MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   MİNERAL TAYİN. ANALİTİK YÖNTEMLER (S.T. D.-5)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207736 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Necati KARAKAYA
Koordinator E-mail nkarakaya selcuk. edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mineralojik-jeokimyasal çalışmalarda kullanılan analitik yöntemlerin neler olduğu, ne amaçla kullanılabileceği ve cihazların çalışma prensiplerinin öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 30 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Sözel, görsel ve laboratuvar ortamında ders anlatımı, 2. Kütüphane ve online veri tabanları kullanılarak ödevlerle konu kavratılması 3. Laboratuvar cihazlarının tanıtımı 4. Cihazların çalışma prensipleri ve kullanım alanları ile ilgili ödev-sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, minerallerin tanımlanmasında analitik yöntemler ve önemi Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
2 Numune alımı ve önemi Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
3 Analizlerin temel özellikleri Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
4 Analiz hataları Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
5 Laboratuvarın yerleşimi, kullanımı ve personel eğitimi Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
6 Spektral Analiz Yöntemlerinin Temel İlkeleri Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
7 Spektro Fotometreler Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
8 XRF Spektroskopisi Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
9 AAS Spektroskopisi Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
10 ARA SINAV
11 ICP-MS Spektroskopisi Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
12 XRD analiz yöntemi Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
13 Mikroskobik Analiz Yöntemleri (SEM, TEM) Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
14 Mikroskobik Analiz Yöntemleri (SEM, TEM) Karakaya, N, 2013, Jeoloji Mühendislerine Mineral Tayininde Analitik Yöntemler ders notu, 198s.
15 Mikro Analitik Analiz Yöntemleri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 60
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Araştırmalarda kullanılan analitik tekniklerin öneminin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Analizlerde kullanılan cihazların çalışma prensiplerinin anlaşılması. 4
D.Ö.Ç. 3 Amaca göre yöntem ve cihaz seçiminin öğrenilmesi. 4
D.Ö.Ç. 4 Mineralojik ve jeokimyasal analilerde kulanılacak cihazların öğrenilmesi. 4
D.Ö.Ç. 5 Jeolojik amaçlı numune alım yöntemlerinin benimsetilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Analiz edilecek numunelerin analize hazır hale getirilme yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisini geliştirir 4
D.Ö.Ç. 8 Jeoloji mühendisliği alanındaki uygulamalarda problemleri analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 9 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanım 3
D.Ö.Ç. 10 Kalite konusunda bilgi sahibi olur ve yaşam boyu öğrenme yeteneği edinir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20