MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   JEOFİZİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1207701 2,00 / 1,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hamdi GÜLŞEN
Koordinator E-mail hamdi4233 hotmail.com
Öğretim Elemanı
Öğr.Görv.Hamdi Gülşen
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mühendislik problemlerinin çözümünde jeofizik yöntemlerin kullanılmasının öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
jeofizik prospeksiyon yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak anlatımları ve arazinin mühendislik sorunlarının çözümü.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 GİRİŞ: Yeryüzü şekilleri topoğrafik yüzey geoid yüzey ve sferoid yüzey tanımları YER ALTI KAYNAK ARAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ DOÇ. DR. BÜLENT ORUÇ
2 JEOFİZİĞE GİRİŞ:Jeofiziğin tanımı Jeoloji Mühendisliği ile Ortak Yönleri Farklılıkları YER ALTI KAYNAK ARAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ DOÇ. DR. BÜLENT ORUÇ
3 EVREN VE GÜNEŞ SİSTEMİ:Galaksi ve toz bulutları( nebula),güneş sistemi ve yıldızlar,güneşin katmanları. YER ALTI KAYNAK ARAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ DOÇ. DR. BÜLENT ORUÇ
4 JEOFİZİK PROSPEKSİYON METOD(E-EM.):DES yöntemi tanıtımı ve EM(Elektro Magnetik) metodların tanıtımı ve uygulamaları YER ALTI KAYNAK ARAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ DOÇ. DR. BÜLENT ORUÇ
5 VERİ İŞLEM: Jeofizik problemlerin çözümü YER ALTI KAYNAK ARAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ DOÇ. DR. BÜLENT ORUÇ
6 DEPREMLER:Depremlerin oluşumları,büyüklükleri,magnitüdleri ve Deprem dalgaları. SİSMOLOJİ HUGH DOYLE- ÇEVİRİ M. FEYZA AKKOYUNLU
7 DES ÖLÇÜMLERİ: Schulumberger ölçümü ve yorumlanması SİSMOLOJİ HUGH DOYLE- ÇEVİRİ M. FEYZA AKKOYUNLU
8 ARAZİ UYDULAMASI DES YER ALTI KAYNAK ARAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ DOÇ. DR. BÜLENT ORUÇ
9 JEOFİZİK PROSPEKSİYONMETOD(SİSMİK-SİSMOLOJİ):Sismik ve Sismoloji tanımve uygulamaları arazide verilerin yorumu. YER ALTI KAYNAK ARAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ DOÇ. DR. BÜLENT ORUÇ
10 Ara sınav
11 JEOFİZİK PROSPEKSİYON METOD(KUYU LOGLARI):Kuyu logları tanıtımı uygulaması ve log ölçümü sonucunun değerlendirilmesi. YER ALTI KAYNAK ARAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ DOÇ. DR. BÜLENT ORUÇ
12 BOUGUER GRAVİTE ANOMALİSİ: Serbest hava anomalisi konu ile ilgili örnekler. YER ALTI KAYNAK ARAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ DOÇ. DR. BÜLENT ORUÇ
13 JEOFİZİK PROSPEKSİYON METOT( GRAVİTE- MANYETİK):Gravite ve Manyetik yöntemlerin tanıtımı uygulamaları GRAVİTE VE MANYETİK UYGULAMALARDAKİ POTANSİYEL KURAM RICHARD J. BLAKELY Çeviri: Oya Ankaya Pamukçu, Ayça Yurdakul Çırmık
14 GRAVİTE: Gravite anomali haritaları ve değerlendirilmesi. GRAVİTE VE MANYETİK UYGULAMALARDAKİ POTANSİYEL KURAM RICHARD J. BLAKELY Çeviri: Oya Ankaya Pamukçu, Ayça Yurdakul Çırmık
15 PROBLEMLER:Jeofizik problemlerin çözümü. UYGULAMALI JEOFİZİK - GENİŞLETİLMİŞ (II. BASKI) PROF. DR. D. ALİ KEÇELİ
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 1 4
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 arazinin mühendislik problemini algılar 3
D.Ö.Ç. 2 arazinin jeolojik ve jeofizik özelliklerini araştırır 4
D.Ö.Ç. 3 jeofizik yorum tekniği kazanır 3
D.Ö.Ç. 4 jeofizik yöntemlerle formasyonlar hakkında bilgi alır 3
D.Ö.Ç. 5 süreksizlikler hakkında kesin karar verir. 2
D.Ö.Ç. 6 sondaj lokasyon yeri önerir. 4
D.Ö.Ç. 7 analitik eğri değerlendirmesini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 8 jeofizik veri-işlem kabiliyetini arttırır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20