MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   YERALTI JEOLOJİSİ (S.T. D.-8)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1207833 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yrd. doç. Dr. Ahmet TURAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı YERALTINDA GÖMÜLÜ JEOLOJİK YAPILARIN KONUMLARINI SAPTAYARAK BU YAPILARDAKİ KAYNAKLARIN EN EKONOMİK ŞEKİLDE ÜRETİLEBİLMESİ HUSUSUNDA METOT VE YÖNTEMLER GELİŞTİRMEK
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dataşov aleti kullanarak yüzyüze anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1-Yeraltı jeolojisinin tanımı, jeolojik çalışmalardaki yeri ve ilgi alanları. Yeraltı jeolojisi çalışmalarının bölümleri. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
2 2-Sondaj çalışmaları.Yer altı veya kuyu jeologunun fonksiyonları. Sondaj çeşitleri ve sondajın amaçları. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
3 3-Sondaj çalışmaları.Yer altı veya kuyu jeologunun fonksiyonları. Sondaj çeşitleri ve sondajın amaçları. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
4 4-Kuyu jeologunun sondaj çalışmaları esnasındaki görevleri: Sondaj yerinin tesbiti, numune alma şekilleri ve numunelerin korunması-saklanması, formasyon testi ve asitleme işlemleri, petrol-gaz-su vb. emarelerin belirlenmesi. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
5 5-Laboratuvar çalışmaları ve önemli analiz yöntemleri: Detritik mineraller analizi, ağır mineraller analizi, erimeyen kalıntı analizleri ve yorumları, su analizleri, karot analizleri, renk analizleri, mikro-makropaleontolojik analizler, çökelme oranı analizleri ve diğer analiz yöntemleri (optik analizler,DTA, X-Ray vb.). Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
6 6-Korelasyon çalışmaları. Korelasyon metotları, korelasyon sırasında karşılaşılacak güçlükler. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
7 7-Sondaj loglarından edinilen verilerle kıvrımlı, faylı, diskordanslı yapıların çıkarılmasına yönelik uygulama problemleri ve çözümleri. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
8 8-Stratigrafik panel diyagramların çıkarılışı ilgili uygulamalar. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
9 9-Yer altı haritaları, çeşitleri (yapı-kontur haritaları, izokor-izopak haritaları, fasiyes haritaları, paleocoğrafya haritaları, jeofizik haritaları), hazırlanış metodları ve yorumları. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
10 10- Vize
11 11-Yapı kontur, izopak-izokor ve fasiyes haritaları ile ilgili yer altı jeolojisi uygulama problemleri ve çözümleri. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
12 12-Gravite yöntemi ve haritaları, sismik yöntemi ve haritaları (sonik loglar), elektriki yöntemler ve haritaları (sp logları, rezistivite logları, mikro loglar, latere loglar), radyometrik ölçümler ve haritaları (gama ray logu,nötron logu). Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
13 13-Elektrik loglarını kullanarak geçirimli-az geçirimli-geçirimsiz zonların belirlenmesi, kıvrımlı-kırıklı yapıların çıkarılmasına yönelik uygulamalar ve çözümleri. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
14 14-Yapı-kontur haritalarından faydalanarak, petrol-gaz-su vb. rezerv hesaplamalarına yönelik uygulama problemleri ve çözümleri. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
15 15-Yapı-kontur haritalarından faydalanarak, petrol-gaz-su vb. rezerv hesaplamalarına yönelik uygulama problemleri ve çözümleri. Turan, A., 2000, Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, S. Ü. Müh.-Mim. Fak., 75s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 1 7
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1-Yeraltı jeolojisine ait kavram ve tanımların öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 2 2.Yeraltı jeolojisinde sondaj çalışmalarının yeri ve öneminin öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 3 3-Yeraltı jeolojisinde laboratuvar çalışmaları ve bu çalışma yönremlerin öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 4 4- Korelasyon ve korelasyon çeşitlerinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 5-Yeraltı haritaları ve tiplerini öğretmek 3
D.Ö.Ç. 6 6-Yeraltı kesitlerinin hazırlanması ve yorumunun öğretilmesi 3
D.Ö.Ç. 7 7-Korelasyon uygulamalarının yapılması. 4
D.Ö.Ç. 8 7-Stratigrafik panel diyagramları hazırtmak 4
D.Ö.Ç. 9 9-Değişik fasiyes ve oran haritalarını yaptırtmak. 3
D.Ö.Ç. 10 10-Yapı-kontur haritaları ile rezervuar hesapları yapmak. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20