MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   SEMİNER ÇALIŞMASI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207705 1 / 2 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Muazzez ÇELİK KARAKAYA
Koordinator E-mail mcelik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Bölüm Öğretim Üyeleri
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciye teknik bir konuda araştırma yapma, rapor hazırlama, kaynak derleme, bilgileri sunma ve savunma tecrübe ve özgüveninin kazandırılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 70 10 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Özellikle Tasarım-II dersi konusunda olmak ve bu dersin/projenin çalışmalarını başarı ile yapmak amacı ile verilen konu ile ilgili her türlü literatür çalışması/araştırması yapma, veri tabanlarını kullanma, raporlama, sorumlu öğretim elemanı ile birebir program dahilinde görüşme, sunum hazırlama ve sunma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Literatür taraması Muhtelif jeoloji kitapları ve makaleler
2 Literatür taraması Seminer konusunda muhtelif veri tabanlarından yararlanma
3 Literatür taraması Seminer konusunda muhtelif veri tabanlarından yararlanma
4 Literatür taraması Muhtelif jeoloji kitapları, yapılmış tezlerden yararlanma
5 Literatür taraması Muhtelif jeoloji kitapları ve makaleler
6 Literatür taraması Seminer konusunda muhtelif veri tabanlarından yararlanma
7 Literatür taraması Seminer konusunda yapılmış ulusal projelerden yararlanma
8 Proje ve rapor hazırlama Derlenen her türlü kaynaktan yararlanılarak, belirtilen formata uygun şekilde düzenleme
9 Proje ve rapor hazırlama Derlenen her türlü kaynaktan yararlanılarak, belirtilen formata uygun şekilde düzenleme
10 Ara sınav Hazırlanan ön rapor konusunda bilgi aktarımı
11 Proje ve rapor hazırlama Muhtelif jeoloji kitapları ve makaleler
12 Proje ve rapor hazırlama Seminer konusunda muhtelif veri tabanlarından yararlanma
13 Sunum hazırlama Seminer konusunda yapılmış ulusal projelerden yararlanma
14 Sunum hazırlama Derlenen her türlü kaynaktan yararlanılarak, belirtilen formata uygun şekilde düzenleme
15 Final Sınavı Formata uygun rapor hazırlama ve jüri önünde aktarma ve cevaplama
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 6 6
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 14
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrencinin özellikle mesleki alanda topluluk önünde konuşma ve tartışma özgüveninin ve tecrübesinin kazandırılması 3
D.Ö.Ç. 2 Öğrencinin mesleki alanda araştırma yapma, kaynak derleme ve raporlama yöntemlerinin kazanması 4
D.Ö.Ç. 3 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Jeoloji Mühendisliği alanında kullanım alt yapısının oluşturulması 3
D.Ö.Ç. 4 Türkçe ve kısmen İngilizce etkin iletişim sağlayıp mesleki bilgiyi paylaşma yeteneği kazanır 4
D.Ö.Ç. 5 Ekip çalışmasında uyum içinde ortak çalışma becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 6 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 7 Jeoloji Mühendisliği alanındaki uygulamalarda problemleri analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisini kazanır. 2
D.Ö.Ç. 8 İleri düzeyde veri tabanlarını kullanarak bilgiye erişim ve kullanma becerisi kazanır. 3
D.Ö.Ç. 9 Var olan teknolojiyi etkin şekilde kullanır ve yeni teknolojilere adapte olur. 3
D.Ö.Ç. 10 Kalite konusunda bilgi sahibi olur ve yaşam boyu öğrenme yeteneği edinir 2
D.Ö.Ç. 11 Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisini geliştirir 4
D.Ö.Ç. 12 Proje yönetimi ve risk yönetimi gibi konularda becerisini arttırır 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20