MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   UYGULAMALI JEOFİZİK (S.T. D.-7)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1207831 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hamdi GÜLŞEN
Koordinator E-mail hamdi4233 hotmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr.Görv.Hamdi Gülşen
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Jeofizik prospeksiyon yöntemler tanıtılarak uygulamaları ile sahanın formasyon sınırlarının tesbiti,süreksizliklerin saptanması,yeraltı yapıkesitinin çıkarılarak en uygun sondaj lokasyon yerinin tesbit edilmesi.veri işlem analizleri yapılarak saha hakkında bilgi edinilmesi.jeolojik haritaların hazırlanmasına yardımcı olmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüzyüze teorik anlatımlar ve arazi uygulamalrı çözümleri
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ: Yeryüzü şekilleri topoğrafik yüzey geoid yüzey ve sferoid yüzey tanımları UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
2 JEOFİZİĞE GİRİŞ:Jeofiziğin tanımı Jeoloji Mühendisliği ile Ortak Yönleri Farklılıkları UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
3 JEOFİZİK PROSPEKSİYON(DES):Yöntemin tanıtımı ve uygulamaları UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
4 DES Arazi uygulamaları ve yorumlamaları(JEOTERMAL) UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
5 DES Arazi uygulamaları ve yorumları (METALİK MADENLER) UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
6 DES Arazi uygulamaları ve yorumu(EHM) UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
7 DES ÖLÇÜMLERİ: Schulumberger ölçümü ve yorumlanması UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
8 JEOFİZİK PROSPEKSİYON METOT(SİSMİK-SİSMOLOJİ):Sismik ve Sismoloji yöntemlerinin tanıtımı ve uygulamaları. UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
9 JEOFİZİK PROSPEKSİYON METOT UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
10 ARA SINAV
11 KUYU LOGLARI VERİ İŞLEM ÇALIŞMALARI UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
12 JEOFİZİK PROSPEKSİYON METOT( GRAVİTE- MANYETİK):Gravite ve Manyetik yöntemlerin tanıtımı uygulamaları UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
13 GRAVİTE: Gravite anomali haritaları ve değerlendirilmesi. UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
14 JEOFİZİK PROSPEKSİYONMETOD(SİSMİK-SİSMOLOJİ):Sismik ve Sismoloji tanımve uygulamaları arazide verilerin yorumu. UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 2
Arazi Çalışmaları : 5 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 17
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bilimsel ve disiplinli, bir ekip çalışması kazandırır. 3
D.Ö.Ç. 2 Analitik verilerin değerlendirlimesi konusunda tecrübe kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Bilgisayar desteği ile arazinin 3 boyutlu yorumlanmasını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 4 Teorik bilgilerin arazi ile uyumunu korele eder. 4
D.Ö.Ç. 5 Arazi çalışmaları ile pratik uygulama ve proje üretme kazanımı sağlar 4
D.Ö.Ç. 6 Tecrübe,birikim ve mukayese deneyimleri artar. 4
D.Ö.Ç. 7 En az hata ile projesini bitirme tecrübesi kazanır. 3
D.Ö.Ç. 8 Jeofizikle-jeoloji arasındaki benzer ve farklılıkları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 9 Arazide jeofizikten nasıl faydalanacağını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 10 Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanma 3
D.Ö.Ç. 11 mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanması 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20