MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MADEN İŞLETME TEKNİKLERİ ( S. T.D.-8)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1207838 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖYEN
Koordinator E-mail adoyen selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Y.Doç.Dr. Adnan Döyen
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Madenin , oluş ve bulunuş özellikleri dikkate alınarak işletme yöntemlerinin belirlenmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüz yüze
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, maden işletmciliğinin tanımı , madenciliğin ekonomideki yeri Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
2 Arama yöntemleri, aramalarda kullanılacak jeolojik ve jeofizik yönteler Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
3 Maden işletme yöntemleri açık işetme, galeri işletmesi,sondajla maden işletmesi Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
4 Açık maden işletmeciliğinin avantaj ve dezavantajları Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
5 Açık maden işletmeciliği temel kavramları, Örtü tabakası,jeolojik kalınlık oranıişletme kalınlık oranı, üretim kaybı Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
6 Dekapaj oranı, açık işletmelerde şevler,şev sistemi Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
7 Şev stabilitesi, şev dekapajı, basamaklar,genel eğim Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
8 Ekonomik dekapaj oranı,azami ekonomik derinlik Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
9 Açık işletmeleri tehtit eden sular,yer üstü suları, yeraltı suları Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
10 vize
11 Galeri çalışmaları,Drenaj yöntemleri, hazırlık sırasında yapılan drenajlar, açık işletma sahalarında drenaj Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
12 Özel koşulları olan madenlerin işletilmesi, blok üretim,plaser yataklar Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
13 ocak yeri seçimi, kriterler Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
14 maden işletme hazırlık çaışmaları Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
15 Arazinin yeniden düzenlenmesi, eski haline getirilmesi Senai Saltoğlu, 1992, Açık İşletmeler, İTÜ yayını Sayı: 1472, 208s
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 7
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 3 6
Arazi Çalışmaları : 2 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 4
Küçük Sınavlar : 3 2
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Mühendislik bilgilerini uygular 3
D.Ö.Ç. 2 2. İstenilen bir sistemi tasarlar 3
D.Ö.Ç. 3 3. Disiplinler arası çalışmayı yapar 3
D.Ö.Ç. 4 4. Mühendislik problemlerini çözer 4
D.Ö.Ç. 5 5. Mesleki etik sorumluluğunun bilincindedir 4
D.Ö.Ç. 6 6. İngilizce ve Türkçe iletişim kurar 3
D.Ö.Ç. 7 7. Toplumsal ve Evrensel boyutta çözümleri gerçekleştirir 3
D.Ö.Ç. 8 8. Yaşam boyu öğrenir 4
D.Ö.Ç. 9 9. Çağın sorunlarını analiz eder 3
D.Ö.Ç. 10 10. Mühendislik uygulamalarında teknikleri ve modern araçları kullanır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20