MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   PETROL JEOLOJİSİ (S.T. D.-5)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207735 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ
Koordinator E-mail skupeli selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç Dr. Şuayip Küpeli
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Petrolün genel özellikleri ile ekonomideki yerini ve önemini tanıtmak, petrol araştırmalarında kullanılan yöntemleri öğretmek ve uygulamak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Data show destekli sözlü sunum ve petrol rezerv hesabı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Perol jeolojisine giriş ve kavramlar 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
2 Enerji kaynakları ve yakıtlar 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
3 Yakıtlar arasındaki jenetik ilişkiler 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
4 Petrol endüstrisi ve tarihçesi 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
5 Petrolün dünyada coğrafik ve jeolojik dağılımı 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
6 Petrolün fiziksel ve kimyasal özellikleri 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
7 Petrolün fiziksel ve kimyasal özellikleri 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
8 Petrolün kökeni 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
9 Petrole kaynak olabilecek organizmalar ve perole dönüşümleri 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
10 Ara sınav
11 Çökelme ortamları ve petrolün göçü 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
12 Petrol ve doğal gaz birikimi 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
13 Hazne kayaçlar özellikleri ve petrol kapanları 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
14 Türkiye ve Dünya petrol yataklarının dağılımı 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
15 Türkiye ve Dünya petrol yataklarının dağılımı 1. Köksoy, M., 1985, YAKITLAR Jeolojisi: H.Ü. Yayınları, A54, 208 s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Geçmişten günümüze enerji tüketimi ve petrol endüstrisinin tarihi gelişimi, ve petrol araştırmalarının gelişim safhalarının öğrenilmesi. 4
D.Ö.Ç. 2 Yeryüzünde petrol ve doğal gazın cografik ve jeolojik dağılımının nerelerde ve hangi zaman dilimlerinde yoğunluk kazandığının öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Petrol ve doğal gazın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 4 Petrolün İnorganik ve organik kökenli oluşum teorilerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Petrolün kömürden, karasal, denizel bitkilerden, planktonik denizel bitki ve hayvanlardan (biyomas) türeme modellerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Petrolün oluşumuna etki eden faktörlerin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 PETROL JEOLOJİSİNDE ANA ve HAZNE KAYAÇ türleri ve özelliklerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 8 PETROL JEOLOJİSİNDE ÖRTÜ KAYAÇ türleri ve özelliklerinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 9 Petrol ve doğal gazın birincil ve ikincil göçünün öneminin öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 10 Petrol kapanlarının sınıflandırılması ve özellikleri, yapısal, stratigrafik ve kombine kapanlar, uygulama (çeşitli petrol kapanlarının çizimi) ve Türkiyede petrol ve doğal gaz rezervlerinin yayılımı ve ekonomimizdeki yerinin irdelenmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20