MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   SEDİMANTER KAYAÇLARDA LAB. TEK. (S.T. D.-6)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207738 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
Koordinator E-mail adeli selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sedimanter kayaçların incelenmesinde kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi ve çalışmanın amacına ulaşılmasında hangi yöntemlerin daha etkili olduğu kararını verme becerisini geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
25 75 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
-Uygulamalı olarak dere sedimanı numunesi alma ve değerlendirme. -Öğrencilerin kendi bitirme projesinden veya arazide elde ettiğimiz kayaçtan Uygulamalı Olarak, İncekesit kapımı, determinasyonu ve fotograf çekimi. Parlatma kesit yapımı ve dijital ortama aktarılması Asetat kesit yapımı ve dijital ortama aktarılması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1. İş sağlığı ve güvenliği açısından laboratuvarda giyilecek giysiler ve kullanılacak ekipmanların tanıtılması. 2. Kullanılacak aletlerin tanıtılması ve aletlerin laboratuvar ortamında oluşturacağı (toz, zehirli gaz, yangın, kaygan zemin, elektrik çarpması gibi) olumsuz şartlarının gelişmesini engellemek ve oluştuğu taktirde laboratuvar şartlarını tekrar insan sağlığı ve güvenliği açısında uygun hale getirilmesi ve alınacak önlemler ve sorumluluklar. Lab. uygulama
2 Kırıntılı kayaçların kısa tanımı ve sınıflaması, örnek alımı ve tane boyu analizi 1. Sallantılı elek sistemin kullanılması, Elekte kalan sedimanların tartılması ve analitik yöntemlerle özelliklerinin belirlenmesi 2. Elek takımının temizlenmesinde dikkat edilecek hususlar 3. Kapalı ortamda oluşacak tozdan laboratuvarın arındırılması ve havalandırılması Lab. uygulama
3 Sert Kayaçlardan İnce kesit yapımı, 1. Kayaçtan sulu ortamda taş kesme makinası ile yönlü kesit alınması, 2. Döner tablada parlatma 3. Elektrikli ısıtıcıda kayacın cama kimyasallar ile yapıştırılması 4. Kayacın aşındırma makinasında sulu ortamda inceltilmesi. 5. Silisyum karbür aşındırıcılar ile kayacın ışık geçirinceye kadar inceltilmesi 6. Petrografik inceleme 7. Mikroskop altında fotoğraf çekme yöntemleri Lab uygulama
4 Parlatma Kesitler Hazırlama 1. Kayaçtan sulu ortamda taş kesme makinası ile yönlü kesit alınması (Kayacın büyüklüğüne göre makine seçimi yapılması gerekir). 2. Döner tablada silisyum karbür aşındırıcılar ile kayaç yüzeyini parlatması. 3. Kayaç yüzeyinin mikroskop altında incelenmesi, 4. Mikroskop altında fotoğraf çekme yöntemleri 5. Scanner ile kayaç yüzeyinin dijital ortama atılması. Lab uygulama
5 Asetat Kesit Hazırlama Yöntemi ve dikkat edilecek hususlar (Teorik ders) Ders Notları
6 Asetat Kesit Nasıl Hazırlanır 1. % 10'luk HCl asit hazırlanması ve İnsan sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilecek hususlar. 2. Alizerin Kırmızısı hazırlanması ve İnsan sağlığı açısından dikkat edilecek hususlar (Alizerin red zehirli bir maddedir ve hidroklorik asit yakıcı bir maddedir) Lab Uygulmama
7 Asetat Kesit Nasıl Hazırlanır 1. Kayaçtan sulu ortamda taş kesme makinası ile yönlü kesit alınması (Kayacın büyüklüğüne göre makine seçimi yapılması gerekir). 2. Döner tablada slisyum karbür aşındırıcılar ile kayaç yüzeyini parlatması. 3. Parlatılmış yüzeyin %10 HCl ile tepkimeye sokularak pürüzlü yüzeyin sağlanması. 4. Kuruyan pürüzlü yüzeye Aseton (Saf) dökülerek Asetat kağıdının yapıştırılması Lab uygulama
8 Alizerin Kırmızısı ile Asetat Kesit Nasıl Hazırlanır 1. Kayaçtan sulu ortamda taş kesme makinası ile yönlü kesit alınması (Kayacın büyüklüğüne göre makine seçimi yapılması gerekir). 2. Döner tablada silisyum karbür aşındırıcılar ile kayaç yüzeyini parlatması. 3. Parlatılmış yüzeyin %10 HCl ile tepkimeye sokularak pürüzlü yüzeyin sağlanması. 4. Parlatılmış yüzeyin Alizerin Red ile tepkimeye sokularak boyanmasının sağlanmas Lab.Uygulama
9 Kimyasal Maddeler hazırlanarak Sedimanter Kayaçların içerisindeki minerallerin boyama ve kimyasal tepkimelerle belirlenmesi. Lab Uyg
10 Ara sınav
11 Jeokimyasal Yöntemler ve bu yöntemler için numune hazırlanması (Teorik ders) Ders Notları
12 Jeokimyasal Yöntemler ve bu yöntemler için numune hazırlanması (Laboratuvarda uygulama) Lab Uyg
13 Sedimanter Kayaçlarda Taramalı elektron mikroskobunun (SEM) kullanım prensipleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar. Lab Uyg
14 Mikroskop çalışması Lab Uyg
15 Mikroskop çalışması Lab Uyg
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 15 2
Arazi Çalışmaları : 3 1
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 7 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kayaçlara hangi yöntemi uygulayabilme kabiliyeti 4
D.Ö.Ç. 2 Dere sedimanı alma ve analiz etme becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 Kayaçtan ince kesit yapabilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Kayaçtan Parlatma kesit yapabilme ve yorumlama becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Asetat kesit yapabilme becerisi 5
D.Ö.Ç. 6 Asetat kesit yorumlayabilme becerisi 5
D.Ö.Ç. 7 Boyama tekniği kullanma becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 Kimyasal analiz için numune hazırlama becerisi 4
D.Ö.Ç. 9 Laboratuvarda iş sağlığı ve güvenliği uygulama becerisi 5
D.Ö.Ç. 10 Ortaya konulan verileri raporlama becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20