MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   METALİK MADEN YATAKLARI (S.T. D.-5)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207731 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Muzaffer KARADAĞ
Koordinator E-mail mmkaradag selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı metalik madenlerin oluşumu, yataklanma tipleri, asyon türleri,Türkiye ve dünya yatak örneklerinin öğretimesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve slayt ile görsel ders işlenmesi şeklinde. Yakım civarlardaki maden yataklar ile ilgili işletme, oluşum ve pazarlamanın yerinde tespit edilerek, bu işletmelerin ülke ekonomisindeki yerinin öğretilmesi.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ: Cevher yatakları, tanımlar, cevher ve gang mineralleri, parajenez ve süksesyon Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
2 MADEN YATAKLARININ OLUŞUM KOŞULLARI: Cevher oluşturan sıvılar ve onların taşınması, Saha, mikroskopik, kimyasal, jeotermometre, sıvı kapanım ve izotop incelemeleri ve yankayaç asyonları. Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
3 MADEN YATAKLARININ SINIFLANDIRILMASI: 1. MAFİK MAGMATİK VE OKYANUSAL KABUKLARLA İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI: Stratiform Kromitler, Kimberlitler, Karbonatitiler, Bakır-Fosfat-Demir ve Bakır-Nikel yatakları Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
4 ORTAÇ-FELSİK MAGMATİK KAYAÇLARLA İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI: Porfiri, Skarn ve Pegmatitik yataklar. Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
5 VOLKANİZMA İLE İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI: Yüksek ve düşük sülfidasyonlu epitermal yataklar, Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
6 DENİZALTI VOLKANİZMASI İLE İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI: Volkanojenik masif sülfid (VMS) yatakları Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
7 DENİZALTI VOLKANİZMASI VE SEDİMENTASYON İLE İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI: Eksalatif sedimanter (SEDEX) tip yataklar Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
8 KİMYASAL SEDİMANTASYON SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI: Sedimanter baz-metal, demir, manganez, fosfat ve evaporit yatakları Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
9 DETRİTİK SEDİMANTASYON SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI: Plaser yataklar Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
10 ARASINAV VE SORULARININ ÇÖZÜMÜ
11 Demir ve gümüş yatakları Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
12 Kalay, krom ve mangan yatakları Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
13 Molibden, nikel ve palatin grubu metal yatakları Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
14 Wolfram ve diğer metalik maden yatakları Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
15 Nadir toprak elementleri Aydal, D., 2012. MADEN YATAKLARI Ayhan, A., 1989, Maden Jeolojisi-Arama ve etüd teknikleri Selçuk Üniv. Yay. No 65, 328 s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 28
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 1 18
Projeler : - -
Ödev : 1 20
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yeraltı zenginliklerinin tanıtılması 4
D.Ö.Ç. 2 Metalik madenlerin aranması ve bulunması 4
D.Ö.Ç. 3 Metalik madenlerin öneminin kavratılması 4
D.Ö.Ç. 4 Madenlerin üretim yöntemleri 4
D.Ö.Ç. 5 Türkiye'deki maden potansiyeli ve önemi 4
D.Ö.Ç. 6 Türkiye'nin dünya maden sektöründeki yeri 4
D.Ö.Ç. 7 Dünya ekonomisine Türk madenciliğinin katkısı (getirisi) 4
D.Ö.Ç. 8 Metalik madenlerin kullanım alanlarının benimsetilmesi 4
D.Ö.Ç. 9 Metalik maden yataklarının Türkiye'deki dağılımının kavratılması 4
D.Ö.Ç. 10 İşletmelerde meslek icrasının öğretilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20