecek kaynaklar ve internet adreslerinin verilmesi, dersin amacı, dersin hedefi Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
2 Etik sözcüğünün kökeni ve anlamı, Temel Etik kuramı tipleri, Etiğin temel ilkeleri, İnsanın davranış yükümlülükleri, Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
3 Etik-Ahlak, etik-hukuk, etik-din İlişkisi, etik-mühendislik İlişkisi, Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
4 Değerler Etiği, Altın Kural, Evrensel Değerler, Etik değerler, üst değerler, evrensel değerler, altın kurallar, haklar ve özgürlükler, kişi eyleminin değerlendirilmesi, etik ilişki, Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
5 Etik modelleri, etiğin insan pratiğindeki önemi, etiğin ampirik ve normatif bilimlerle ilişkisi Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
6 İş ve meslek etiği kavramları, mühendislik etiği ve tanımı, mühendislikte dürüstlük, mühendislik sorumluluğu, ürün sorumluluğu Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
7 Pratiğin Bilimi Olarak Etik, Etiğin Ampirik Bilimlerle İlişkisi, İnsan Pratiğinde Etiğin Önemi, Psikoloji ? Etik ilişkisi, Psikoloji ?Sosyoloji ilişkisi Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
8 Etiğin Normatif Bilimlerle İlişkisi, Teoloji-Etik, Hukuk-Etik, Temel adalet ilkeleri, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme Yöntemleri Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
9 Etik gerekçelendirme ve temellendirmeler, etiğin küresel ve evrensel boyutu. Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
10 ARA SINAV
11 Mühendislik etiği ilkeleri, topluma karşı sorumluluk, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
12 Mesleğe ve meslekdaşlara karşı sorumluluk, iş ve meslek etiği, işveren ve müşterilere karşı sorumluluk, kişisel sorumluluk Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
13 TMMOB Mesleki davranış ilkeleri ve Dünya Mühendisler Birliğinin 5 Ekim 1977 günlütoplantısında son şeklini kabul ettiği Mühendislik Etiğinin Temel İlkeleri Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
14 Etik kurallar açısından gerçek olayların incelenmesi ve tartışılması Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999, Einführung in die Etik kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 20
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 6 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mesleki uygulamalarda etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
D.Ö.Ç. 2 Hayat boyu öğrenmenin etik bir mühendis olmadaki önemini kavratılması 4
D.Ö.Ç. 3 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisinin etik bir mühendis olmadaki önemi konusunda bilinçlendirme 4
D.Ö.Ç. 4 Bilim-teknoloji konularındaki gelişmelerin takip edilmesinin etik bir mühendisl olmadaki öneminin kazandırılması 4
D.Ö.Ç. 5 Mühendislik etiği ve etiğin öneminin kavratılması 4
D.Ö.Ç. 6 Mesleki hayatta yapılacak mühendislik uygulamalarında kararlı ve etik bir mühendis davranışı kazandırmak 3
D.Ö.Ç. 7 Jeoloji mühendisliği alanındaki uygulamalarda problemleri analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 8 Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisini geliştirir 4
D.Ö.Ç. 9 Kalite konusunda bilgi sahibi olur ve yaşam boyu öğrenme yeteneği edinir 4
D.Ö.Ç. 10 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanım 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20