MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   İŞLETME VE MADEN HUKUKU (S.T. D.-7)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1207839 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Muzaffer KARADAĞ
Koordinator E-mail mmkaradag selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı MADENCİLİK İLE İLGİLİ YASALAR, GEREKLİLK, DÜZENLEMELER, KURALLAR, YER ALTI VE YER ÜSTÜ CEVHER YATAKLARININ İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN YASAL KURALLAR MADENCİLİK FONU, DEVİR VE SATIŞ USULLERİ,
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 40 30 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve konu ile deneyimlerin paylaşılması ve ilgili uzmanların ders davet edilmesi.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 3213 sayılı kanunun tanıtılması 1. 3213 sayılı maden kanunu
2 Maden kanunun Türk hukukundaki yeri ve tarihçesi 1. 3213 sayılı maden kanunu
3 Yeraltı zenginliklerinin T.C. Anayasasındaki yeri 1. 3213 sayılı maden kanunu
4 Madenlerin maden hukuku açısından sınıflandırılması 1. 3213 sayılı maden kanunu
5 Maden hukuku ile ilgili tanımlar 1. 3213 sayılı maden kanunu
6 Devletin hüküm ve tasarrufu, maden hakkı 1. 3213 sayılı maden kanunu
7 Madencilik faaliyetinde izinler. 1. 3213 sayılı maden kanunu
8 Madencilik teşfikleri, denetimi 1. 3213 sayılı maden kanunu
9 Meden üretimi ve sevkiyatı, 1. 3213 sayılı maden kanunu
10 Arasınav
11 Ruhsatların gruplandırılması, arama ve işletme faaliyetleri 1. 3213 sayılı maden kanunu
12 Maden sahaların intikal ve terk edilmesi 1. 3213 sayılı maden kanunu
13 İş yerinin bildirilmesi, ücretler, izin ve iş kazaları 1. 3213 sayılı maden kanunu
14 Maden saha, taş ocaklarında ve tünellerde alınacak iş-işçi sağlığı güveliği önlemleri 1. 3213 sayılı maden kanunu
15 Maden işletmelerinde karşılaşılabilecek iş kazaları 1. 3213 sayılı maden kanunu
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 13
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 11
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 3 14
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas, usul ve yasaların öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 İş kanunu ile ilgili genel kuralların ve hükümlerin benimsetilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 SGK, iş kanunu, bağkur, 657 sayılı kanuna tabi çalışanlarla ile ilgili mevzuatı öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 Maden hukuku ile ilgili tanımların Öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Ülke madenciliğinin dünyada madenciliğimndeki yerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin öğrenilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20