MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Mühendislik jeolojisi ve jeoteknik uygulamalar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1207803 2 / 1 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
Koordinator E-mail arsogut selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mühendislik yapılarının değerlendirilmesi ve projelendirilmesinde yer bilimleri ile ilgili analitik ve sayısal verilerin nasıl derleneceği, üretileceği,kullanılabileceği ve değerlendirilebileceğinin verilmesi amaçlanmaktadır. Jeolojik, fiziksel, yapısal değişkenlerin mühendislik yapısı üzerine yapım aşamasında ve daha sonrasında ki etkilerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Yeraltısuunun mühendislik yapılarına etkisi de değerlendirilmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında, slayt eşliğinde verilmekte, civardaki mühendislik yapıları üzerinde verilenlerin uygulaması yapılmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mühendislik jeolojisine giriş, tarihçe Attewell, P. B. and Farmer, I., W., 1976, .Principles of engineering geology, Chapman and Hall, London, 1045p,
2 Kayaçların süreksizliklere göre sınıflanması Ulusay, R., Sönmez, H. 2007. Kaya kütlelerinin mühendislik özellikleri, TMMOB Jeo. Müh. Odası yayını.
3 Kaya kütlelerinin mühendislik özellikleri Ulusay, R., Sönmez, H. 2007. Kaya kütlelerinin mühendislik özellikleri, TMMOB Jeo. Müh. Odası yayını.
4 Kütle hareketlerinin nedenleri Tarhan, F., 1989. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri. KTÜ yayın No 145. Trabzon.
5 Kütle hareketlerinin sınıflandırılması Tarhan, F., 1989. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri. KTÜ yayın No 145. Trabzon.
6 Düzlemsel kayma analizi Hoek, E, Bray, J. W., 1991. Rock slope stability, (çeviri) Maden Müh. Odası, Ankara.
7 Dairesel kayma analizi Duncan, J., M., and Wright, S., G., 2005. Soil strength and slope stability (Çeviri: Kamil Kayabalı), John Wiley and Sons
8 Şevlerde kayma yüzeyi yerinin belirlenmesi Hunt, R.E. 2005. Geotechnical engineering investigation handbook., Taylor and Francis, 1066p.
9 Kütle hareketlerinin önlemesi, şev ve yamaçların korunması ve düzenlenmesi Duncan, J., M., and Wright, S., G., 2005. Soil strength and slope stability (Çeviri: Kamil Kayabalı), John Wiley and Sons
10 Ara Sınav
11 Yol jeolojisi Bell, F. G. 2004. Engineering geology and construction (Çeviri, Kayabalı, K., 2006, Gazi Kitabevi, Ankara).
12 Temel jeolojisi Bell, F. G. 2004. Engineering geology and construction (Çeviri, Kayabalı, K., 2006, Gazi Kitabevi, Ankara).
13 Deprem jeolojisi Kramer, S. L. 1996. Geotechnical Earthquake Engineering (Çeviri: Kayabalı, K. 2003) Gazi kitabevi, Ankara.
14 Baraj jeolojisi Tarhan, F., 1989. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri. KTÜ yayın No 145. Trabzon.
15 Tünel Jeolojisi Tarhan, F., 1989. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri. KTÜ yayın No 145. Trabzon.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 1 10
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kayaçların farklı özellilerine göre mühendislik amaçlarına göre sınıflamasını yapar. 2
D.Ö.Ç. 2 Kütle hareketlerinin sınıflamasını yapar. 3
D.Ö.Ç. 3 Kütle hareketine neden olan etkenleri belirler. 3
D.Ö.Ç. 4 Bir sahada kayma türünden kütle hareketinin oluşup oluşmayacağının hesapla analizini yapar. 3
D.Ö.Ç. 5 Kütle hareketlerinin önlenmesi konusunda yapılması gerekenleri belirler. 3
D.Ö.Ç. 6 Yol projelerinin jeoloji ve jeoteknik incelemesini yapar 3
D.Ö.Ç. 7 İmar planlamasına ve yapı temel projelendirmesine esas incelemelerin nasıl yapılacağını bilir. 3
D.Ö.Ç. 8 Depremin oluşumu ve mühendislik yapılarına etkisini bilir. 2
D.Ö.Ç. 9 Baraj yapımında jeolojik çalışmalar, baraj yeri ve baraj tipi seçilmesinde karar vermesini bilir. 3
D.Ö.Ç. 10 Tüne açılması sırasında yapılacak jeolojik çalışmaları, tünel yeri seçimini ve tünel özel kesitini analizini yapar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20