MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Jeoteknik İncelemeler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1207834 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ
Koordinator E-mail gulergocmez selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu derste mühendislik projelerinin yer seçimi ile uygulanması aşamasında jeoteknik incelemelerin yapılması, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi aşamalarının öğrenciye verilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında yüz yüze verilmekte civar kesimlerdeki jeoteknik çalışmalar yerinde incelenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Jeoteknik incelemenin amaç ve kapsamı
2 Jeoteknik incelemelerin planlanması
3 Zemin ve kayada örnekleme ve yeraltısuyu ölçümleri
4 Zemnde yapılan deneyler
5 kayada yapılan deneyler
6 Plan kadememelerine göre hazırlanan jeoteknik raporlar
7 Raporlarda yer alan konuların açıklanması
8 İmar planlaması için yapılan incelemeler
9 Mikrobölgeleme kapsamında yapılan incelemeler
10 Ara sına
11 Yapı yerinde taşıma gücü hesaplamaları
12 Yapı yerinde oturmaların hesaplanması
13 Yapı yeri ve çevresinini deprem riskinin belirlenmesi
14 Yapı yeri ve çevresinin jeolojik risklerinin belirlenmesi
15 Jeoteknik inceleme raporlarının değerlendirilmesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 14
Arazi Çalışmaları : 3 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 18
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yer incelemeelrinin planlanması 3
D.Ö.Ç. 2 Tasarım ve inşaat aşamasında yapı yeri incelemeleri 3
D.Ö.Ç. 3 Zeminden örneklemenin yapılması 2
D.Ö.Ç. 4 Kayada örneklemenin yapılması 2
D.Ö.Ç. 5 Zemin ve kayada yapılan laboratuvar ve arazi deneyleri 3
D.Ö.Ç. 6 Plan kademelerine gör jeoteknik rapor hazırlaması 4
D.Ö.Ç. 7 Hazırlanan raporların detaylandırılması 3
D.Ö.Ç. 8 Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı 3
D.Ö.Ç. 9 Zeminlerin jeoteknik özelliklerinin değerlendirilmesi 3
D.Ö.Ç. 10 Kaya türlerinin jeoteknik özelliklerinin değerlendirilmesinin verilmesi 3
D.Ö.Ç. 11 Jeolojik risklerin tanıtılması 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20