MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MADEN JEOLOJİSİ (S.T. D.-7)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1207832 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ
Koordinator E-mail skupeli selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çeşitli maden yataklarının araştırılması ve incelenmesi numune alım yöntemleri, rezerv ve tenör hesaplarının öğretilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Data show destekli sözel sunum ve rezerv ve tenör hesaplamalarının yapılması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Maden jeolojisinin tanımı ve temel kavramlar 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
2 Prospeksiyon yöntemlerinin tanıtımı 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
3 Maden aramalarında uygulanan fotojeolojik yöntemler 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
4 Jeofizik prospeksiyon yöntemleri ve uygulamaları 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
5 Jeokimyasal prospeksiyon ve yöntemleri 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
6 Maden sahaları ile ilgili yeraltı ve yerüstü harita yapımı 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
7 Maden aramalarında sondaj bilgisi 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
8 Madenlerden numune alımı ve ortalama tenör hesaplamaları 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
9 Madenlerden numune alımı ve ortalama tenör hesaplamaları 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
10 Arasınav
11 Cevher hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
12 Açık maden işletmelerinde jeoloji mühendislerinin yeri 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
13 Maden işletme ve cevher hazırlama tesislerinin plot olarak kurulması 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
14 Maden işletmelerinde yönetim bilgisi 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
15 Madencilik faaliyetleri sırasında çevrenin korunması 1.Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi: Selçuk Üniversitesi Yayını No:65, Konya, 328s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 14
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 14 1
Final : 14 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Maden Yataklarının prospeksiyonu ve araştırılmasında jeolojik ve jeomorfolojik kriterlerin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 2 Hammadde projelerinin hazırlanmasının öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Stratigrafik ve yapısal prospeksiyon kriterlerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 jeokimyasal, Jeofiziksel ve fotojeolojik prospeksiyon yöntemlerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Detay harita alım yöntemlerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Cevher ortalama tenör hesaplama yöntemlerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 Cevher hazırlama proseslerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 8 Magmatik ve metamorfik araştırma kriterlerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 9 Cevher rezerv hesaplama yöntemlerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 10 Numune alım yöntemlerinin öğrenilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20