MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   KUYU HİDROLİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207715 1,00 / 2,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. A. Ferat BAYRAM
Koordinator E-mail fbayram selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SÖĞÜT
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kuyularda su seviyesi ve debi ölçümleriyle akifer karakteristiklerinin akifer tiplerine göre çeşitli metodlarla bulunması ve kuyu veriminin saptanması. Bu nedenle bir çok dilde yazılmış pompa testi analizleri derlenerek uygun metodların sunulması amaçlanmıştır. Yeraltısuyu hareketi ve oluşumu inceleme tekniklerini geliştirme, su kaynakların yönetimi hakkında fikirlerin oluşturulması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum ve problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ VE TANIMLAR: Akiferlerin Sınıflandırılması, Pompaj Deneyleri, Deney Yerinin, Seçimi, Deney Kuyusunun Özellikleri, Pompanın Seçimi, Pompaj Suyunun Boşaltılması, Gözlem Kuyuları, Gözlem Kuyularının Sayısı, Gözlem Kuyularının Uzaklıkları, Gözlem Kuyularının Derinlikleri, Gözlem Kuyularının İnşa Edilmesi, Pompaj Deneyinin Yapılışı, Su Seviyelerinin Ölçülmesi, Pompaj Debisinin Ölçülmesi, Pompaj Deneyinin Süresi. Kruseman, G. P. And Ridder, N.A., (1983), Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Imprıvement/ILRI, p. 200, Wageningen.
2 BERNOULLİ DENKLEMİ, DARCY YASASI VE DRENAJ KANALLARI (HENDEKLERİ): Enerji korunumu yasalarına göre Berneoulli denkleminin oluşturulması, Akım bileşeni parametrelerinin Darcy yasasına göre matematiksel anlamlılıkları, Darcy yasasının doğal ortam akiferleriyle karşılaştırması, Drenaj kanallarıyla kompleks akifer karakteristiklerinin bulunması. Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
3 KARARLI REJİMDE SU KUYULARI: Basınçlı Akifer, Tam Açılmış Bir Kuyuya Doğru Akım, Transmisivite ve Hidrolik Konduktivite, Etki Alanı Yarıçapı. Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
4 KARARLI REJİMDE SU KUYULARI: Kuyu Kaybı, Kuyu Verimi, Serbest Akifer, Hidrolik kondaktivite. Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
5 KARARLI REJİMDE SU KUYULARI: Su Tablasının Pozisyonu, Serbest Akiferlerde Süzülme. Kruseman, G. P. And Ridder, N.A., (1983), Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Imprıvement/ILRI, p. 200, Wageningen.
6 KARARLI REJİMDE SU KUYULARI: Kuyularda Sınır Şartları. Kruseman, G. P. And Ridder, N.A., (1983), Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Imprıvement/ILRI, p. 200, Wageningen.
7 KARARSIZ REJİMDE SU KUYULARI: Basınçlı, Sızıntısız Akifer, Theis Metodu. Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
8 KARARSIZ REJİMDE SU KUYULARI: Cooper-Jocop Metodu, s (Düşüm)- t (Zaman) İlişkisi, s (Düşüm) - t/r2 (Zaman/uzaklığın karesi) İlişkisi, Düşüm (s)-Uzaklık (r) İlişkisi Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
9 KARARSIZ REJİMDE SU KUYULARI :Yükselim Metodu, Kalan Düşüm ? t/t1 İlişkisi, Hesaplanan Yükselim ? t1 İlişkisi. Kruseman, G. P. And Ridder, N.A., (1983), Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Imprıvement/ILRI, p. 200, Wageningen.
10 Arasınav
11 KARARSIZ REJİMDE SU KUYULARI : Değişen debilerde yükselim metodu, Sızıntılı Basınçlı Akifer. Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
12 KARARSIZ REJİMDE SU KUYULARI: Serbest Akiferlerde Gecikmeli Düşüm. Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
13 SLUG TEST: Basınçlı Bir Akifer İçin Cooper-Bredehoeft-Papadopulos Metodu. Butler, J. J. (1998), The Design, Performance, and Analysis of Slug Tests, Lewis Publishers, New York.
14 SLUG TEST: Basınçlı akiferler için Hvorslev Slug Test Metodu. Butler, J. J. (1998), The Design, Performance, and Analysis of Slug Tests, Lewis Publishers, New York.
15 SLUG TEST: Serbest Akiferler İçin Bouwer-Rıce Metodu. Butler, J. J. (1998), The Design, Performance, and Analysis of Slug Tests, Lewis Publishers, New York.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 13
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yeraltısuyu ve kuyu arasındaki hidrolik bağlantının kurulması 3
D.Ö.Ç. 2 Akifer ve rejim şartlarının belirlenmesi 3
D.Ö.Ç. 3 Kuyu yeri seçimi ve kuyu dizaynının belirlenmesi 2
D.Ö.Ç. 4 Akifer karakteristiklerinin belirlenmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Akiferin özelliklerine göre uygun metodun seçilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Jeolojik yapıların akifer karakteristiklerine olan etkilerinin belirlenmesi 3
D.Ö.Ç. 7 Kuyu verimini etkileyen parametrelerin bulunması 2
D.Ö.Ç. 8 Ucuz ve pratik kuyu tekniklerinin uygulanması 3
D.Ö.Ç. 9 Kuyu üretimleri ile su yönetiminin ilişkilendirilmesi 2
D.Ö.Ç. 10 Akiferin ve su bütçesinin korunması 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20