MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   Baraj ve Tünel jeolojisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207734 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
Koordinator E-mail arsogut selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mühendislik projelerinin planlama ve projelendirme ile inşasında jeolojik kriterlerin belirlenmesi ile kullanımının verilmesi amaçlanmaktadır. Özelde ise baraj ve tünel gibi yapılardan kaynaklanan durumlar incelenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Projektör ve PowerPoint sunusu şeklinde dersin anlatımı ve arazide yapılar üzerinde anlatılanların gösterilmesi.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, barajla ilgili terminoloji, Barajların yapıldıkları malzemeye ve kullanım amaçlarına göre sınıflaması Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p
2 Baraj yeri ve tipi seçiminde etkili olan faktörler-Topografik ve jeolojik faktörler Wahlstrom, E. E. 1974. Dams, Dam Foundations, and Reservoir Sites. Elsevier Scientific Publishing Company
3 Baraj yeri ve tipi seçiminde etkili olan diğer faktörler Wahlstrom, E. E. 1974. Dams, Dam Foundations, and Reservoir Sites. Elsevier Scientific Publishing Company
4 Baraj gövdesine etki eden kuvvetler Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p.
5 Baraj yerinde ve temelinde jeoloji Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p.
6 Derivasyon ve savak tesisleri, Barajlarda siltlenme Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p.
7 Baraj yeri ve göl alanında mühendislik jeolojisi çalışmaları Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p.
8 Barajlarda enjeksiyon ve iyileştirme çalışmaları Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p.
9 Baraj yeri jeoloji, jeoteknik inceleme raporunun hazırlanması Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p.
10 Ara sınav
11 Tünel jeolojisine giriş, tünel açma yöntemleri Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p.
12 Tünel açılırken kaşılaşılan olaylar, Jeolojik yapıların tünel açımına etkisi Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p.
13 Tünel jeolojisinde ayrıntılı çalışmalar Bell, F.G., 1980, Engineering Geology and Geotechnics: Newness-Butterworths, London, 497p.
14 Kaya sınıflama sistemleri Erguvanlı, K., 1995, Mühendislik Jeolojisi, 590 s.
15 Kaya ankrajları Tarhan. F., 2002, Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, 384 s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 10 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 3 10
Vaka Çalışmaları : 3 8
Projeler : - -
Ödev : 13 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanabilme becerisinin kazandırılması, 3
D.Ö.Ç. 2 Jeoloji mühendisliği ve ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri analiz etme,formüle etme ve çözümleme becerisinin kazanılması 4
D.Ö.Ç. 3 Baraj ve tünellerin jeolojik ve jeoteknik olarak analiz edilemesi ile projelendirmesi, Zemin ve kaya üzerine kurulmuş yapılarda taşıma gücü ile oturmaların belirlenmesi ve Baraj ve tünel gibi yapıların jeolojik ve jeoteknik açıdan stabilitelerinin sağlanması. 4
D.Ö.Ç. 4 Baraj tiplerini ve baraj yapımında değerlendirilmesi gereken kriterleri değerlendirir 3
D.Ö.Ç. 5 Baraj yeri seçiminde jeolojinin, jeotekniğin ve hidrojeolojinin etkisini değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 6 Baraja etki eden kuvvetleri değerlendirir 3
D.Ö.Ç. 7 Baraj yerinde, temelinde, göl alanında jeoloji çalışması yapar ve değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 8 Barajla ilgili tesislerin yerlerinin ve özelliklerinin değerlendirilmesini yapar. 3
D.Ö.Ç. 9 Baraj yerinde, göl alanında jeoloji, jeoteknik çalışmaların nasıl yapılmasını gerektipini ve değerlendirmesini yapar. 3
D.Ö.Ç. 10 Hangi ortamlarda ne tür araç ve makinalarla tünel açılacağını ve yöntemlerini değerlendirir. 2
D.Ö.Ç. 11 Tünel yapımında ortama bağlı olarak muhtemelen karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını değerlendirir 3
D.Ö.Ç. 12 Tünel jeoloji çalışmalarını yapar 3
D.Ö.Ç. 13 Tünel projelendirilmesinde kaya sınıflamasını ve değerlendirmesini yapar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20