MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   İLERİ METAMORFİZMA (S.T. D.-6)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207737 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gürsel KANSUN
Koordinator E-mail gkansun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Gürsel KANSUN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Metamorfizmanın temel özelliklerinin anlaşılması ve yorumlanması. Levha tektoniği-metamorfizma ilişkisi ve metamorfik kayaçların izotop verilerine göre yaşlandırılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
90 10 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
- Ders anlatımı - Laboratuar çalışmaları - Arazi çalışmaları - Konu ile ilgili kaynak araştırma - Tartışmalar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve tanımlar - Baş, H. ve Koçak, K., 1994. Metamorfik Kayaçlar, Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Konya, 128 s. - Erkan, Y., 2006, Metamorphic petrografi, 160 s., Ankara
2 Metamorfizma Türleri - Erkan, Y., 2006, Metamorphic petrografi, 160 s., Ankara
3 Metamorfizmayı oluşturan etkenler - Erkan, Y., 2006, Metamorphic petrografi, 160 s., Ankara, - Miyashiro, A., 1973, Metamnorphism and metamorphic belts, George Allen & Unwin Ltd Com., London, 492 p.
4 Metamorfizma Süreçleri - Erkan, Y., 2006, Metamorphic petrografi, 160 s., Ankara, - Miyashiro, A., 1973, Metamnorphism and metamorphic belts, George Allen & Unwin Ltd Com., London, 492 p.
5 Metamorfizma zon ve fasiyesleri - Erkan, Y., 2006, Metamorphic petrografi, 160 s., Ankara, - Miyashiro, A., 1973, Metamnorphism and metamorphic belts, George Allen & Unwin Ltd Com., London, 492 p.
6 Metamorfizma derecesi - Erkan, Y., 2006, Metamorphic petrografi, 160 s., Ankara, - Miyashiro, A., 1973, Metamnorphism and metamorphic belts, George Allen & Unwin Ltd Com., London, 492 p.
7 Levha tektoniği ve metamorfizma - Erkan, Y., 2006, Metamorphic petrografi, 160 s., Ankara
8 Levha Tektoniği ve Metamorfizma - Erkan, Y., 2006, Metamorphic petrografi, 160 s., Ankara
9 Metamorfik kayaçlarda izotop jeolojisi Başarır, E., 1985, Metamorfik Kayalarda İzotop Jeolojisi. DEÜ Müh.-Mim. Fak. MM/JEO-85 EY 093, 55 s.
10 Ara sınav
11 Metamorfik kayaçlarda izotop jeolojisi Başarır, E., 1985, Metamorfik Kayalarda İzotop Jeolojisi. DEÜ Müh.-Mim. Fak. MM/JEO-85 EY 093, 55 s.
12 Polarizan mikroskopta metamorfik kayaçlarda mineral parajenezlerine göre metamorfik fasiyes, sıcaklık ve basınç şartlarının belirlenmesi Baş, H., 2001, Magmatik ve Metamorfik Kayaç Petrografisi Laboratuvar Notları. Müh.- Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 95 s.
13 Polarizan mikroskopta metamorfik kayaçlarda mineral parajenezlerine göre metamorfik fasiyes, sıcaklık ve basınç şartlarının belirlenmesi Baş, H., 2001, Magmatik ve Metamorfik Kayaç Petrografisi Laboratuvar Notları. Müh.- Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 95 s.
14 Polarizan mikroskopta metamorfik kayaçlarda mineral parajenezlerine göre metamorfik fasiyes, sıcaklık ve basınç şartlarının belirlenmesi Baş, H., 2001, Magmatik ve Metamorfik Kayaç Petrografisi Laboratuvar Notları. Müh.- Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 95 s.
15 Polarizan mikroskopta metamorfik kayaçlarda mineral parajenezlerine göre metamorfik fasiyes, sıcaklık ve basınç şartlarının belirlenmesi Baş, H., 2001, Magmatik ve Metamorfik Kayaç Petrografisi Laboratuvar Notları. Müh.- Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 95 s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 14
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Mühendislik bilgilerini uygular 4
D.Ö.Ç. 2 2- İstenilen bir sistemi tasarlar 3
D.Ö.Ç. 3 3- Mühendislik problemlerini çözer 4
D.Ö.Ç. 4 4- Yaşam boyu öğrenir 3
D.Ö.Ç. 5 5- Mühendislik uygulamalarında teknikleri ve modern araçları kullanır 4
D.Ö.Ç. 6 6- Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisine sahiptir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20