MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   UZAKTAN ALGILAMA (S.T. D.-4)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1207645 2,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. A. Ferhat BAYRAM
Koordinator E-mail fbayram selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Uzaktan algılama teknikleriyle jeolojik yorum yapmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum ve problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Fotoğrafik Sistemler Hava Fotoğraflarları ve Çeşitleri, Hava Fotoğrafı Filmleri, Hava Fotoğraflarının Boyutları ve Ölçekleri, Hava Fotoğraflarının Yüzeyleri, Hava Fotoğrafları Üzerindeki Kayıtlı Bilgiler Tatar, Y., 1978, Fotojeoloji, KTÜ Yayın No:89, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 92.
2 Hava Fotoğraflarının Hazırlanması ve İnceleme Yöntemleri Hava Fotoğraflarının Hazırlanışında Uçuş Planı, Düşey Hava Fotoğraflarının Geometrisi ve Bununla İlgili Kavramlar, Hava Fotoğraflarında Başlıca Geometrik Bozukluklar Tatar, Y., 1978, Fotojeoloji, KTÜ Yayın No:89, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 92.
3 Hava Fotoğraflarını İnceleme Yöntemleri Stereoskopik Gorüntü Elde Etmenin Şartları, Hava Fotoğraflarının Saklanmasında Dikkat Edilecek Noktalar Tatar, Y., 1978, Fotojeoloji, KTÜ Yayın No:89, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 92.
4 Hava Fotoğraflarının Jeolojik Yorumu Hava Fotoğraflarının Jeolojik Yorum İçin Yararlanılan Başlıca Özellikleri, Hava Fotoğrafları Üzerinde Petrografik Yorum, Hava Fotoğrafların Üzerinde Tektonik Yorum, Maden ve Uygulamalı Jeoloji Alanlarında Fotojeolojinin Önemi ve Yararları, Fotojeolojik Harita ve Raporların Hazırlanması Tatar, Y., 1978, Fotojeoloji, KTÜ Yayın No:89, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 92.
5 Hava Fotoğrafları Üzerinde Uzunluk ve Yükseklik Ölçümü ve Bunun Jeolojide Uygulamaları İki Nokta Arasındaki Yatay Uzaklığın Ölçülmesi, İki Nokta Arasındaki Yükseklik Farkının Ölçülmesi, Uzunluk ve Yükseklik Farkı Ölçmelerinin Jeolojide Uygulaması Tatar, Y., 1978, Fotojeoloji, KTÜ Yayın No:89, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 92.
6 Uzaktan Algılama Sistemleri Radyometrik Terimler, Uzaktan Algılamanın Temel Esasları, Radyasyon Kaynağı, Atmosferik Geçiş Koridoru, Hedef-Yeryüzü Objeleri Ince, F., ?Selection and Development of Digital Image Processing Systems for Use in Remote Sensing?, TÜBİTAK, MAE, Elektronik Araştırma Bölümü, Rapor 86/08. Koyuncu, H., 1993. Hidrojeolojide Uzaktan Algılama. UBİTEK 2. Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, Gebze. Lindenlaub, J. G., 1976. Remote sensing what is it? Purdeu Üniversity, Indiana. Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık, İstanbul.
7 Algılayıcılar - Platformlar Yer Gözlem Platformları, Hava Gözlem Platformları, Uzay Platformları, Landsat Uydusunun Özellikleri ve Görüntü Alma Düzeni, Spot Uydu Özellikleri ve Görüntü Alma Düzeni, Meteorolojik Uydular, Noaa Uyduları Serisi Ince, F., ?Selection and Development of Digital Image Processing Systems for Use in Remote Sensing?, TÜBİTAK, MAE, Elektronik Araştırma Bölümü, Rapor 86/08. Koyuncu, H., 1993. Hidrojeolojide Uzaktan Algılama. UBİTEK 2. Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, Gebze. Lindenlaub, J. G., 1976. Remote sensing what is it? Purdeu Üniversity, Indiana. Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık, İstanbul.
8 Uzaktan Algılama İle Yüzeye Gelen Güneş Enerjisi Değerlerinin Saptanması Uydu veri İşleme ve Bilgi Üretim Metodları, Sayısal Görüntü İşleme, Görüntü Oluşumu, Bozulmalar ve Düzeltmeler Ince, F., ?Selection and Development of Digital Image Processing Systems for Use in Remote Sensing?, TÜBİTAK, MAE, Elektronik Araştırma Bölümü, Rapor 86/08. Koyuncu, H., 1993. Hidrojeolojide Uzaktan Algılama. UBİTEK 2. Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, Gebze. Lindenlaub, J. G., 1976. Remote sensing what is it? Purdeu Üniversity, Indiana. Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık, İstanbul.
9 Görüntü Zenginleştirme Ince, F., ?Selection and Development of Digital Image Processing Systems for Use in Remote Sensing?, TÜBİTAK, MAE, Elektronik Araştırma Bölümü, Rapor 86/08. Koyuncu, H., 1993. Hidrojeolojide Uzaktan Algılama. UBİTEK 2. Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, Gebze. Lindenlaub, J. G., 1976. Remote sensing what is it? Purdeu Üniversity, Indiana. Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık, İstanbul.
10 Arasınav
11 Görüntü Sınıflandırma Sayısal Görüntü İşleme Sistemleri Ince, F., ?Selection and Development of Digital Image Processing Systems for Use in Remote Sensing?, TÜBİTAK, MAE, Elektronik Araştırma Bölümü, Rapor 86/08. Koyuncu, H., 1993. Hidrojeolojide Uzaktan Algılama. UBİTEK 2. Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, Gebze. Lindenlaub, J. G., 1976. Remote sensing what is it? Purdeu Üniversity, Indiana. Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık, İstanbul.
12 Jeolojide Uzaktan Algılama Uygulamaları Petrografi ve Maden Sahalarında Uzaktan Algılama Çalışmaları Ince, F., ?Selection and Development of Digital Image Processing Systems for Use in Remote Sensing?, TÜBİTAK, MAE, Elektronik Araştırma Bölümü, Rapor 86/08. Koyuncu, H., 1993. Hidrojeolojide Uzaktan Algılama. UBİTEK 2. Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, Gebze. Lindenlaub, J. G., 1976. Remote sensing what is it? Purdeu Üniversity, Indiana. Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık, İstanbul.
13 Hidroloji ve Hidrojeoloji Alanlarında Uzaktan Algılama Çalışmaları Ince, F., ?Selection and Development of Digital Image Processing Systems for Use in Remote Sensing?, TÜBİTAK, MAE, Elektronik Araştırma Bölümü, Rapor 86/08. Koyuncu, H., 1993. Hidrojeolojide Uzaktan Algılama. UBİTEK 2. Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, Gebze. Lindenlaub, J. G., 1976. Remote sensing what is it? Purdeu Üniversity, Indiana. Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık, İstanbul.
14 Fay ve Çizgiselliklerin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama Çalışmaları Jeotermal Enerji Sahalarında Uzaktan Algılama Çalışmaları Ince, F., ?Selection and Development of Digital Image Processing Systems for Use in Remote Sensing?, TÜBİTAK, MAE, Elektronik Araştırma Bölümü, Rapor 86/08. Koyuncu, H., 1993. Hidrojeolojide Uzaktan Algılama. UBİTEK 2. Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, Gebze. Lindenlaub, J. G., 1976. Remote sensing what is it? Purdeu Üniversity, Indiana. Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık, İstanbul.
15 Uzaktan Algılama Laboratuvarında uygulamalar Ince, F., ?Selection and Development of Digital Image Processing Systems for Use in Remote Sensing?, TÜBİTAK, MAE, Elektronik Araştırma Bölümü, Rapor 86/08. Koyuncu, H., 1993. Hidrojeolojide Uzaktan Algılama. UBİTEK 2. Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, Gebze. Lindenlaub, J. G., 1976. Remote sensing what is it? Purdeu Üniversity, Indiana. Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 10 - -
Sunum ve Seminer : 1 10 - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 12
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 25
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Elektro manyetik tayf ve dalga boylarının öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 2 Fotoğraf tekniklerinin araştırılması 3
D.Ö.Ç. 3 Uzaktan algılamanın gelişimi ve avantajları 3
D.Ö.Ç. 4 Uzaktan algılamanın temel esaslarının kavranması 4
D.Ö.Ç. 5 Uzaktan algılamada kullanılan platformların araştırılması 3
D.Ö.Ç. 6 Uydu verilerinin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi 3
D.Ö.Ç. 7 Bilgisayar programlarıyla görüntü zenginleştirilmesi 3
D.Ö.Ç. 8 Bilgisayar programlarıyla görüntü sınıflandırılması 3
D.Ö.Ç. 9 Yersel verilerle görüntü kontrolünün yapılması 2
D.Ö.Ç. 10 Görüntü analizleriyle jeolojik yorumlarının yapılması 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20