MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   TÜRKİYE JEOLOJİSİ (S.T. D.-6)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207730 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Okuyucu
Koordinator E-mail okuyucucengiz gmail.com
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Cengiz Okuyucu
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türkiye'nin orojenik çatısını oluşturan Alpin tektono-stratigrafik birlikleri tanıtarak, çeşitli okyanusal kolların açılıp kapanması ile oluşmuş aktif ve pasif kıta kenarları, riftler, yay ve sütur karmaşıklarının öğrenilmesi ve Alpin tektonik birliklerin temelindeki metamorfik birimler içinde yer alan Pan-Afrikan/Kadomiyen, Varisken ve Kimmeriyen gibi orojenik olayların ürünleri olan kayaları tanımak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders içeriğinin teorik anlatımı ve görsel olarak farklı tektono-stratigrafik birliklere ait sütün kesitler, enine kesitler ve dağılım haritalarının sunumu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Tektonik Birliklerin Sınıflaması, Türkiye'nin Alpin öncesi ve Alpin tektonik birliklerinin özellikleri Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
2 Arap Levhası ve GD Anadolu Otokton Birliği Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
3 GD Anadolu Ofiyolit Kuşağı, Torit-Anatolit Tektonik Birliği Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
4 Torit-Anatolit Tektonik Birliği, Torit Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
5 Torit-Anatolit Tektonik Birliği, Anatolit Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
6 İzmir-Ankara-Erzincan Ofiyolit Kuşağı Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
7 Sakarya Kompozit Birliği, Jura Önesi Kaya Topluluğu Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
8 Sakarya Kompozit Birliğinin Alpin Örtüsü Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
9 İntra-Pontit Ofiyolit Kuşağı Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
10 Ara sınav
11 İstanbul-Zonguldak Kompozit Birliği Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
12 Rodop - Istranca Kompozit Birliği, Istranca Birliği ve Ezine Birliği Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
13 Geç ve Post-Alpin oluşumlar: Türkiye'nin Tersiyer Basenleri Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
14 Neotektonik dönem, Bilinmeyenler ve Genel tekrar Göncüoğlu, M. C. 2010. Türkiye Jeolojisine Giriş. Alpin ve Alpin öncesi tektonik birliklerin jeodinamik evrimi. MTA. Genel Müdürlüğü Monografi Serisi, No: 5, 69s. Okay, A.I., 2008 Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42.
15 Genel Tekrar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 10 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Tektonik Birlik kavramını anlatır 3
D.Ö.Ç. 2 Tektonik Birlik kavramına göre Türkiye'de gözlenen tektonik birlikleri sınıflar 3
D.Ö.Ç. 3 Bölgeler arası benzerlik ve farklılıkları açıklar 3
D.Ö.Ç. 4 Türkiye'de gözlenen ana orojenik olayları anlatır 3
D.Ö.Ç. 5 Ana orojenik olaylara ait kayaçların yerlerini bilir 3
D.Ö.Ç. 6 Türkiye'nin Alpin öncesi ve Alpin tektonik birliklerinin yerlerini gösterir 3
D.Ö.Ç. 7 Türkiye'nin Tersiyer Basenlerinin hangileri olduğunu bilir 3
D.Ö.Ç. 8 Türkiye'nin Tersiyer Basenlerinin yerlerini gösterir 3
D.Ö.Ç. 9 Neotektonik dönemi tanımlar 3
D.Ö.Ç. 10 Türkiye'nin ana Neotektonik unsurlarının neler olduğunu açıklar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20